4-5.06.2022 – Zjazd Delegatów PTT, Zakopane

W dniach 4-5 czerwca 2022 roku w siedzibie Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach obradował XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do Prezydium Zjazdu z nowosądeckiego oddziału wybrano Pawła Myślika i Zbigniewa Smajdora, do Komisji Mandatowo-Wyborczej Piotra Augustyńskiego i Dariusza Tambora, a do Komisji Uchwał i Wniosków Władysława Łoboza.

Zjazd zatwierdził sprawozdania z ubiegłej kadencji, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, dokonał zmian w statucie oraz wybrał nowe władze.

Prezesem na kolejną kadencję została wybrana ponownie Jolanta Augustyńska, skarbnikiem Katarzyna Hejmej, a sekretarzem Paweł Myślik. Ponadto z Oddziału „Beskid” do Zarządu Głównego zostali powołani Mateusz Skupień i Jakub Bryniarski, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego Zbigniew Smajdor.

Prezes ZG PTT – Jolanta Augustyńska (fot. Grażyna Żyrek)

Od lewej: Agata Podgórska, Paweł Myślik, Jolanta Augustyńska, Nikodem Frodyma (fot. Grażyna Żyrek)

Delegaci PTT O/Beskid

Podczas Zjazdu wiceprezes oddziału Władysław Łoboz został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”. Odznaczenia wręczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Władysław Łoboz podczas wręczania odznaczeń

Również Zarząd Główny PTT uhonorował Złotymi Odznakami PTT z Kosówką członków naszego oddziału Piotra Augustyńskiego i Aleksandra Grońskiego. Najwyższe odznaczenie PTT wręczyła wyróżnionym prezes ZG PTT Jolanta Augustyńska. Pod nieobecność Aleksandra Grońskiego, wyróżnienie w jego imieniu odebrał prezes oddziału.

Piotr Augustyński podczas wręczania odznaczenia

GALERIA ZDJĘĆ