Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
"Co słychać"
Biblioteczka
Śpiewnik
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulki
Biuro rzeczy znalezionychKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:

MEDALE STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
DLA CZŁONKÓW PTT BESKID

Medale dla
                PTT4 lipca 2020 roku podczas Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Wojciech Szarota i Zbigniew Smajdor zostali odznaczeni za zasługi dla Niepodległej MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktu uroczystego wręczenia dokonała Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.

Gratulujemy!

(ZS)


ZJAZD PTT W KRAKOWIE

4 lipca 2020 roku w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Na Zjazd, którego głównym celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok przybyło 29 delegatów. Oddział "Beskid" był reprezentowany przez Jolantę Augustyńską, Katarzynę Hejmej, Joannę Król, Pawła Myślika, Wojciecha Szarotę i Zbigniewa Smajdora.

Zjazd PTT Zjazd PTT

Obrady otworzyła Prezes PTT Jolanta Augustyńska, a ich prowadzenie powierzono wiceprezesom: Tomaszowi Kwiatkowskiemu i Nikodemowi Frodymie. Do komisji mandatowo - skrutacyjnej z nowosądeckiego oddziału została wybrana Katarzyna Hejmej, a do komisji uchwał i wniosków Zbigniew Smajdor.
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego PTT za ubiegły rok przedstawiła prezes Jolanta Augustyńska, a sprawozdanie finansowe skarbnik Katarzyna Hejmej. Sprawozdania zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Podczas Zjazdu siedemnastu członków PTT decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało odznaczonych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a wśród nich członkowie naszego oddziału: Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Wojciech Szarota i Zbigniew Smajdor.

(ZS)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO NOWY SĄCZ, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: Nieodpłatna Pomoc Prawna
NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.

Krzysztof Wielicki(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2020Turystyczna Korona Tatr - Turystyczna Korona Tatr

wycieczki
             rodzinne - Wycieczki rodzinne
wycieczka
             rowerowa- Wycieczki rowerowe

Przekreślenie - wycieczki odwołane z powodu pandemii koronawirusa
 koronawirus

WYCIECZKI SUTW

Sądecki
             Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • 16.02 - Cyrla, Beskid Sądecki
 • 05.04 - Niedziela Palmowa ODWOŁANA
 • 10.04 - Droga Krzyżowa na Mogielicę O DWOŁANA
 • 03.05 - Dąbrowska Góra ODWOŁANA
 • 24.05 - Olchowiec ODWOŁANA
 • 31.05 - Wycieczka na zakończenie roku ODWOŁANA
 • 25.07 - Wyc ieczka autokarowa
 • 22.08 - Wycieczka autokarowa

KLUB SZALONYCH EMERYTÓW
Kalendarium wycieczek

Informacja i zapisy bezpośrednio
u organizatora, tel. 503917868


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007