25.04.2024 – SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZADOWYCH Z MIEJSKĄ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W czwartek, 25 kwietnia w Centrum Szkoleniowym Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Jagiellońskiej odbyło się spotkanie reprezentantów organizacji pozarządowych z przedstawicielami lokalnego trzeciego sektora, wybranymi do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) w Nowym Sączu. Organizacje pozarządowe w MRDPP reprezentują: Sławomir Szczerkowski – Związek Strzelecki „STRZELEC”, Małgorzata Surowiak – Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, Małgorzata Szlag – Centrum Aktywnych Kobiet, Jacek Salamon – IWO Doradztwo Obywatelskie i Paweł Torebka – Towarzystwo Historyczne. Na ponad 400 organizacji działających na terenie Miasta w spotkaniu uczestniczyło 15. Organizacje, aby się lepiej poznać, zaprezentowały profil swojej działalności, a następnie wyartykułowały pod adresem MRDPP, a za jej pośrednictwem do władz Miasta problemy z jakimi się borykają, potrzeby i oczekiwania, aby współpraca przynosiła dla obu stron dobre i oczekiwane efekty.

Na spotkaniu Polskie Towarzystwo Tatrzańskie „Beskid” reprezentował prezes Zbigniew Smajdor, który przedstawił potrzeby lokalowe organizacji. Jak się okazało w dyskusji, jest to problem większości organizacji.

MRDPP wystosowała do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Nowego Sącza ankietę, na podstawie której zostanie zdiagnozowana kondycja nowosądeckich organizacji pozarządowych oraz wypracowane zasady dalszej współpracy z Urzędem Miasta.

Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec. Wtedy MRDPP będzie już w pełnym składzie, uzupełniona przez dwóch przedstawicieli nowo wybranej Rady Miasta i trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta.

Zbigniew Smajdor