Twój Mount Everest 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie Twój Mount Everest 2022. W formularzu umieszczamy wycieczki od 14.10.2021 do 14.10.2022.

Kategorie wiekowe:

  1. do lat 15
  2. 15 – 20
  3. 20 – 40
  4. 40 – 60
  5. powyżej 60.
  6. KSE

Sumujemy wysokości szczytów z wycieczek oddziałowych i KSE (tylko jeden szczyt z jednego dnia wycieczki) i dzielimy przez 8848. Konkurs dostępny tylko dla członków Oddziału PTT Beskid w Nowym Sączu z opłaconą składką członkowską.

Formularze można składać do dnia 17.10.2022 w biurze Wakacyjnego Raju lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: [email protected]

pobierz formularz