Pamiętnik PTT – Tom 31

W Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” jest do nabycia w cenie 30 zł kolejny tom Pamiętnika PTT, poświęcony 150. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wydawnictwo dedykowane jest pamięci inicjatorów i założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego oraz tym wszystkim, którzy od 1873 do 2023 roku działali na rzecz rozwoju turystyki, ochrony przyrody, poznawania Tatr i innych polskich gór.

Wśród wielu interesujących artykułów znajdziemy informacje o pierwszym statucie i ważniejszych datach z historii turystyki w Polsce, poznamy sylwetkę Mieczysława hrabiego Reya – pierwszego prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego oraz znajdziemy wykaz osób, które sprawowały władzę w Towarzystwie do 1950 roku i po reaktywowaniu.

O sprawach współczesnych przeczytamy w Kronice PTT, gdzie znajdziemy informacje o działalności Zarządu Głównego, Oddziałów i Kół PTT w 2022 roku.

Zapraszamy do ciekawej lektury i zapoznania się z historią Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz sylwetkami osób, które tę historię tworzyły.

Zbigniew Smajdor