Pamiętnik PTT

Sztandarowym, ogólnopolskim pismem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest rocznik „Pamiętnik PTT”. Nazwa nawiązuje do czasopisma, które w latach 1876–1919 było wydawane przez Towarzystwo Tatrzańskie. Było ono w całości poświęcone tematyce górskiej – ludziom gór, ich mieszkańcom, przyrodzie górskiej i jej ochronie oraz historii ziem górskich. Tę formułę i zakres tematyczny kontynuuje „Pamiętnik PTT”. Pierwszy jego tom ukazał się w 1992 roku – po zarejestrowaniu PTT.

 

Pamiętnik PTT – tom 28 (2019) – stron 412

Góry Italii… Tworzenie tego tomu naprawdę nas pochłonęło. Sami wiecie, nie wystarczy polać makaronu sosem ze słoika, żeby poczuć Włochy… Szukaliśmy więc tematów, które w tym tomie znaleźć się musiały. Potem Autorów, którym te tematy są bliskie. Wreszcie proporcji, które sprawią, że „Pamiętnik” sięgną ludzie kochający góry na różne sposoby. A na końcu okazało się, że nasz świat się właśnie zmienił. Mamy kwarantanny, kontrole graniczne, maseczki i społeczny dystans… Na szczęście czytając, nadal możemy bezpiecznie poznawać Góry Italii.
W 28 tomie „Pamiętnika PTT” pt. „Góry Italii” udało się pokazać włoskie Alpy (a zwłaszcza Dolomity), Apeniny czy Sardynię widziane oczyma naszych członków i sympatyków.
Latem 2000 roku, grupa 4 osób (…) przemierzyła w ciągu 53 dni około 1650 kilometrów przechodząc przez 12 europejskich masywów górskich. Tak zaczyna się opowieść Grzegorza Holerka „Pieszo do Rzymu”. Celina Skowron opisuje swoje wyprawy w Dolomity, podczas których przeszła 53 ferraty („Moje włoskie ferraty”). Dolomity to także historia. I wojnę światową w Alpach opisał Józef Haduch. Barbara Morawska-Nowak przypomina bitwę o Monte Cassino i jednego z jej uczestników, prof. Wojciecha Narębskiego.
Dalej, przez Apeniny, prowadzi nas Wojciech Szarota, Grzegorz Gawlik pisze o włoskich wulkanach, a Agata Podgórska przekonuje do spędzenia kilku chwil „Na dachu Sardynii”.
Ocalić od zapomnienia próbujemy zapiski Stanisława Biela z pierwszego przejścia wschodniej ściany Matterhornu. Nie zapominamy o naszym Dziedzictwie. Radosław Kuty pokazuje, jak prasa warszawska popularyzowała wydawnictwa Towarzystwa Tatrzańskiego. Byłego prezesa TT, hrabiego Władysława Koziebrodzkiego, wspomina w 180 rocznicę urodzin Zbigniew Jaskiernia. Jerzy B. Miecznik opowiada, jak zapamiętał Henryka Mierzejewskiego, który wspinał się ładnie, lekko i technicznie, lecz nie był typem wyczynowca i raczej stronił od morskoocznego środowiska „łojantów”.
Wreszcie Varia. Jest coś dla miłośników kolei: Józef Haduch zapoznaje nas ze szwajcarską koleją retycką. Maciej Salski w niezwykle przystępny sposób tłumaczy, „Po czym w Tatrach chodzimy”.
Z bogatej części kronikarskiej możemy się dowiedzieć, co działo się w naszych kołach i Oddziałach.
28 tom „Pamiętnika PTT” pt. „Góry Italii” ma 412 stron i 8 kolorowych wkładek.

