Ważny komunikat
Prośba o przekazanie 1,5% podatku i uregulowanie składek członkowskich za 2024 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w minionym roku przekazali nam 1,5% podatku, a w latach wcześniejszych 1% podatku. Pieniądze te, zgodnie z zapisami ustawy o OPP są przez nas przeznaczane na działalność statutową, m.in. na finansowanie wydawnictw.

Zwracamy się również z prośbą o przekazanie w bieżącym roku 1,5% na PTT O/Beskid w Nowym Sączu, nr KRS – 0000343564

Jak to zrobić?

Wypełniając odpowiedni formularz PIT w polu „Numer KRS” należy wpisać: 0000343564

Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich za 2024 rok. Jest to warunek uczestniczenia w wycieczkach wielodniowych organizowanych przez Oddział PTT „Beskid” w bieżącym roku, a także niższe koszty przy wycieczkach jednodniowych.

Składka członkowska w 2024 roku pozostaje bez zmian: normalna – 50 zł, ulgowa – 30 zł.

Zarząd Oddziału