25.05 2024 – ZJAZD PTT

W sobotę, 25 maja w Sosnowcu obradował Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wzięło w nim udział 25 delegatów na 96 uprawnionych. Oddział PTT Beskid reprezentowało czworo delegatów: Jolanta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Beata Lorek i Paweł Myślik oraz Dariusz Kulpa, jako gość. Prowadzenie obrad powierzono Zbigniewowi Jaskierni z Oddziału PTT w Sosnowcu. Z oddziału nowosądeckiego do Komisji Mandatowej wybrano Beatę Lorek, a do Komisji Uchwał i Wniosków Pawła Myślika. Głównym celem zwołania Zjazdu było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu Głównego PTT za 2023 rok. Przedstawiła je skarbnik Katarzyna Hejmej, a Zjazd zatwierdził jednogłośnie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali od organizatora – Oddziału PTT w Sosnowcu – pamiątkowe suweniry.