Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulki
Biuro rzeczy znalezionychOgrody Biblijne w
           MuszynieKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:


Film: Małgorzata Przybylska, przewodnik PTT


GRUPY, SEKCJE, KLUBY W PTT

Zwracamy się z prośbą do przewodniczących sekcji i klubów działających w strukturach PTT o kilka zdań informacji na temat zasad funkcjonowania tychże sekcji i klubów. Głównie chodzi o to dla kogo wycieczki czy imprezy przez nich organizowane są dostępne, kiedy jest ich termin, jaka jest forma zapisu itp.
Członkowie PTT nie mogą dowiadywać się o tym po fakcie. Jeżeli są to sekcje i kluby PTT to główną platformą komunikowania powinna być oficjalna strona PTT, a facebook ewentualnie dodatkową. Krótkie informacje o zasadach funkcjonowania sekcji i klubów proszę przesłać do Administratorki strony www. pttns. Będą podane do ogólnej wiadomości dla wszystkich członków PTT.
ZS

IV ZJAZD KARPACKI
galeria

W 1938 roku w Nowym Sączu odbyło się IV Święto Gór, wielka manifestacja kultury i tradycji góralskiej. W 80. rocznicę tego wydarzenia w Nowym Sączu odbył się IV Zjazd Karpacki, zorganizowany przez Zarząd  Związku Podhalan oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.W dniach 28 – 30 września do Nowego Sącza zjechali górale z Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy, by wspólnie z Polakami promować bogatą kulturę Karpat. Zjazd rozpoczął się w piątek od spotkania karpackich baców w bacówce w Wojkowej, gdzie baca Włodzimierz Oleksy na 150 hektarach polan Beskidu Niskiego wypasa 1200 owiec. Jest to jedno z największych stad w polskich Karpatach. Oficjalne rozpoczęcie Zjazdu miało miejsce w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Otwarcia dokonał prezes Związku Podhalan Andrzej Skupień, dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni Malczak oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Zjazd rozpoczęły dźwięki karpackiej pieśni trąbity. Dźwięki trombity to prawdziwa muzyka gór, a muzyka pasterska to pierwowzór muzyki góralskiej. Kolejnym  wydarzeniem Zjazdu był wykład Jana Karpiela-Bułecki na temat architektury szałasów pasterskich w Karpatach oraz wystawa fotografii obrazująca  przedwojenne Święta Gór. W piątkowy wieczór karpaccy górale rozpalili watrę w Dolinie Wielkiej Roztoki w Rytrze i integrowali się na Karpackiej Biesiadzie u podnóża Radziejowej.W sobotę uczestnicy Zjazdu gościli w Miasteczku Galicyjskim, które przerodziło się w miasteczko twórców i smaków Małopolski i Karpat. Można było posmakować karpackich potraw i posłuchać góralskiej muzyki . W galicyjskim ratuszu karpaccy samorządowcy radzili jak wykorzystać kapitał naturalny Karpat do dalszego rozwoju regionu. Głównym punktem sobotniego dnia Zjazdu był Karpacki Korowód i koncert Wirtuozi Karpat na sądeckim Rynku. Na czele kolorowego korowodu maszerowała bandera kilkudziesięciu koni i jeźdźców, za nimi karpaccy Harnasie i zespoły folklorystyczne karpackich krajów. Piękne stroje, muzyka i śpiew budziły powszechne zainteresowanie mieszkańców Nowego Sącza i przybyłych gości. Na scenie sądeckiego Rynku zaprezentowały się zespoły regionalne i kapele z Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski, a wśród nich trzy zespoły, które wystąpiły na Święcie Gór w Nowym Sączu w 1938 roku. Tak długo tańczy i śpiewa Podegrodzie, Górale Łąccy i Koniaków. Sobotni dzień zakończył występ zespołu Trebunie Tutki.
 

W niedzielę uczestnicy Zjazdu przenieśli się do Starego Sącza, by przy Ołtarzu Papieskim uczestniczyć we Mszy Świętej. W regionalnej oprawie, w asyście licznych pocztów sztandarowych Związku Podhalan nabożeństwo odprawił ks. arcybiskup Henryk Nowacki. Modlono się, każdy w swoim języku, o pomyślność dla świata, dla swoich krajów, regionów i rodzin. Na zakończenie nastąpiło symboliczne przekazanie laski pasterskiej Krakowiakom, którzy w 2019 roku będą organizatorami V Zjazdu Karpackiego.
                                                                                         
                                                                                                          Zbigniew Smajdor


SZTANDAR DLA ODDZIAŁU BESKID PTT

Przypominamy o trwającej akcji zbierania funduszy na sztandar naszego Oddziału. W związku  z tym, zwracamy się z prośbą do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  o finansowe wsparcie na ten cel. Sztandar zamierzamy wykonać na XXX-lecie reaktywowania PTT w Nowym Sączu, które będziemy obchodzić w 2020 r.  Niech to będzie nasz wspólny wkład na świętowanie tego jubileuszu. Dobrowolnych wpłat można dokonywać w siedzibie Oddziału – Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj”.

Zarząd OddziałuNASZ PATRON

PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.
 
Krzysztof Wielicki


(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2018


WYCIECZKI 2019


dzieci WYCIECZKI DLA DZIECI
rower  WYCIECZKI ROWEROWE
Turystyczna Korona Tatr TURYSTYCZNA KORONA TATR

Mały
                 Szlak Beskidzki MAŁY SZLAK BESKIDZKI

WYCIECZKI SUTW


ARCHIWUM 2017
ARCHIWUM 2016
ARCHIWUM 2015
ARCHIWUM 2014
ARCHIWUM 2013
ARCHIWUM 2012
ARCHIWUM 2011
ARCHIWUM 2010
ARCHIWUM 2009
ARCHIWUM 2008
ARCHIWUM 2007


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007