Dodatkowe zamówienie na odznakę jubileuszową 150-lecia PTT

Po wstępnych zamówieniach i uzgodnieniach z producentem koszt odznak jubileuszowych wyniesie około 35 zł, a nie 50 zł jak było wcześniej kalkulowane. W związku z tym istnieje możliwość składania dodatkowych zamówień do dnia 23 lutego 2023 r. Można je składać na adres e-mail Oddziału PTT Beskid – [email protected]