Pamiętnik PTT – tom 27 (2018) – stron 442

We wstępie do 27 tomu „Pamiętnika PTT” możemy przeczytać: Rok 2018 był dla Polaków rokiem szczególnym. Minęło 100 lat od odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli i rozdarciu naszego kraju między trzech zaborców – Rosję, Prusy i Austrię. Janusz Machulik szczegółowo kreśli przebieg wydarzeń I wojny światowej i lat następnych, które doprowadziły do odzyskania przez nas niepodległości w granicach ówczesnego państwa. Pierwszym wśród twórców naszej niepodległości był marszałek Józef Piłsudski, marzyciel i strateg, który przeprowadził nas pomyślnie przez meandry historii. Zakopane i Tatry znalazły się na tej drodze, dlatego zamieszczamy kalendarium pobytów Józefa Piłsudskiego w mieście pod Giewontem.
Doszło tu także po latach do spotkania Józefa Piłsudskiego z jego starszym bratem, Bronisławem. Bronisław położył znaczące zasługi dla Muzeum Tatrzańskiego, i tu przechodzimy do kolejnej rocznicy. W 2018 r. przypadła 130 rocznica utworzenia Muzeum Tatrzańskiego, wielce zasłużonego dla Zakopanego i Tatr. Do jego powstania i dalszej działalności przyczyniło się także Towarzystwo Tatrzańskie. 130-leciu Muzeum poświęcone są artykuły Zbigniewa Moździerza i Jerzego Roszkowskiego, uzupełnione przez Józefa Haducha zestawieniem osób zasłużonych dla Muzeum i kalendarium działalności Muzeum.
W czasach niewoli wielu Polaków marzyło o niepodległości i walczyło o nią w powstaniach narodowych, wielu także nie doczekało się jej odzyskania. Takim człowiekiem był poeta Adam Asnyk, którego 180 rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2018 r., zwłaszcza w jego rodzinnym mieście – Kaliszu. Jak wielu młodych w tym czasie, przeszedł on przez kordon do Królestwa Kongresowego i wziął udział w powstaniu styczniowym, był nawet w Rządzie Narodowym. Upadek powstania był ciężkim przeżyciem. Dziesięć lat później Asnyk znalazł się w Zakopanem i Tatrach, które go zauroczyły. Należał do założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, brał następnie udział w zdobyciu kilku znaczących szczytów tatrzańskich. Tatrom poświęcił wiele wspaniałych poematów, które nam zostawił na zawsze. Nie dożył niepodległości ani nawet końca XIX w., umierając w 1897 r.
W dziale „Człowiek i góry” Małgorzata i Jan Kiełkowscy przypominają postać Janusza Chmielowskiego – taternika klasycznego, którego 140 rocznica urodzin i 50 rocznica śmierci przypadła na rok 2018. To on dał podwaliny taternictwu i zdobywaniu gór wysokich. Janusz Machulik przypomina dwóch działaczy związanych z Karpatami Wschodnimi: Adama Lenkiewicza ze Lwowa i Stanisława Vincenza, jeszcze bardziej związanego z huculszczyzną, w 130 rocznicę ich urodzin. Lenkiewicza, jak wielu Polaków ze Lwowa, zgładzili Sowieci w 1939 r., Vincenzowi wraz z rodziną udało się na zawsze opuścić Bystrzec w Czarnohorze i po wojnie, spędzonej na Węgrzech, osiąść w Alpach Szwajcarskich.
Dział „Dziedzictwo” – tu Józef Haduch przypomina jubileusz 75-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego obchodzony w Zakopanem w 1948 r.; w następnym roku za sprawą władz PRL Towarzystwo zostało połączone z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i zakończyło swój 75-letni byt. Udało się przywrócić je do życia w 1989 r. i niech się rozwija i trwa nadal. Jan Skłodowski pisze o nieznanej prawie postaci – Jerzym Gawlińskim, długoletnim bibliotekarzu zakopiańskim, dzięki czemu czytelnik może poznać jeszcze jedną zasłużoną dla Zakopanego osobę. Józef Durden w artykule Dla kogo Tatry? komentuje wypowiedzi XIX-wiecznych działaczy na temat odwiedzających Tatry.
„Ocalić od zapomnienia” – tu chcemy, aby przetrwał Chyz u Bacy na Mładej Horze, pomimo że opuścił ją na wieki jej założyciel i gospodarz – Baca – Józef Michlik, członek honorowy PTT. Trudno pogodzić się z tą stratą. Jarosław jot-Drużycki i Barbara Morawska-Nowak oddają atmosferę panującą w Chyzie.
W dziale „Varia” Józef Haduch wspomina przedwojenną Fablokowską z Chrzanowa „lux-torpedę” z Krakowa do Zakopanego, której prędkości po wojnie nikt nie pokonał. Pisze także o 70-leciu Oddziału PTT w Chrzanowie, który obchodził w październiku 2018 r. tę rocznicę. Natomiast Zbigniew Jaskiernia wspomina naszą wybitną przedwojenną narciarkę Helenę Marusarzównę w 100 rocznicę jej urodzin, zamordowaną przez hitlerowców w 1940 r.
W „Kronice żałobnej” wspominamy nasze koleżanki – Ewę Michalak (Kalisz) i Wandę Borzemską (Warszawa), oraz kolegę Józefa Michlika „Bacę” z Mładej Hory.
Tom dopełniają liczne recenzje z najnowszych książek i czasopism oraz Kronika PTT za rok 2018, opisująca działalność Zarządu Głównego PTT, w tym organizację Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Górach oraz działalność Oddziałów i Kół PTT.

