Święto Aktywności Obywatelskiej 2023

W sobotę, 9 września w Nowym Sączu obchodzono Święto Aktywności Obywatelskiej. Święto miało charakter pikniku, w trakcie którego ponad 20 organizacji pozarządowych z terenu Nowego Sącza zaprezentowało mieszkańcom swoją działalność. Miejscem pikniku był Park Strzelecki, a formy prezentacji były różne: stoiska, warsztaty i występy artystyczne, pokazy ratownicze i sportowe, animacje, konkursy oraz wiele innych.
Wśród prezentujących się organizacji było też Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid. Na stoisku zaprezentowaliśmy sprzęt i ubiór turystyczny, wydawnictwa, mapy, odznaki turystyczne, kroniki z naszej działalności, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w bezpośrednich rozmowach przybliżaliśmy mieszkańcom Nowego Sącza swoją działalność. Zainteresowanie naszym kolorowym, ładnie prezentującym się stoiskiem i turystyczną ofertą jaką zaprezentowaliśmy Sądeczanom było duże i mamy nadzieję, że dzięki temu w naszym Towarzystwie pojawią się wkrótce nowi pasjonaci górskich wędrówek.
Dla najmłodszych uczestników pikniku przeprowadziliśmy konkurs, w którym dzieci mogły wykazać się wiedzą z dziedziny turystyki i geografii oraz opowiedzieć o swoich turystycznych doświadczeniach. Nagrodami były turystyczne gadżety.
Za pracę i wkład włożony w organizację Święta Aktywności Obywatelskiej wszystkie zaangażowane organizacje otrzymały od organizatorów podziękowanie.
Ze strony Oddziału PTT Beskid w organizację wydarzenia włączyli się Teresa Surma, Władysław Łoboz i Zbigniew Smajdor.
Wieczorem miało miejsce spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych zorganizowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza, w trakcie którego przedstawiciele trzeciego sektora mogli się lepiej poznać i wymienić doświadczenia ze swojej działalności. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Zbigniew Smajdor

>>> Galeria zdjęć <<<