Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulki
Biuro rzeczy znalezionychKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:
NOWE WŁADZE ODDZIAŁU BESKID PTT

12 kwietnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Beskid Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, podczas którego dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Zarządu Oddziału została wybrana
Jolanta Augustyńska.

Skład Zarządu tworzą: Wojciech Szarota – wiceprezes, Władysław Łoboz – wiceprezes, Katarzyna Hejmej – skarbnik, Zbigniew Smajdor – sekretarz, Joanna Bogucka Jurasović – webmaster oraz członkowie: Joanna Król, Agnieszka Szeliga, Krzysztof Jankowski, Adam Płaneta i Piotr Połomski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Lucyna Migacz, Agnieszka Sznajder, Barbara Michalik, Wiesław Słyś i Grażyna Zapiór.

Skład Sądu Koleżeńskiego tworzą: Paweł Myślik, Krystyna Wolak, Jan Liber, Jadwiga Dąbrowska i Iwona Kowalczyk  – Tuda

NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Zarząd Oddziału PTT „Beskid” na zebraniu w dniu 7 grudnia 2018 roku podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru Deklaracji Członkowskiej dostosowanej do wymogów RODO. Wzór deklaracji został wcześniej zatwierdzony przez Zarząd Główny PTT.  W związku z tym prosimy wszystkie osoby, które już są członkami PTT o powtórne wypełnienie deklaracji, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dotyczących przetwarzania wizerunku. Nowa deklaracja będzie potraktowana jako aneks uaktualniający deklarację pierwotną.
Druk nowej deklaracji można pobrać ze strony www.pttns.pl w zakładce „Jak się zapisać do PTT” lub w siedzibie oddziału. Deklarację proszę wydrukować na jednej kartce dwustronnie, wypełnić z datą aktualną  i pozostawić w „Wakacyjnym Raju” lub przekazać skarbnikowi  bądź sekretarzowi oddziału. Nowo wstępujący członkowie wypełniają już nową deklarację. Sprawę proszę potraktować poważnie, a wypełnione deklaracje złożyć do końca lutego 2019 r.
Zarząd Oddziału

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Przypominamy Członkom Oddziału Beskid PTT, którzy nie zapłacili składek członkowskich za 2018 rok i lata wcześniejsze, o obowiązku ich uregulowania. Zgodnie ze Statutem PTT, kto zalega z opłaceniem składek dłużej niż jeden rok traci prawa członkowskie. Tak więc, kto na dzień 1 stycznia 2019 roku będzie zalegał ze składkami za lata 2017 i 2018, przestaje być członkiem PTT.
Zarząd Oddziału

GRUPY, SEKCJE, KLUBY W PTT

Zwracamy się z prośbą do przewodniczących sekcji i klubów działających w strukturach PTT o kilka zdań informacji na temat zasad funkcjonowania tychże sekcji i klubów. Głównie chodzi o to dla kogo wycieczki czy imprezy przez nich organizowane są dostępne, kiedy jest ich termin, jaka jest forma zapisu itp.
Członkowie PTT nie mogą dowiadywać się o tym po fakcie. Jeżeli są to sekcje i kluby PTT to główną platformą komunikowania powinna być oficjalna strona PTT, a facebook ewentualnie dodatkową. Krótkie informacje o zasadach funkcjonowania sekcji i klubów proszę przesłać do Administratorki strony www. pttns. Będą podane do ogólnej wiadomości dla wszystkich członków PTT.
ZSSZTANDAR DLA ODDZIAŁU BESKID PTT

Przypominamy o trwającej akcji zbierania funduszy na sztandar naszego Oddziału. W związku  z tym, zwracamy się z prośbą do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  o finansowe wsparcie na ten cel. Sztandar zamierzamy wykonać na XXX-lecie reaktywowania PTT w Nowym Sączu, które będziemy obchodzić w 2020 r.  Niech to będzie nasz wspólny wkład na świętowanie tego jubileuszu. Dobrowolnych wpłat można dokonywać w siedzibie Oddziału – Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj”.

Zarząd OddziałuNASZ PATRON

PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.
 
Krzysztof Wielicki


(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2019WYCIECZKI SUTW

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

 • 02.01 - Paścia Góra, Chełmiec
 • 09.01 - Cyrla, Beskid Sądecki
 • 16.01 - Obidza, Beskid Sądecki
 • 23.01 - Bereśnik, Beskid Sądecki
 • 30.01 - Vrbov - baseny, SK
 • 06.02 - Hrebieniok, St. Smokove, SK
 • 12.06 - Zielony Szlak PTT z Kamionki
Informacja i zapisy bezpośrednio
u organizatora, tel. 503917868

ARCHIWUM 2018
ARCHIWUM 2017
ARCHIWUM 2016
ARCHIWUM 2015
ARCHIWUM 2014
ARCHIWUM 2013
ARCHIWUM 2012
ARCHIWUM 2011
ARCHIWUM 2010
ARCHIWUM 2009
ARCHIWUM 2008
ARCHIWUM 2007


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007