„Klimaty Sądecczyzny” Janusza Wańczyka

5 stycznia w Nowosądeckiej Małej Galerii miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Janusza Wańczyka pt. „Klimaty Sądecczyzny”. Zdjęcia na wystawie to plon fotograficznych wędrówek Janusza po Sądecczyźnie z okresu ostatnich dwóch lat. Wśród gości była liczna grupa członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którzy znają Janusza ze wspólnych górskich wędrówek. Tematem większości zaprezentowanych na wystawie fotografii były ulubione przez autora góry, piękno krajobrazu i natury. Ponieważ sami wędrujemy po górach, wiele miejsc utrwalonych obiektywem potrafiliśmy rozpoznać. W klimacie prac dało się zauważyć, że ulubionymi porami dnia do fotografowania są dla Janusza wczesne poranki i późne wieczory.

Jak sam przyznał, pasją fotografowania zaraził się już w czasach szkolnych, ale fotografowanie „na poważnie” zaczęło się w 2003 roku po wygraniu konkursu w nowosądeckim PTTK. Po tym sukcesie brał udział w wielu konkursach fotograficznych, które przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień, zdjęcia były prezentowane na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach jak również publikowane w prasie krajowej i zagranicznej.

Zbigniew Smajdor

Galeria zdjęć