Składki członkowskie

Przypominamy członkom Oddziału PTT „Beskid” o konieczności opłacenia do 31 grudnia 2023 roku składek członkowskich za bieżący rok, o czym stanowi § 16 pkt 3 Statutu PTT.

Osoby, które nie uregulują składek w wyznaczonym terminie, na podstawie § 17 pkt 2 Statutu PTT zostaną z dniem 1 stycznia 2024 roku skreślone z listy członków.

Kwota składki członkowskiej w 2024 roku pozostaje bez zmian: normalna – 50 zł, ulgowa – 30 zł.

UWAGA!
Informujemy, że płatności za składki członkowskie, podobnie jak płatności za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe PTT o/Beskid:
17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
Brak możliwości zapłaty w biurze Wakacyjnego Raju oraz autokarze

Zarząd Oddziału