SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY DLA KRZYSZTOFA JANKOWSKIEGO
NAGRODA STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO DLA JOLANTY AUGUSTYŃSKIEJ

2 września, podczas konferencji „Apiturystyka szansą rozwoju Sądecczyzny” w ramach wystawy AGRO Nawojowa ogłoszono wyniki konkursu „Sądecki Laur Turystyczny 2023” organizowanego przez Nowosądecką Izbę Turystyczną oraz wręczono Nagrody Starosty Nowosądeckiego za promowanie sądeckiej turystyki. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się członkowie Oddziału PTT Beskid.

Krzysztof Jankowski został laureatem Sądeckiego Laura Turystycznego w kategorii „Osobowość sądeckiej turystyki 2023” za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystyki na Sądecczyźnie.

Natomiast Jolanta Augustyńska została nagrodzona przez Starostę Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego za osobiste zaangażowanie w działania na rzecz turystyki oraz wkład w propagowanie atrakcyjności turystycznej Sądecczyzny.

Wyróżnionym i nagrodzonym gratulował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski oraz Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Paweł Cieślicki. Do gratulacji dołącza się Zarząd PTT Beskid.

>>> Galeria zdjęć <<<