PROMOCJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ W SZKOŁACH CIĄG DALSZY

Z nowym rokiem Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid kontynuuje promowanie turystyki górskiej wśród uczniów szkół podstawowych. W tym celu, 31 stycznia zostaliśmy zaproszeni przez Pana Dyrektora Mariusza Popielę do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej. Dotychczas takie spotkania odbywały się głównie na forum klasy, tym razem dzięki przychylności Pana Dyrektora w spotkaniu wzięła udział cała społeczność szkolna. Ze strony PTT w spotkaniu uczestniczyli: Jolanta Augustyńska, Ania Zaremba, Władysław Łoboz i Zbigniew Smajdor. Jolanta Augustyńska przedstawiła krótko historię Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz zaprezentowała sprzęt turystyczny i wspinaczkowy, opowiadając o jego przeznaczeniu i zasadach użytkowania. Zbigniew Smajdor przybliżył działalność nowosądeckiego oddziału. Opowiedział o wycieczkach, wyprawach i podejmowanych akcjach ekologicznych. Z kolei Władysław Łoboz zapoznał uczniów z możliwościami zdobywania odznak turystycznych przy okazji górskich wędrówek.

Z największym aplauzem spotkała się multimedialna prezentacja Ani Zaremby. Ania zawarła w niej swoje turystyczne CV, swoją turystyczną drogę od najmłodszych lat, swoje pokaźne osiągnięcia, które wzbudziły podziw i uznanie wśród rówieśników, czego wyrazem były gromkie brawa. Nie ma bowiem lepszej promocji turystyki, i nie tylko turystyki, jak osobisty przykład.

Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie impulsem do pobudzenia aktywności turystycznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej, do zwiększonej aktywności fizycznej połączonej z obcowaniem z przyrodą. Jak podkreśliła Jolanta Augustyńska „… mieszkacie w pięknym, górzystym terenie, gdzie wokół sporo szlaków turystycznych i nie sposób tego nie wykorzystać”.

Zbigniew Smajdor

>>> Galeria zdjęć <<<