Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Ludzie 30-lecia
Beskid - pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
"Co słychać"
Biblioteczka
Twój "Mount Everest"
Jak zapisać się do PTT
Polary i koszulkiKatalog Gwiazdor

Pajacyk - nakarm głodne dziecko -
               PAH


Aktualizacja:
ZAPROSZENIE DO MUZEUMZbigniew Wolanin oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w piątek 14 maja 2021 roku na godzinę 16:00 do Domu Gotyckiego ul. Lwowska 3 w celu obejrzenia wystawy „40 lat minęło…”Sztuka ludowa i nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu”. Wystawa jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej w sądeckim muzeum kuratora kolekcji, etnografa Zbigniewa Wolanina, który osobiście nas po niej oprowadzi.


   

SKŁADKI NALEŻY PŁACIĆ, BO...

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o wpłatę składek członkowskich za rok 2021 oraz, jeśli ktoś ma nieopłacone składki za poprzednie lata, również za ten okres, w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2021r.
Osoby, które mają nieopłacone zaległe składki mogą u Skarbnika - Kasi Hejmej dowiedzieć się za jaki okres i jaką kwotę należy uiścić, kontakt mailowy: kasiah10@wp.pl
Po tym terminie Zarząd Oddziału, zgodnie ze Statutem, będzie zmuszony do podjęcia Uchwały o skreśleniu z listy członków osoby, których zaległości w opłacaniu składki przekraczają jeden rok.

§ 17 Członkostwo PTT ustaje w przypadku: pkt. 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie zapłacenia składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok.

Jednocześnie chcemy poinformować, że po wykreśleniu z listy członków nie będzie możliwości opłacania zaległych składek, trzeba będzie na nowo zapisać się do Oddziału (opłacenie wpisowego, składki członkowskiej, legitymacji).
Zarząd Oddziału
NOWY NUMER "BESKIDU"

Ukazał się najnowszy nr 1/77/ naszego pisma 'Beskid” zredagowanego przez Marysię Dominik a wydanego przez Ipress Studio. Wiodącym tematem „Beskidu” jest 30-lecie reaktywowania Oddziału które miało miejsce w ubiegłym roku. Pierwszy artykuł dotyczy bardzo ważnego wydarzenia w historii PTT czyli poświęcenia sztandaru Oddziału które miało miejsce we wrześniu. Następnie w dziale „30 lat minęło” możemy przeczytać wspomnienie członków Oddziału. Następnie mamy „Galerię 30-lecia” z sylwetkami 39 działaczy najbardziej zasłużonych dla sądeckiego Oddziału. No i „Przygoda z PTT” zawierająca wspomnienia z dwóch pierwszych wycieczek zorganizowanych w 1990 roku, oraz z jubileuszowych - tysięcznej, dwutysięcznej i trzytysięcznej. Wreszcie artykuł o naszej działalności w okresie pandemii, sprawozdanie z działalności Oddziału w 2020 roku oraz imponująca lista 68 naszych nowych członków. Atutem numeru są archiwalne zdjęcia które wyszukała Marysia w starych kronikach PTT.


SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informujemy, że składka członkowska za rok 2021 wynosi:

    30 zł – składka roczna w pełnej wysokości dla członków pełnoletnich, pracujących
    15 zł – składka roczna ze zniżką dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci

Osoby, które pragną wstąpić w nasze szeregi prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w  zakładce ZAPISY

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w zeszłym i poprzednich latach przekazali nam 1% podatku. Pieniądze te, zgodnie z zapisami ustawy o OPP są przez nas przeznaczane na działalność statutową, m.in. na finansowanie wydawnictw. W zeszłym roku został wydany kolejny numer "Beskidu" oraz "Monografia" z okazji 30 lecia reaktywacji Oddziału.

Zwracamy się również z prośbą o przekazanie w bieżącym roku 1% na PTT O/Beskid w Nowym Sączu, nr KRS - 0000343564

NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny Feliks Rapfświatowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Feliks Rapf uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. W 1948 roku zrezygnował z funkcji członka Zarządu Głównego PTT a 19 lutego 1949 roku z funkcji prezesa Oddziału. Pozostał jednak aktywnym działaczem turystycznym, ze szczególną pasją angażując się w wygłaszanie prelekcji ilustrowanych własnymi przeźroczami. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa TatrzańskiegoW górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.

Krzysztof Wielicki(...) mieścić się w wydarzeniach,

podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

Wisława SzymborskaWYCIECZKI 2021

Kolejne wycieczki już wkrótce


WYCIECZKI SUTW

Sądecki Uniwersytet
            Trzeciego Wieku

 • 21.02 - Rytro-Cyrla
 • 28.03 - Niedziela palmowa, Pogórze Karpackie, cz.1
 • 03.05 - Dąbrowska Góra, Kuminowiecka Góra
 • 23.05 - Olchowiec, XXXII  Kermesz
 • 30.05 - Dąbrówka Polska – Majdan.
 • 24.07 - Pogórze Karpackie, cz.2
 • 28.08 - Pogórze Karpackie, cz.3

Wycieczki przekreślone odwołane z powodu pandemii


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

Informacja i zapisy bezpośrednio
u organizatora, tel. 503917868


 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-16
Nr konta PTT o/Beskid:  Łącki Bank Spółdzielczy: 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010

COPYRIGHT by JDB - 2007