PTT na Gali Sądeczanina Roku 2021

W sali widowiskowej starosądeckiego Centrum Kultury im. Ady Sari odbyła się wielka gala plebiscytu na Sądeczanina Roku 2021, w której uczestniczyła reprezentacja Oddziału PTT „Beskid”. Nasza obecność nie była przypadkowa. Wśród osiemnastki nominowanych do tego zaszczytnego tytułu był członek naszego oddziału, rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Chociaż zwyciężyć się nie udało, to jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy!
Laureatem plebiscytu został Andrzej Lis, krwiodawca i społecznik, który od 48 lat ratuje ludzkie życie, oddając to co ma najcenniejsze. Oddał już ponad 100 litrów pełnej krwi, co czyni go pod tym względem rekordzistą w skali nie tylko Polski, ale i świata.