HONOROWE ZŁOTE ODZNAKI PTT Z KOSÓWKĄ DLA KRZYSZTOFA JANKOWSKIEGO I JANA LIBRA

Podczas obchodów jubileuszu 150-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które odbyły się w dniach 13-15 października w Kościelisku Krzysztof Jankowski i Jan Liber zostali uhonorowani przez Zarząd Główny PTT Honorową Złotą Odznaką PTT z Kosówką. To najważniejsze wyróżnienie Towarzystwa wręczyła prezes Zarządu Głównego PTT Jolanta Augustyńska.

Gratulujemy!