Pamiętnik PTT – tom 26 (2017) – stron 368

26 tom „Pamiętnika PTT” otwiera artykuł Józefa Durdena o delegatach Towarzystwa Tatrzańskiego i roli jaką odgrywali w ówczesnej Polsce pod zaborami. Artykuł ważny współcześnie, gdy za rok czekają nas kolejne wybory w PTT.
Tematem wiodącym są Góry Wielkiej Brytanii i Irlandii, niewysokie, ale urokliwe. O ich geologii pisze Mikołaj Zapalski. Góry te odwiedzali członkowie Oddziału PTT w Bielsku-Białej i swoje wrażenia przelali na karty Pamiętnika. Zmieniając kraje i góry, Jan Skłodowski pisze o przedwojennym albumie Zygmunta Chudzikiewicza z wędrówek po Gorganach. W dziale Dziedzictwo Wojciech Gąsienica-Byrcyn pisze o tatrzańskich kolibach, mogącym dać schronienie taternikom w czasie wypadów do tatrzańskich dolin (osobiście korzystałam niegdyś z koliby w dolinie Kaczej). Zbigniew Jaskiernia przywołuje postać dziadka Wojciecha – Stanisława Gąsienicę-Byrcyna, znanego przewodnika tatrzańskiego, na okoliczność 50 rocznicy jego śmierci. Andrzej Kownacki pisze o prof. Antonim Wierzejskim, zoologu, badaczu tatrzańskiej fauny. Maciej Zaremba przypomniał osobę brata swego dziadka, wszechstronnego artystę Karola Kłosowskiego (1882-1971).
Wydany w 2018 roku tom nie mógł przypomnieć o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości i tego, co działo się wówczas w Zakopanem. Lesław Dall i Maciej Pinkwart przywołują Stefana Żeromskiego, znanego wszystkim pisarza, który stanął na czele tzw. Rzeczpospolitej Zakopiańskiej w październiku i listopadzie 1918 roku. Anna Homa pisze o sporach związanych z południową granicą Polski granicznych dotyczących Orawy i Spisza oraz przebiegu granicy w Tatrach. Spora część terenów zamieszkałych przez Polaków znalazła się po I wojnie światowej w obrębie Czechosłowacji (dawniej określano te obszary górnymi Węgrami).
Wreszcie w dziale Varia Robert Słonka pisze o losach ludności zatopionych wiosek przez Jezioro żywieckie, która została przesiedlona na Ziemie Odzyskane. Józef Haduch pisze o Erneście Malinowskim, budowniczym kolei w Andach Peruwiańskich.
Kronika żałobna powiększa się. W roku 2017 opuścili nas na zawsze i zostali wspomniani w tym tomie: Ks. Szczepan Gacek, proboszcz z Gliczarowa Górnego (O/Kraków), Wiesław Mierzwa (O/Bielsko-Biała), Henryk Pokrowski (O/Radom), Bogusław Świrski (O/Opole), Ryszard Wilczak (K/Oświęcim) i Jacek Zaremba (O/Nowy Sącz).
W Kronice działalności PTT znajdziemy biogramy dwóch nowych członków honorowych: Antoniego Leona Dawidowicza z Krakowa i Romualda Zaręby z Kalisza. Kronikę Oddziałów i Kół PTT otwiera ich zestawienie, jest nas obecnie 2888 osób. W 2017 roku przybyły 4 szkole koła PTT, po dwa przy Oddziałach w Bielsku-Białej i Chrzanowie.

