Klub Przewodników PTT O/Beskid

W marcu 1998 roku Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizował pierwszy w Polsce kurs przewodnicki po reaktywowaniu PTT. Końcowy egzamin (teoretyczny i praktyczny) pomyślnie zdało w grudniu 1998 r. ponad 50 osób. Uroczyste ślubowaniu odbyło się w warunkach zimowych – w pierwszą sobotę lutego 1999 roku na Radziejowej, najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego. Od tego czasu tradycją przewodników z Koła PTT stały się coroczne zimowe wejścia i spotkania na Radziejowej.

Wcześniej, bo już 9 stycznia 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołane zostało Koło Przewodników przy Oddziale „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do koła przystąpili wszyscy uczestnicy kursu przewodnickiego PTT oraz przewodnicy o większym stażu, a będący członkami, bądź sympatykami PTT.
26 listopada 2019r. na zebraniu przewodnickim postanowiono dostosować nazewnictwo do zapisów statutowych i w miejsce dotychczas stosowanej nazwy: „Koło Przewodników” zacząć stosować „Klub Przewodników” przy Oddziale Beskid w Nowym Sączu.

Przewodnicy (pierwszych 20) prowadzący wycieczki organizowane przez Oddział Beskid w Nowym Sączu w okresie 1990 – 2021:
Cały wykaz do pobrania w sprawozdaniu za rok 2021

PRZEWODNIK 1990-2020 2021 Razem
1 Wojciech Szarota 280 0 280
2 Maciej Zaremba 260 0 260
3 śp. Władysław Kowalczyk 171 0 171
4 Jerzy Gałda 160 2 162
5 śp. Krzysztof Żuczkowski 154 0 154
6 śp. Ryszard Patyk 151 0 151
7 Leszek Małota 136 0 136
8 Joanna Król 129 2 131
9 Wiesław Wcześny 110 0 110
10 Robert Cempa 89 3 92
11 Łukasz Musiał 84 0 84
12 Maria Dominik 58 6 64
13 Małgorzata Przybylska 60 1 61
14 Aleksander Groński 8 52 60
15 Adam Płaneta 58 0 58
16 Paweł Groński 52 0 52
17 Krzysztof Jankowski 36 15 51
18 Aleksander Jarek 50 0 50
19 Marek Wojsław 40 0 40
20 Wojciech Lippa 39 0 39
20 Zbigniew Smajdor 36 3 39

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z Klubem Przewodników PTT przy Oddziale „Beskid” w Nowym Sączu prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub e-mailowy.

Zapraszamy!