Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
"Co słychać"
Biblioteczka
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulkiKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:
APELUJEMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DLA PTT O/BESKID

PTT O/Beskid  jest zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego. Prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz naszego Oddziału.

Dlaczego nam?
- jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór;
- propagujemy niskobudżetową turystykę górską;
- organizacja utrzymuje się ze składek członkowskich i opiera się na społecznej pracy  członków i sympatyków  (nie mamy żadnych etatów ani pensji).

Jak to zrobić?
Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste. Aby tego dokonać należy w odpowiednim miejscu formularza PTT wpisać numer KRS naszego Oddziału  - 0000343564.  Jako cel szczegółowy proszę wskazać, dla:  Oddział "Beskid" PTT w Nowym Sączu.

SKŁADKI NALEŻY PŁACIĆ, BO...

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o wpłatę składek członkowskich za rok 2021 oraz, jeśli ktoś ma nieopłacone składki za poprzednie lata, również za ten okres, w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2021r.
Osoby, które mają nieopłacone zaległe składki mogą u Skarbnika - Kasi Hejmej dowiedzieć się za jaki okres i jaką kwotę należy uiścić, kontakt mailowy: kasiah10@wp.pl
Po tym terminie Zarząd Oddziału, zgodnie ze Statutem, będzie zmuszony do podjęcia Uchwały o skreśleniu z listy członków osoby, których zaległości w opłacaniu składki przekraczają jeden rok.

§ 17 Członkostwo PTT ustaje w przypadku: pkt. 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie zapłacenia składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok.

Jednocześnie chcemy poinformować, że po wykreśleniu z listy członków nie będzie możliwości opłacania zaległych składek, trzeba będzie na nowo zapisać się do Oddziału (opłacenie wpisowego, składki członkowskiej, legitymacji).
Zarząd Oddziału
NOWY NUMER "BESKIDU"

Ukazał się najnowszy nr 1/77/ naszego pisma 'Beskid” zredagowanego przez Marysię Dominik a wydanego przez Ipress Studio. Wiodącym tematem „Beskidu” jest 30-lecie reaktywowania Oddziału które miało miejsce w ubiegłym roku. Pierwszy artykuł dotyczy bardzo ważnego wydarzenia w historii PTT czyli poświęcenia sztandaru Oddziału które miało miejsce we wrześniu. Następnie w dziale „30 lat minęło” możemy przeczytać wspomnienie członków Oddziału. Następnie mamy „Galerię 30-lecia” z sylwetkami 39 działaczy najbardziej zasłużonych dla sądeckiego Oddziału. No i „Przygoda z PTT” zawierająca wspomnienia z dwóch pierwszych wycieczek zorganizowanych w 1990 roku, oraz z jubileuszowych - tysięcznej, dwutysięcznej i trzytysięcznej. Wreszcie artykuł o naszej działalności w okresie pandemii, sprawozdanie z działalności Oddziału w 2020 roku oraz imponująca lista 68 naszych nowych członków. Atutem numeru są archiwalne zdjęcia które wyszukała Marysia w starych kronikach PTT.


SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informujemy, że składka członkowska za rok 2021 wynosi:

    30 zł – składka roczna w pełnej wysokości dla członków pełnoletnich, pracujących
    15 zł – składka roczna ze zniżką dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci

Osoby, które pragną wstąpić w nasze szeregi prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w  zakładce ZAPISY

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w zeszłym i poprzednich latach przekazali nam 1% podatku. Pieniądze te, zgodnie z zapisami ustawy o OPP są przez nas przeznaczane na działalność statutową, m.in. na finansowanie wydawnictw. W zeszłym roku został wydany kolejny numer "Beskidu" oraz "Monografia" z okazji 30 lecia reaktywacji Oddziału.

Zwracamy się również z prośbą o przekazanie w bieżącym roku 1% na PTT O/Beskid w Nowym Sączu, nr KRS - 0000343564

ORGANIZACJA WYCIECZEK WSTRZYMANA DO ODWOŁANIAOd 17 października 2020, w związku z pandemią  organizacja kolejnych wycieczek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zostaje wstrzymana do odwołania. Nie dajcie się Covidowi. Uważajcie na siebie i na innych. Do zobaczenia w górach.

NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. W 1948 roku zrezygnował z funkcji członka Zarządu Głównego PTT a 19 lutego 1949 roku z funkcji prezesa Oddziału. Pozostał jednak aktywnym działaczem turystycznym, ze szczególną pasją angażując się w wygłaszanie prelekcji ilustrowanych własnymi przeźroczami. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.

Krzysztof Wielicki(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława Szymborska 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-16
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007