DYPLOM UZNANIA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W 2023 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu zostało zgłoszone po raz kolejny do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych w kategorii „Sport, turystyka, ekologia”. Ogłoszenie wyników odbyło się w grudniu podczas uroczystej gali w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, na której Oddział reprezentowali prezesi Zbigniew Smajdor i Władysław Łoboz.

Mimo, że kategoria „Sport, turystyka, ekologia” składa się z trzech członów, to wszystkie nagrody przypadły klubom sportowym. Turystyka i ekologia po raz kolejny nie zostały zauważone i docenione.

Laureatem został Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” w Oświęcimiu, a dwa wyróżnienia przypadły Klubowi Sportowemu „Aquila” Wadowice i Ludowemu Klubowi Sportowemu „Lubomir” Wiśniowa.

Wszyscy uczestnicy konkursu, w tym nasz Oddział, otrzymali od Marszałka Województwa Małopolskiego Dyplomy Uznania „Za całokształt realizowanych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, trafne i skuteczne dostosowanie działań do potrzeb regionalnych oraz mieszkańców Małopolski”.

Zbigniew Smajdor