Pamiętnik PTT – tom 25 (2016) – stron 366

Dział wiodący przedstawia niektórych ludzi nauki i ich górskie pasje poznawcze. W roku 2017 mija 100 lat od daty śmierci wybitnego fizyka profesora Mariana Smoluchowskiego, wielkiego polskiego uczonego, którego życiową pasją były góry. Z tego powodu 25 tom „Pamiętnika PTT” poświęcony został w temacie wiodącym ludziom nauki i gór, a w tym wybitnemu uczonemu i człowiekowi gór Marianowi Smoluchowskiemu, członkowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. I właśnie artykułem
o pięknym tytule „Między górami a błękitem nieba”, Janusz Machulik opowiada o tym wybitnym człowieku i o jego pasji górskiej. Prof. Jerzy Lefeld pisze o działalności wybitnych geologów tatrzańskich, Mieczysławie Limanowskim i Ferdynandzie Rabowskim, którzy chcieli odpowiedzieć na pytanie, jak powstały Tatry, a Barbara Morawska-Nowak opowiada o innym geologu i obrońcy przyrody, Wiktorze Kuźniarze, którego argumenty powstrzymały budowę kolejki linowej na Świnicę w przededniu I wojny światowej. Kolejno hydrobiolog dr Andrzej Kownacki przybliża nam „Tajemniczy świat glonów wód tatrzańskich”, natomiast Antonina Sebesta przybliża sylwetkę filozofa prof. Tadeusza Czeżowskiego, przedwojennego prezesa PTT w Wilnie.
W dziale Człowiek i góry, Wojciech Szatkowski znawca i praktyk narciarstwa górskiego o wybitnym taterniku i narciarzu, założycielowi i pierwszym kierowniku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pisze w artykule pt. „Działalność taternicka i narciarska Mariusza Zaruskiego”. Zbigniew Jaskiernia przypomniał sylwetkę ks. Józefa Stolarczyka w 200. rocznicę jego urodzin w artykule: „Człowiek, który odmieniał ludzi”. Opublikowane zostały także wspomnienia Stanisława Wasilewskiego z przedwojennych wędrówek, szczególnie w Karpatach Wschodnich.
W dziale Dziedzictwo, Wojciech Gąsienica-Byrcyn w artykule „Polowace zdobywcami tatrzańskich szczytów” pisze, że byli oni pionierami eksploracji Tatr, a następnie przewodnikami tatrzańskimi. Natomiast Jan Skłodowski w artykule. „Podoliniec – spiski Oxford” przedstawił rolę jaką tamtejszy klasztor pijarów odegrał w rozwoju nauki i szkolnictwa do czasów rozbiorów Polski.
W dziale Ocalić od zapomnienia prezentujemy artykuł Józefa Durdena pt. „Cmentarz symboliczny w Tatrach”. To cmentarz pod Osterwą w Tatrach słowackich, na którym stale przybywa pamiątkowych tablic, także polskich, ludzi, którzy zginęli w górach świata, także tych najwyższych.
Wreszcie w dziale Varia Robert Słonka pisze refleksyjnie o Beskidzie Niskim przez który przetoczył się w XX wieku walec historii.
Tradycyjnie nie brakuje bogatego zestawu rocznic, recenzji zapoznających czytelników z nowymi górskimi książkami i rocznikami czy kroniki żałobnej.
Kronika przedstawia końcowy etap działalności Zarządu Głównego IX kadencji w pierwszym półroczu 2016 roku i działalność nowego Zarządu Głównego X kadencji w drugim półroczu 2016 roku oraz działalność oddziałów i kół w roku 2016. Zawartość tomu dopełnia omówienie wydawanych przez niektóre oddziały biuletynów i wydawnictw związanych z ich działalnością.

