Nowe władze PTT O/Beskid

W dniach 10 i 31 marca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTT „Beskid”, podczas którego wybrano nowe władze oddziału:

ZARZĄD:
Zbigniew Smajdor – prezes
Władysław Łoboz – wiceprezes
Piotr Augustyński – wiceprezes
Beata Lorek – sekretarz
Ryszard Groń – skarbnik
Krzysztof Jankowski – członek
Piotr Połomski – członek
Dariusz Tambor – członek
Aleksander Groński – członek

KOMISJA REWIZYJNA:
Lucyna Migacz – przewodnicząca
Jacek Bereziński – zastępca
Katarzyna Hejmej – sekretarz
Barbara Michalik – członek
Alicja Sadłoń – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Jan Liber – przewodniczący
Paweł Myślik – zastępca
Jolanta Augustyńska – sekretarz
Iwona Kowalczyk-Tudaj – członek
Andrzej Połomski – członek