Opłatek Przewodników w Kamiannej

40 lat trwa tradycja Opłatka Przewodnickiego w Pasiece „BARĆ” w Kamiannej. Zapoczątkował ją ks. Henryk Ostach, a teraz kontynuują Państwo Emilia i Jacek Nowakowie, którzy w czwartek 12 stycznia zaprosili do siebie przewodników Sądecczyzny. Spotkanie rozpoczęto mszą św. w intencji Przewodników i Gospodarzy, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Grzegorz Sowa. Dalsza część noworocznego spotkania przewodnickiej braci miała miejsce w Miodowej Kawiarence, która z trudem pomieściła zaproszonych gości. Przewodnicy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i kolędowali. Kolędowanie inspirował Chórek Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej. Dopełnieniem ciepłej i towarzyskiej atmosfery był wyśmienity poczęstunek i słynna beczułeczka z pitnym miodem, która w rękach Olka Jarka wędrowała po sali nieustannie. Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zostali przez Gospodarzy obdarowani miodowymi upominkami i kalendarzem na 2023 rok.

Zbigniew Smajdor


Galeria zdjęć