PTT na seminarium „Środowisko naturalne – atut czy przeszkoda w rozwoju”

W sobotę 22 kwietnia 2023 roku w firmie WIŚNIOWSKI odbyło się seminarium „Środowisko naturalne – atut czy przeszkoda w rozwoju”. Jego organizatorem była Fundacja Sądecka, a wśród zaproszonych gości byli prezesi Oddziału „Beskid” PTT Zbigniew Smajdor i Władysław Łoboz.

Na program seminarium złożyły się panele dyskusyjne, rozmowy i prezentacje. W jednym z paneli dyskusyjnych pt. „Przyroda Sądecczyzny i Beskidu Sądeckiego” prowadzonym przez Zygmunta Berdychowskiego wziął udział prezes naszego oddziału Zbigniew Smajdor, który wraz z profesorem Pawłem Adamskim, pracownikiem naukowym Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk mówili o walorach przyrodniczych Beskidu Sądeckiego oraz o szansach i barierach w rozwoju sądeckiej turystyki.

fot. Janusz Bobrek