18.10-28.10 – Szlak Winny, Albania

Przypominamy, że zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu wycieczki, w dniu zapisu należało dokonać wpłaty zaliczkowej w wysokości 350 zł, natomiast pozostałą część wpłaty złotówkowej tj. kolejne 350 zł należało wpłacić do dnia 30.09.2023 r.

Osoby, które nie dokonały pełnej wpłaty złotówkowej proszone są pilne uregulowanie płatności do czwartku 05.10.2023 r. Brak wpłaty do tego dnia będzie skutkował skreśleniem z listy wycieczki i wpisaniem na to miejsce osoby/osób z listy rezerwowej.

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy