Zarząd Oddziału

Honorowy Prezes Oddziału Beskid:
Maciej Zaremba

Skład Zarządu Oddziału:
Zbigniew Smajdor
– prezes
Władysław Łoboz – wiceprezes
Piotr Augustyński – wiceprezes (rezygnacja z dniem 14.02.2023 r.)
Beata Lorek – sekretarz
Ryszard Groń – skarbnik
Krzysztof Jankowski – członek
Piotr Połomski – członek
Dariusz Tambor – członek
Aleksander Groński – członek

Niżej przedstawiony skład władz Oddziału, który wybrany został w dniu 31.03.2022 r. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału „Beskid” PTT

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Lucyna Migacz
Zastępca – Jacek Bereziński
Sekretarz – Katarzyna Hejmej
Barbara Michalik
Alicja Sadłoń

Sąd koleżeński:
Przewodniczący – Jan Liber
Zastępca – Paweł Myślik
Sekretarz – Jolanta Augustyńska
Iwona Kowalczyk – Tudaj
Andrzej Połomski