DODATKOWE ZAPISY NA ODZNAKĘ JUBILEUSZOWĄ 150 LAT PTT

W związku z dużym zainteresowaniem odznakami jubileuszowymi „150 lat PTT” Zarząd Główny uruchamia dodatkowe zapisy do dnia 4 lipca 2023 roku. Po tym terminie kolejnej możliwości nabycia odznaki już nie będzie. Cena będzie uzależniona od wielkości zamówień – ok. 50 zł. Zamówienia należy składać na adres e-mail Oddziału PTT Beskid – [email protected]