Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

4 grudnia 2023 roku odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, w którym Oddział PTT „Beskid” reprezentował prezes Zbigniew Smajdor.

W pierwszej części spotkania Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Romanem Potońcem wręczyli nagrody w konkursie „Sądeckie Oblicza Wolontariatu”. Wolontariuszem Roku 2023 została Bożena Kiemystowicz – prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu, a Młodym Wolontariuszem Roku 2023 Emilia Rucińska ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.

Po wręczeniu nagród uczestnicy Forum wysłuchali pięknego koncertu sądeckiej wokalistki Ewy Novel.

W dalszej, roboczej części Forum Justyna Tokarczyk, sekretarz Powiatu Nowosądeckiego omówiła zagadnienia współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi opartej na zlecaniu zadań publicznych. Artur Gluziński przekonywał o zaletach składania i rozliczania wniosków w otwartych konkursach ofert przez generator NGO. Z kolei Marcin Kałużny, prezes zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie wolontariatu w projektach społecznych.

Zbigniew Smajdor