150 SZCZYTÓW RYSZARDA MALESZY

Członek Oddziału PTT „Beskid” Ryszard Malesza jako pierwszy w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim zdobył 150 szczytów na 150-lecie PTT, w ramach projektu zaproponowanego w jubileuszowym roku przez Oddział PTT w Tarnowie. Jego realizację rozpoczął 1 stycznia 2023 roku od zimowego wejścia na Śnieżkę. Kolejne 148 szczytów zdobył w Sudetach polskich i czeskich, co nie dziwi, wszak jest mieszkańcem Wałbrzycha. Zdobycie ostatniego, 150 szczytu sfinalizował 28 maja 2023 roku z nowosądeckim oddziałem podczas wycieczki na Skrajne Solisko w Tatrach. Były gratulacje i pamiątkowy dyplom od prezesa Zarządu Głównego PTT i prezesa oddziału.