Klub Przewodników PTT O/Beskid

W marcu 1998 roku Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizował pierwszy w Polsce kurs przewodnicki po reaktywowaniu PTT. Końcowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) pomyślnie zdało w grudniu 1998 r. ponad 50 osób. Uroczyste ślubowaniu odbyło się w warunkach zimowych – w pierwszą sobotę lutego 1999 roku na Radziejowej, najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego. Od tego czasu tradycją przewodników z Koła PTT stały się coroczne zimowe wejścia i spotkania na Radziejowej.

Wcześniej, bo już 9 stycznia 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołane zostało Koło Przewodników przy Oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do koła przystąpili wszyscy uczestnicy kursu przewodnickiego PTT oraz przewodnicy o większym stażu, a będący członkami, bądź sympatykami PTT.
26 listopada 2019r. na zebraniu przewodnickim postanowiono dostosować nazewnictwo do zapisów statutowych i w miejsce dotychczas stosowanej nazwy: „Koło Przewodników” zacząć stosować „Klub Przewodników” przy Oddziale Beskid w Nowym Sączu.

Przewodnicy (pierwszych 20) prowadzący wycieczki organizowane przez Oddział Beskid w Nowym Sączu w okresie 1990 – 2023:
Cały wykaz w sprawozdaniu za rok 2023

PRZEWODNIK 1990-2020 2021 2022 2023 RAZEM
1 Wojciech Szarota 280 0 0 0 280
2 Maciej Zaremba 260 1 1 0 262
3 śp. Władysław Kowalczyk 171 0 0 0 171
4 Jerzy Gałda 160 2 5 1 168
5 śp. Krzysztof Żuczkowski 154 0 0 0 154
6 śp. Ryszard Patyk 151 0 0 0 151
7 Leszek Małota 136 0 0 0 136
8 Joanna Król 129 2 4 0 135
9 Wiesław Wcześny 110 0 0 0 110
10 Robert Cempa 89 3 7 4 103
11 Aleksander Groński 8 52 14 25 99
12 Łukasz Musiał 84 0 0 0 84
13 Krzysztof Jankowski 36 15 11 10 72
14 Maria Dominik 58 6 3 1 68
15 Małgorzata Przybylska 60 1 0 0 61
16 Adam Płaneta 58 0 0 0 58
17 Paweł Groński 52 0 0 0 52
18 Aleksander Jarek 50 0 0 0 50
19 Zbigniew Smajdor 36 3 3 3 45
20 Marek Wojsław 40 0 0 0 40

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z Klubem Przewodników PTT przy Oddziale „Beskid” w Nowym Sączu prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub e-mailowy.

Zapraszamy!