Podział Polskich Karpat
Władysław Łoboz

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem naszego kolegi Władysława Łoboza

Podział Polskich Karpat

Poniżej kilka słów autora na temat opracowania:

Opracowanie Podział Polskich Karpat wykonano w oparciu o obszerną 610 stronicową publikację  Regionalna  geografia fizyczna Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021. Wprowadzone zmiany mogą być przydatne dla przewodników beskidzkich, tatrzańskich, wydawców map i wydawnictw turystycznych, autorów regulaminów odznak oraz dla grupy dociekliwych turystów pragnących poszerzyć swoją wiedzę.