Zmiana wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego

Zarząd Oddziału Beskid PTT podjął uchwałę ustalającą z dniem 1 stycznia 2023 roku następującą wysokość składki członkowskiej:

  • 50 zł – składka roczna w pełnej wysokości dla członków pełnoletnich, pracujących
  • 30 zł – składka roczna ze zniżką dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci
  • 10 zł – składka roczna dla członków szkolnych kół PTT

Zgodnie z § 16, pkt. 3 Statutu PTT znowelizowanego przez XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów 4-5 czerwca 2022 roku,  nowo wstępujący członkowie zobowiązani są do zapłaty wpisowego w wysokości połowy składki rocznej:

  • 25 zł – opłata wpisowa dla składki w pełnej wysokości
  • 15 zł – opłata wpisowa dla składki ze zniżką (emeryci, renciści, studenci, młodzież i dzieci)

Opłata za legitymację członkowską wynosi 10 zł

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 17, pkt. 2 Statutu PTT znowelizowanego przez XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów 4-5 czerwca 2022 roku osoby, które nie zapłacą składki członkowskiej za dany rok do 31 grudnia, z dniem 1 stycznia roku następnego zostaną skreślone z listy członków. Znowelizowany Statut PTT już nie dopuszcza rocznej zwłoki w opłaceniu składki.

UWAGA!
Informujemy, że płatności za składki członkowskie oraz płatności za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe PTT o/Beskid:17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
Brak możliwości zapłaty w biurze Wakacyjnego Raju oraz autokarze