Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulki
Biuro rzeczy znalezionychOgrody Biblijne w
           MuszynieKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:

26.04.2018
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BESKID PTT

Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień 26 kwietnia 2018 roku Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 o godz.17:15 – I termin, godz. 17:30 – II termin.

Proponowany porządek zgromadzenia:
 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Rachunkowości, w części dotyczącej wzoru sprawozdania finansowego PTT Oddział Beskid w Nowym Sączu
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2017.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za rok 2017.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 15. Wręczenie wyróżnień za staż w PTT
 16. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 17. Zakończenie zgromadzenia.

 Dokumenty będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą do wglądu w Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie merytoryczne jest dostępne na stronie internetowej Oddziału.28.04.2018
RAJD KURIERÓW

Rajd


IDZIE WIOSNA

PRZYTUL SIĘ DO DRZEWA

O dobroczynnym działaniu lasu nie trzeba chyba nikogo przekonywać.  Opracowanie nie jest poradnikiem medycznym. Oczywiście, nie każdy w energetyczną moc drzew musi wierzyć. Kiedy wracasz po przechadzce w lesie czy parku, czujesz się lepiej fizycznie i psychicznie. Coraz więcej lekarzy zaleca swoim pacjentom, by jak najczęściej przebywali w otoczeniu drzew, które są naturalnym źródłem tlenu i wchłaniają z powietrza pyły, sadze i toksyny.Drzewa wytwarzając jony ujemne neutralizują – niekorzystne dla organizmu- jony dodatnie, powstające w wyniku chorób lub emitowane przez otaczający nas ze wszystkich stron sprzęt elektroniczny.
W literaturze drzew też nie brakuje. Kochanowski zachęcał gości do odpoczynku pod lipą. Laura i Filon spotykali się pod ulubionym jaworem, pannę Izabelę Łęcką las śmiertelnie przerażał, a Tomasz Judym cierpiał nad rozdartą sosną.
Dendroterapię musimy chyba stosować na indywidualnych wycieczkach, bo nasi przewodnicy na niedzielnych wycieczkach PTT nie pozwolą nam na kilkunastominutowe przytulanie się do wybranego drzewa.

Zapraszamy do lektury - w naszej Biblioteczce

Władysław Łoboz


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Przypominamy wszystkim Członkom Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu, którzy zalegają z opłaceniem składek członkowskich, o wywiązaniu się z tego obowiązku statutowego. Zgodnie z & 17 pkt. 2 Statutu PTT nie zapłacenie składek za okres przekraczający jeden rok powoduje utratę praw członkowskich.

Zarząd Oddziału


SZTANDAR DLA ODDZIAŁU BESKID PTT

Przypominamy o trwającej akcji zbierania funduszy na sztandar naszego Oddziału. W związku  z tym, zwracamy się z prośbą do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  o finansowe wsparcie na ten cel. Sztandar zamierzamy wykonać na XXX-lecie reaktywowania PTT w Nowym Sączu, które będziemy obchodzić w 2020 r.  Niech to będzie nasz wspólny wkład na świętowanie tego jubileuszu. Dobrowolnych wpłat można dokonywać w siedzibie Oddziału – Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj”.

Zarząd OddziałuNASZ PATRON

PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.
 
Krzysztof Wielicki


(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2018dzieci WYCIECZKI DLA DZIECI
rower  WYCIECZKI ROWEROWE
Turystyczna Korona Tatr TURYSTYCZNA KORONA TATR

Mały
                 Szlak Beskidzki MAŁY SZLAK BESKIDZKI

WYCIECZKI SUTW


ARCHIWUM 2017
ARCHIWUM 2016
ARCHIWUM 2015
ARCHIWUM 2014
ARCHIWUM 2013
ARCHIWUM 2012
ARCHIWUM 2011
ARCHIWUM 2010
ARCHIWUM 2009
ARCHIWUM 2008
ARCHIWUM 2007


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007