Pamiętnik PTT – tom 24 (2015) – stron 444

W „Subiektywnym spacerze po zawartości tomu”, który zastąpił dotychczasowe słowo „Do czytelników” możemy przeczytać: Bałkany każdemu z nas kojarzą się inaczej. Zamykasz oczy i czujesz na języku słony ser czy ćevapčići zapijane winem albo widzisz przełom Tary ze strzelistymi ścianami wąwozu. Słyszysz w głowie piosenki „s tylu Bregovića” albo szczekanie pasterskich złośliwców na halach gór Macedonii. Myślisz o przyjaznych, radosnych ludziach i nie możesz wyjść ze zdziwienia, jakich niegodziwości niektórzy z nich się dopuścili, ile wycierpieli inni.
A bogactwo historii, różnorodne krajobrazy, wciąż dzikie góry (…)
(…) Mamy więc z jednej strony Bałkany widziane oczyma żyjącego w Polsce Chorwata z Vukovaru z drugiej zaś impresje Polaków zachowanych w Bałkanach na tyle, by tam zamieszkać. Uzupełnieniem ich artykułów są relacje z wędrówek po mnie znanych górach Bałkanów albo wręcz przeciwnie, po ich Koronie, organizowanych przez nasze Oddziały z Nowego Sącza i Bielska-Białej, a także solidna dawka wiedzy na temat geologii Bałkanów. Artykuły działu wiodącego, podobnie jak w przypadku tomu poświęconego Syberii, zawierają solidną dawkę wiedzy praktycznej, pomocnej w przygotowaniu własnej wyprawy.

Pamiętnik PTT – tom 23 (2014) – stron 398

„Kazimierz Przerwa Tetmajer – piewca Tatr i Podhala” – pod takim wiodącym tematem ukazał się 23 tom Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Temat wiodący jest związany z Rokiem Kazimierza Przerwy-Tetmajera obchodzonym w 2015 roku przez PTT i Związek Podhalan w 150 rocznicę urodzin Poety. Kazimierz Przerwa-Tetmajer był od 1913 roku członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego. Nie poskąpiliśmy miejsca jubilatowi; aż osiem artykułów na temat jego życia, twórczości i działalności zajęło ok. 100 stron tomu. Jego sylwetka, twórczość i działalność zostały wyczerpująco przedstawione. Podkreślona została rola, jaką Kazimierz Przerwa-Tetmajer odegrał w kształtowaniu ruchu podhalańskiego i w założeniu Związku Podhalan. Zaangażował się także bardzo w działalność na rzecz przyłączenie Spiszu i Orawy do Polski.
Mamy też kilka obszernych artykułów na inne tematy: drugą część wspomnień Jana Sawickiego, o stuletniej historii zmagań z Matterhornem w Alpach Berneńskich, o obchodach stulecia II brygady legionów polskich w Karpatach Wschodnich, o parkach narodowych Ameryki Południowej, wreszcie historia ratownictwa tatrzańskiego. Tuzin recenzji wydanych ostatnio książek i czasopism o tematyce górskiej lub regionalnej, zachęca do zapoznania się z nimi.
Odeszło na zawsze z naszego grona kilkanaście osób, wspomnień w tym tomie doczekali się Czesław Klimczyk (Oświęcim) i Mirosław Przychodni (Łódź). Szkoda, że nie mieliśmy pożegnań kilku innych.
Coraz bardziej obszerna kronika działalności Zarządu Głównego oraz oddziałów i kół PTT dzięki zastosowaniu mniejszej czcionki nie powiększyła objętości całego tomu ponad 400 stron.

