Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT
„Turystyczna Korona Tatr”

Na posiedzeniu ZG PTT w dniu 12 czerwca 2015 r. w Zakopanem, z inicjatywy Oddziału PTT w Nowym Sączu ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT „Turystyczna Korona Tatr” za zdobycie głównych szczytów Tatr Polskich i Słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne. Pomysłodawcą odznaki jest prezes sądeckiego oddziału PTT Wojciech Szarota, a regulamin, projekt odznaki i książeczki opracowali Władysław Łoboz i Zbigniew Smajdor.

Regulamin Odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Turystyczna Korona Tatr”

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „TURYSTYCZNA KORONA TATR” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne.

2. Do „TURYSTYCZNEJ KORONY TATR” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia – z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt.

3. W trakcie zdobywania odznaki należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz bieżących komunikatów TPN oraz TANAP. Każda osoba decydująca się zdobywać odznakę podejmuje to na własną odpowiedzialność.

4. Odznakę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub organizowanych zbiorowo.

5. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną.

6. Odznaka posiada trzy stopnie:

a) brązowa – za poświadczone wejścia na 20 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;

b) srebrna – za poświadczone wejścia na 40 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;

c) złota – za poświadczone wejścia na wszystkie wymienione szczyty i przełęcze.

7. Kolejność zdobywania szczytów i przełęczy jest dowolna.

8. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

9. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

10. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”:

a) dokonuje się w książeczkach odznaki;

b) poświadczeniami są pieczątki najbliższych obiektów turystycznych, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenie uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę na zdobytym szczycie lub przełęczy;

c) książeczki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” są do nabycia w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w oddziałach PTT.

11. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wymaganej ilości – do odpowiedniego stopnia odznaki – szczytów i przełęczy, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” komisji weryfikacyjnej przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

12. Po zweryfikowaniu ilości zdobytych szczytów i przełęczy komisja weryfikacyjna potwierdza w książeczce TKT stosowną pieczątką przyznanie odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”, co jednocześnie stanowi legitymację uprawniającą do nabycia oraz noszenia odznaki.

13. Wszelkie koszty związane ze zdobywanie poszczególnych stopni odznaki ponosi uczestnik.

14. Zdobywca odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy ZG PTT.

16. Wykaz szczytów i przełęczy zaliczanych do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” (wysokości według przewodników Józefa Nyki):

1. Rysy – 2503 m n.p.m. (Słowacja)
2. Rysy – 2499 m n.p.m. (Polska)
3. Krywań – 2494 m n.p.m. (Słowacja)
4. Sławkowski Szczyt – 2452 m n.p.m. (Słowacja)
5. Mała Wysoka – 2429 m n.p.m. (Słowacja)
6. Lodowa Przełęcz – 2372 m n.p.m. (Słowacja)
7. Koprowy Wierch – 2367 m n.p.m. (Słowacja)
8. Czerwona Ławka – 2352 m n.p.m. (Słowacja)
9. Bystry Przechód – 2314 m n.p.m. (Słowacja)
10. Przełęcz pod Chłopkiem – 2307 m n.p.m. (Polska)
11. Świnica – 2301 m n.p.m. (Polska)
12. Kozi Wierch – 2291 m n.p.m. (Polska)
13. Rohatka – 2288 m n.p.m. (Słowacja)
14. Kozie Czuby – 2266 m n.p.m. (Polska)
15. Bystra – 2248 m n.p.m. (Słowacja)
16. Zadni Granat – 2240 m n.p.m. (Polska)
17. Pośredni Granat – 2234 m n.p.m. (Polska)
18. Jagnięcy Szczyt – 2229 m n.p.m. (Słowacja)
19. Mały Kozi Wierch – 2228 m n.p.m. (Polska)
20. Skrajny Granat – 2225 m n.p.m. (Polska)
21. Raczkowa Czuba – 2194 m n.p.m. (Słowacja)
22. Baraniec – 2184 m n.p.m. (Słowacja)
23. Banówka – 2178 m n.p.m. (Słowacja)
24. Starorobociański Wierch – 2176 m n.p.m. (Polska)
25. Szpiglasowy Wierch – 2172 m n.p.m. (Polska)
26. Pachola – 2166 m n.p.m. (Słowacja)
27. Hruba Kopa – 2163 m n.p.m. (Słowacja)
28. Błyszcz – 2159 m n.p.m. (Polska)
29. Kościelec – 2155 m n.p.m. (Polska)
30. Trzy Kopy – 2150 m n.p.m. (Słowacja)
31. Wyżni Przysłop – 2145 m n.p.m. (Słowacja)
32. Jarząbczy Wierch – 2137 m n.p.m. (Polska)
33. Rohacz Płaczliwy – 2126 m n.p.m. (Słowacja)
34. Krzesanica – 2122 m n.p.m. (Polska)
35. Skrajne Solisko – 2117 m n.p.m. (Słowacja)
36. Małołączniak – 2096 m n.p.m. (Polska)
37. Ciemniak – 2096 m n.p.m. (Polska)
38. Rohacz Ostry – 2088 m n.p.m. (Słowacja)
39. Spalona – 2083 m n.p.m. (Słowacja)
40. Smrek – 2089 m n.p.m. (Słowacja)
41. Wołowiec – 2064 m n.p.m. (Polska)
42. Salatyn – 2050 m n.p.m. (Słowacja)
43. Rakuska Czuba – 2037 m n.p.m. (Słowacja)
44. Wrota Chałubińskiego – 2022 m n.p.m. (Polska)
45. Beskid – 2012 m n.p.m. (Polska)
46. Kopa Kondracka – 2005 m n.p.m. (Polska)
47. Kończysty Wierch – 2002 m n.p.m. (Polska)
48. Kasprowy Wierch – 1987 m n.p.m. (Polska)
49. Osterwa – 1984 m n.p.m. (Słowacja)
50. Brestowa – 1934 m n.p.m. (Słowacja)
51. Giewont – 1895 m n.p.m. (Polska)
52. Rakoń – 1879 m n.p.m. (Polska)
53. Świstowa Czuba – 1763 m n.p.m. (Polska)
54. Ornak – 1854 m n.p.m. (Polska)
55. Siwy Wierch – 1805 m n.p.m. (Słowacja)
56. Trzydniowiański Wierch – 1758 m n.p.m. (Polska)
57. Grześ – 1653 m n.p.m. (Polska)
58. Gęsia Szyja – 1489 m n.p.m. (Polska)
59. Wielki Kopieniec – 1328 m n.p.m. (Polska)
60. Nosal – 1206 m n.p.m. (Polska)

Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.