Twój Mount Everest 2023

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie pośród swojej szerokiej misji przybliżania gór, pośród wielu idei, motywów i motywacji działań niewymiernych, ale szczególnie wartościowych posiadało zawsze elementy wymierne, sportowe-mierzalne. Podążając tym tropem, propagując zdobywanie Górskiej Odznaki GOT PTT zachęcamy do zdobywania „Swojego” Mount Everestu ©

Na czym to ma polegać? To proste, sumujemy wysokości szczytów z „naszych” oddziałowych wycieczek. Sumujemy tylko jeden szczyt z jednego dnia wycieczki od 14.10.2022 do 25.09.2023

W wykazie należy podać swoje dane osobowe, datę wycieczki, wysokość w m n.p.m. i przesłać na adres [email protected] do 28 września 2023.

Proponujemy rywalizację w czterech kategoriach wiekowych:

  1. do lat 15
  2. 15-20 lat
  3. 20-40 lat
  4. 40-60 lat
  5. 60 lat +

>>> pobierz formularz <<<