Pamiętnik PTT – tom 22 (2013) – stron 396

Tematem wiodącym tomu 22 stała się Syberia. II wojna światowa to już 75 lat. Podczas niej i po niej tysiące naszych rodaków przymusowo odbyło podróż na Syberię. Tymczasem żyją tam już od przeszło 100 lat ludzie, którzy trafili tam dobrowolnie otrzymując od cara nadanie ziemi i założyli polskie wioski nieopodal Bajkału. Impulsem dla tematu stała się prelekcja Jerzego Bogusława Nowaka nt. istnienia tam polskiej diaspory – ludzi, którzy nie zapomnieli ojczystego języka i marzą o odwiedzeniu swej dawnej ojczyzny. Na Syberię bywali zsyłani nasi rodacy już od połowy XVIII wieku, ale największe nasilenie tych zesłać miało miejsce po powstaniu styczniowym. Wśród tysięcy, które się tam przymusowo znalazły znaleźli się tacy, których ta kraina urzekła i stali się jej odkrywcami i badaczami. Władze carskie dostrzegły ich zasługi i pamięć o nich stale trwa. To im poświęcił swój artykuł prof. Zbigniew Wójcik, zajmujący się od lat historią odkrywania Syberii. Wreszcie ostatni artykuł opowiada, jak to dwoje młodych ludzi, wsiada dosłownie jak w piosence „ wsiądź do pociągu byle jakiego, nie dbaj o bagaż, nie dbaj o bilet…” potrafiło samodzielnie tam dotrzeć i poradzić sobie, zobaczyć ten daleką krainę, a zwłaszcza jej góry na pograniczu z Mongolią, leżące wokół największego jeziora świata – Bajkału. Ten artykuł znalazł się już w dziale „Człowiek i góry”.
W tym dziale rozpoczynamy publikację wspomnień Jana Sawickiego, obejmujące lata 1920 – 1988, Te arcyciekawe wspomnienia są zarazem historią przedwojennego taternictwa i opowiadają o ludziach co się już minęli łącznie z ich autorem, który jeszcze zdążył zostać członkiem honorowym naszego Towarzystwa.
Tom otwiera artykuł Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna o wilkach w kulturze Podhala, wszak nie brakuje ich na Syberii.
Dział „Dziedzictwo” nawiązuje do rocznic 2013 roku – Józef Durden pisze o Polskim Towarzystwie Tatrzańskim i jego dorobku od czasu przyjęcie nazwy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Drugi artykuł tegoż autora rozszerza podane wcześniej w skrótowej formie wiadomości o życiu i działalności Władysława hrabiego Zamoyskiego, któremu tak wiele Zakopane i Tatry zawdzięczają. Stefan Maciejewski pisze o 125-letnim dorobku Muzeum Tatrzańskiego, w którego pomnażaniu sam przez kilka lat uczestniczył.
W związku z rocznicą I wojny światowej „Ocalić od zapomnienia” chcemy historię i zasługi II brygady Legionów zwanej „Żelazną”. Natomiast przekazane nam przez Zbigniewa Jaskiernię dzieje Łemka z Grabu w Beskidzie Niskim mówią, że w wyniku II wojny światowej nie tylko Polacy byli wysiedlani ze swych ziem; także Rusini, którzy byli przesiedlani na ziemie odzyskane i marzyli o powrocie do rodzinnych stron.
Tom uzupełniają stałe działy: rocznice, recenzje i pożegnania, a także coraz bardziej obszerna kronika roku. Można w niej znaleźć m.in. organizowane przez PTT obchody 140-lecia naszego Towarzystwa oraz relację z IX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w czasie którego wybraliśmy kolejny Zarząd Główny z nowym prezesem Józefem Haduchem, wywodzącym się z oddziału chrzanowskiego.

Pamiętnik PTT – tom 21 (2012) – stron 464

Tom 21 Pamiętnika PTT dedykowany jest 140 rocznicy założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej turystycznej organizacji górskiej na ziemiach polskich. Nadany został tytuł wiodący: „140 lat dobrej tradycji”, co zostało zobrazowane artykułami Zbigniewa Wójcika, Józefa Durdena, Janusza Machulika, Tadeusza Kiełbasińskiego i Barbara Morawskiej-Nowak przedstawiającymi nasze Towarzystwo od zarania do czasów współczesnych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs opublikowaliśmy w dziale „Człowiek i góry” kilka artykułów naszych młodszych członków, które miały dać odpowiedź na pytania: „Tatry i ja – jak zakochałem (am) się w Tatrach, jaką rolę odegrały w tym tradycje rodzinne” oraz „Dlaczego uznałem (am) PTT za dobre towarzystwo do uprawiania turystyki górskiej” Dwaj zwycięzcy położyli rozmaite akcenty: Janusz Foszcz pokazał łańcuch pokoleniowy – jak sam był wprowadzany w góry i jak kolejno wprowadza swego syna; natomiast Marcin Kolonko skupił się na ukazaniu dobrego towarzystwa w oddziałach krakowskim i bielsko-bialskim. Dwa jeszcze artykuły, poza konkursem ukazują pokoleniową ciągłość – „Komorniccy w Tatrach” Jana Komornickiego i „Zakopane mojej młodości” Antoniego L. Dawidowicza. Są jeszcze inne ciekawe artykuły warte przeczytania, jest też obszerna kronika PTT i jego oddziałów za rok 2012, która stanie się z czasem źródłem wiedzy o aktualnej działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Adnotowana Bibliografia Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego tomy 1-20 – stron 157

