Pamiętnik PTT – Tom 30

Ukazał się 30 Tom „Pamiętnika PTT”. Redaktorem naczelnym jest Barbara Morawska-Nowak przy współpracy Szymona Barona i Tomasza Kwiatkowskiego. Druk wykonało „IPRESS STUDIO” członka naszego Oddziału PTT Rajmunda Życzyńskiego. Tematem przewodnim tego tomu są góry Skandynawii, którym poświęcono 7 prac. Znajdziemy też artykuły historyczne czy biograficzne m.in. O Karolu Szymanowskim czy Rafale Malczewskim. Mamy również akcenty sądeckie. Jolanta Augustyńska wspomina swój udział w słynnym Biegu Wazów, a Maciej Zaremba recenzuje 4 wydawnictwa związane z naszym regionem. Niestety, dział „Kronika żałobna” powiększył się o nazwiska członków naszego Oddziału PTT- Jerzego Jabłońskiego, Danuty Matras i Aldony Miki. Odeszli też na niebieskie szlaki kolejni członkowie honorowi PTT – Józef Nyka i Józef Kwiatkowski.

Pamiętnik PTT można nabyć w biurze Wakacyjnego Raju – cena 25 zł

MZ