Zmarła Barbara Morawska-Nowak (1936 – 2023)

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 13 maja 2023 roku zmarła Barbara Morawska-Nowak – Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, wieloletnia sekretarz Zarządu Głównego PTT i redaktor wydawnictw PTT. Była członkiem Oddziału PTT w Krakowie. Niezwykle oddana Towarzystwu, którego była żywą encyklopedią. Wniosła osobisty wkład w jego reaktywowanie w 1988 roku i przez cały późniejszy okres pracowała społecznie w Zarządzie Głównym PTT.

Barbara Morawska-Nowak (fot. Andrzej Słota, 22 kwietnia 2023)

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 22 maja 2023 roku o godz. 11:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.