Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

"Beskid" Pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulki
Biuro rzeczy znalezionychKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:
NOWY SĄCZ - ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

Polecamy najnowszą książkę Leszka Migrały. Jest to pierwsza tego rodzaju pozycja na sądeckim rynku wydawniczym i powinien mieć to każdy miłośnik naszego miasta. Praca ta bowiem zawiera opisy historyczne nie tylko np. kościołów czy gmachów publicznych, ale też i innych budynków czy kamienic, które przecież także tworzą historię Nowego Sącza. Książkę można nabyć w Wakacyjnym Raju przy ul. Wałowej w hurtowej cenia 21 zł. Dla porównania, księgarnie sprzedają je od 30 zł. (MZ)WOJCIECH SZAROTA CZŁOWIEKIEM
BRANŻY TURYSTYCZNEJ ROKU 2018
Podczas uroczystej gali II Salonu Przemysłu Turystycznego Sądecczyzny, która odbyła się 28 czerwca w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, ogłoszono wyniki plebiscytu na Markę Turystyczną, Atrakcję Turystyczną i Człowieka Branży Turystycznej Roku 2018. Miło nam poinformować, że Człowiekiem Branży Turystycznej Sądecczyzny Roku 2018 został wybrany wieloletni Prezes Oddziału „Beskid” PTT Wojciech Szarota. Marką Turystyczną zostało sądeckie PTTK, a Atrakcją Turystyczną Sądecki Park Etnograficzny.

(ZS) 
ZAKOPANE: XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY PTT

W dniach 8 - 9 czerwca 2019 roku w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W Zjeździe uczestniczyło 92 delegatów, a Oddział Beskid w Nowym Sączu reprezentowali: Jolanta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Barbara Michalik, Beata Lorek, Aneta Durałek, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Piotr Połomski, Jacek Bereziński i Zbigniew Smajdor. Obrady otworzył Prezes PTT Wojciech Szarota. Nasi delegaci zostali wybrani do komisji Zjazdu: Władysław Łoboz został członkiem Komisji Mandatowo – Wyborczej, Barbara Michalik pracowała w Komisji Skrutacyjnej, a Paweł Myślik i Piotr Połomski w Komisji Wnioskowej. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, przyjął sprawozdania za 2018 rok, dokonał zmian w Statucie PTT oraz wybrał nowe władze na następną kadencję.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  została Jolanta Augustyńska. Także inni członkowie nowosądeckiego oddziału zostali wybrani na zaszczytne funkcje we władzach PTT. Katarzyna Hejmej została skarbnikiem, Paweł Myślik sekretarzem, a Wojciech Szarota  członkiem  Zarządu Głównego PTT, Ponadto Zbigniew Smajdor i Jacek Bereziński zostali członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego.
(ZS)
GALERIA


RUN 4 A SMILE - BIEG PO UŚMIECH DAWIDA

W Dzień Dziecka na terenie Miasteczka Galicyjskiego odbył się VI Międzynarodowy Bieg Charytatywny „Run 4 a Smile”. Tym razem biegano po uśmiech dla 3,5-letniego Dawida Cebuli, a środki finansowe zebrane przy tej okazji w kwocie 25.450 zł zostały przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. Organizatorami biegu byli studenci WSB-NLU przy wsparciu patronów, wśród których był Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wzięło w nim udział 615 uczestników. O międzynarodowym charakterze biegu świadczy udział 45 obcokrajowców z 10 państw: Indonezja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Indie, Nigeria, Maroko, RPA i Wybrzeże Kości Słoniowej. Na tą wspaniałą charytatywną imprezę złożyły się biegi dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych oraz bieg główny dla dorosłych. Miejsce w tych zawodach było sprawą drugorzędną, najważniejszy był cel. Mimo to, wszyscy uczestnicy, szczególnie ci najmłodsi, bardzo swój występ przeżywali, wkładając w niego wiele serca i zaangażowania. Nagrodą był uśmiech Dawidka, który podziękował wszystkim przesyłając urocze całusy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a dla uzupełnienia utraconych kalorii pyszne lody, słodycze i grillowane kiełbaski. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach ponadto cenne nagrody ufundowane przez sponsorów. Specjalnym muzycznym gościem imprezy była Kapela Góralska Ciupaga oraz Kruca Banda i The Sunflowers. Przy ich muzyce bawiono się świetnie. Z Oddziału „Beskid” PTT w organizację biegu włączyli się: Jolanta Augustyńska, Agnieszka Szeliga , Izabela Popiela-Berezińska, Łukasz Mikulski, Małgorzata i Robert Biernaccy. Wielu naszych członków i sympatyków wzięło też czynny udział w biegach. (ZS)

GALERIA

GRUPY, SEKCJE, KLUBY W PTT

Zwracamy się z prośbą do przewodniczących sekcji i klubów działających w strukturach PTT o kilka zdań informacji na temat zasad funkcjonowania tychże sekcji i klubów. Głównie chodzi o to dla kogo wycieczki czy imprezy przez nich organizowane są dostępne, kiedy jest ich termin, jaka jest forma zapisu itp.
Członkowie PTT nie mogą dowiadywać się o tym po fakcie. Jeżeli są to sekcje i kluby PTT to główną platformą komunikowania powinna być oficjalna strona PTT, a facebook ewentualnie dodatkową. Krótkie informacje o zasadach funkcjonowania sekcji i klubów proszę przesłać do Administratorki strony www. pttns. Będą podane do ogólnej wiadomości dla wszystkich członków PTT.
ZSNASZ PATRON

PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.
 
Krzysztof Wielicki


(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2019WYCIECZKI SUTW

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

 • 02.01 - Paścia Góra, Chełmiec
 • 09.01 - Cyrla, Beskid Sądecki
 • 16.01 - Obidza, Beskid Sądecki
 • 23.01 - Bereśnik, Beskid Sądecki
 • 30.01 - Vrbov - baseny
 • 06.02 - Hrebieniok, St. Smokovec, SK
 • 12.02 - Szlak Zielony PTT z Kamionki
 • 20.02 - Vrbov - baseny
 • 27.02 - Śnieżnica, bn
 • 05.03 - Kramarka, Rytro
 • 13.03 - Vrbov - baseny
 • 20.03 - Jura Krakowsko-Częstochowska
 • 27.03 - Vrbov - baseny
 • 03.04 - Krynica i okolice
 • 10.03 - Dolina Chochołowska, krokusy
 • 17.04 - Kadcza, Beskid Sądecki
 • 24.04 -Vrbov - baseny 
 • 01.05 - Przehyba, Beskid Sądecki
 • 07.05 - Gorce
Informacja i zapisy bezpośrednio
u organizatora, tel. 503917868

ARCHIWUM 2018
ARCHIWUM 2017
ARCHIWUM 2016
ARCHIWUM 2015
ARCHIWUM 2014
ARCHIWUM 2013
ARCHIWUM 2012
ARCHIWUM 2011
ARCHIWUM 2010
ARCHIWUM 2009
ARCHIWUM 2008
ARCHIWUM 2007


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007