WYBORY W SEKCJACH I KLUBACH PTT BESKID

Zwracam się z prośbą do dotychczasowych przewodniczących Klubu Szalonych Emerytów, Klubu Przewodników, Sądeckiej Grupy Rowerowej, Sekcji Wysokogórskiej, Narciarskiej i Biegowej o zorganizowanie do końca października 2022 roku spotkań w swoich grupach i przeprowadzenie wyborów przewodniczących na kolejną trzyletnią kadencję. O terminie i miejscu proszę powiadomić prezesa Oddziału. Nieprzeprowadzenie wyborów w terminie będzie skutkowało podjęciem przez Zarząd Oddziału uchwały o rozwiązaniu sekcji lub klubu.

Prezes Oddziału PTT Beskid