PTT w Muzeum Nikifora

Odpowiadając na zaproszenie Zbigniewa Wolanina i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, liczna grupa członków naszego oddziału wzięła udział w spotkaniu z dr Anną Wilk, która w Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju opowiedziała o przebiegu akcji „Wisła” na Sądecczyźnie w 1947 roku. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 75. rocznicy akcji, polegającej na masowych przesiedleniach ludności łemkowskiej na tereny poniemieckie, czyli dzisiejsze województwa zachodniej i północnej Polski, a także na Litwę i Białoruś. Prelegentka swoją opowieść wzbogaciła ciekawymi zdjęciami z pierwszej połowy dwudziestego wieku. Gospodarzem spotkania był Zbigniew Wolanin.