Sekcja Wysokogórska

W dniu 1 stycznia 2018 roku powołana została Sekcja Wysokogórska kierowana przez Stanisława Papciaka.
Celem sekcji jest ułatwienie wyjazdów wysokogórskich i specjalistycznych (skiturowych) jego członkom i dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Do Sekcji Wysokogórskiej może należeć każdy członek PTT. Wystarczy odwiedzić stronę sekcji na Facebooku lub skontaktować się z przewodniczącym sekcji, osobiście lub przez innego członka.
Sekcja działa wyłącznie na zasadach koleżeńskich. Podczas wyjazdów pomagamy sobie nawzajem, ale każdy odpowiada za siebie, każdy powinien dysponować określonymi umiejętnościami, sprzętem, ubezpieczeniem itd. Każdy chętny powinien zweryfikować swoje predyspozycje pod kątem każdego wyjazdu na podstawie umiejętności, doświadczenia, kondycji. Przewodniczący i pozostali członkowie sekcji służą informacjami i poradami w tym zakresie.

Informacje o wycieczkach pojawiają się na stronie Sekcji na Facebooku. Ponadto wszyscy zainteresowani informowani są telefonicznie/smsowo. Wycieczki są najczęściej spontaniczne i zostają potwierdzane w dniu wyjazdu, a jeżeli to możliwe w jego przeddzień. Specyfika wyjazdów wysokogórskich wymaga bardzo dobrej pogody, dlatego też są one potwierdzane lub odwoływane dosłownie w ostatniej chwili. Utrudnia to informowanie o nich na stronie głównej PTT.

Sprawozdanie za rok 2023