05.11 – Cmentarze Wojskowe I i II Wojny Światowej – „Dąbry”

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
Oddział „BESKID” w Nowym Sączu

zaprasza na wycieczkę:

Cmentarze Wojskowe I i II Wojny Światowej

Dąbry

Niedziela 5 listopada 2023 r.
wyjazd godz. 7:30 – ul. Morawskiego

Koszt: 20 zł – dzieci; 30 zł – członkowie PTT, studenci, młodzież; 40 zł – pozostali
(przejazd, ubezpieczenie NNW)

Obsługę przewodnika na trasie wycieczki zapewnia PTT Oddział Beskid w Nowym Sączu

UWAGA!
Płatność wyłącznie przelewem na konto bankowe PTT o/Beskid:
17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

Brak możliwości zapłaty w biurze Wakacyjnego Raju oraz autokarze

Preferujemy zapisy telefoniczne.

Mapa Trasy

W programie:

  • Przejazd na trasie: Nowy Sącz – Gromnik – Rzepiennik Strzyżewski – Ostrusza – Ciężkowice – Nowy Sącz
  • Przejście piesze na trasie: Rzepiennik Strzyżewski – Cmentarz Partyzancki AK Oddziału Regina z II Wojny – Dąbry – Cmentarz Wojskowy z I Wojny nr 141 w Ciężkowicach –  C.W. z I Wojny Nr 142 i 143 w Ostruszy – Ostrusza
  • Czas przejść górskich (bez odpoczynku) ok. 3:00 godz.
  • Długość trasy ok. 8 km
  • Przewyższenie ok. 200 m
  • Trasa: Szlak niebieski / bezszlakowo

Uwagi:

  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wycieczek PTT
  • Uczestnicy wyjazdu proszeni są o zabranie odzieży i obuwia dostosowanego do wędrówki górskiej
  • Na trasie przewidziane ognisko, prosimy zabrać wiktuały

UWAGA!!!

Płatności, w przypadku wycieczek niedzielnych, należy dokonać do czwartku poprzedzającego wycieczkę. Dotyczy to zarówno płatności gotówkowych jak i przelewów. Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem z listy.

Zapisy w punkcie PTT Beskid w lokalu (najlepiej telefonicznie)
BP WAKACYJNY RAJ

ul. Sobieskiego 14a/2
33-300 Nowy Sącz
Poniedziałek-Piątek 8:00 – 16:00
Infolinia: 801 011 324
tel./fax. 18 444 29 22
kom: 513 017 830

Nr konta PTT O/Beskid (Łącki Bank Spółdzielczy):
17 8805 0009 0047 4071 2000 0010