20.06.2022 – Walne Zgromadzenie Nowosądeckiej Izby Turystycznej

W poniedziałek 20 czerwca 2022 roku w restauracji „Impresja” hotelu „Panorama” odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Oddział PTT „Beskid”, który jest członkiem NIT, reprezentował prezes Zbigniew Smajdor.  Głównym tematem obrad było zatwierdzenie sprawozdań za 2021 rok, zmian w statucie oraz przyjęcie kierunków działania na rok 2022. Sprawozdanie z działalności NIT za rok 2021 przedstawił prezes Paweł Cieślicki, sprawozdanie finansowe skarbnik Andrzej Grygiel, a zmiany w statucie zreferowała wiceprezes Lucyna Sieja. Wszystkie sprawozdania uzyskały aprobatę członków NIT i zostały przyjęte jednogłośnie, a Zarząd otrzymał absolutorium za miniony rok działalności.