Celem niniejszej pracy jest ukazanie dorobku wydawniczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w formie adnotowanej bibliografii zwartości „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. Badaniu zostało poddane 19 wolumenów rocznika (jeden podwójny), wydanych w latach 1992-2012. Opracowana została także charakterystyka programowa publikacji. Załączony został indeks nazw osobowych. (> CZYTAJ ONLINE <)

 

Pamiętnik PTT – tom 20 (2011) – stron 480

Dwudziesty, a więc jubileuszowy tom „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” ukazuje się w setną rocznicę powstania niezwykle zasłużonej dla zachowania górskiej przyrody instytucji, jaką była utworzona w 1912 roku Sekcja Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Dlatego też problematyka związana z tą rocznicą, winna zainteresować wszystkich polskich przyrodników, a nie tylko środowisko górskie! Artykuły specjalistów profesorów: Zbigniewa Mirka (botanika), Zbigniewa J. Wójcika (geologia) i Janusza M. Ślusarczyka (historia turystyki) w udany sposób uzupełniają prace praktyków: byłego dyrektora TPN dr Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, czy działaczek turystyczno-ekologicznych Barbary Morawkiej-Nowak (redaktor naczelny „Pamiętnika PTT”) oraz dr Antoniny Sebesty (etyka). Poznajemy też pierwszego pomysłodawcę idei parku, ks. Bogusława Królikowskiego (artykuł Janusza Foszcza i ks. Roberta Piechnika). Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z obecnym Dyrektorem TPN dr Pawłem Skawińskim, który nie unika trudnych pytań, a do takich należy własność kolejki na Kasprowy, kondycja świerka czy problem eksploatacji koni przez przewoźników na drodze do Morskiego Oka.
Wspaniały punkt odniesienia dla powyżej wymienianych pozycji stanowi część druga poświęcona amerykańskim parkom narodowym, zarówno w Ameryce Południowej, jak i Północnej. Poznajemy szlaki Tupaca Amaru (Zbigniew Jaskiernia), a także próby przeniesienia idei parku w Andy Peruwiańskie (Andrzej Paulo). Artykuł Pawła Wandelta zaznajamia nas z historią powstania oraz współczesnymi wyzwaniami przed którymi stoją parki w USA, autor jego był bowiem uczestnikiem wyprawy PTT z roku 2009. Czytelnicy winni zapamiętać słowa prezydenta T. Roosevelta odnoszące się do parku narodowego: Zostawcie ten cud natury takim, jakim jest teraz. Nie zmieniajcie go. Nie da się go poprawić. Ten krajobraz tworzyły tysiąclecia, Człowiek mógłby go jedynie zepsuć.
Ponadto w roczniku znajdujemy materiały poświęcone mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie, którego twórcą był Karol Stryjeński (Zbigniew Moździerz), prezentację twórczości malarza Kazimierza Sichulskiego, tak bardzo związanego z Huculszczyzną i Zakopanem (Janusz Machulik) oraz artykuły dotyczące meteorologii (Stefan Maciejewski), czy historii TT i PTT w Pieninach (Ryszard M. Remiszewski), a także wiersze w tym utwory górskie zmarłego w marcu 2012 roku Józefa Skwierawskiego (sędzia Sądu Najwyższego, od IV 1983 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Reaktywowania PTT).
Podsumujmy, najnowszy „Pamiętnik PTT” to 480 stron, 21 autorów, wiele archiwalnych zdjęć i współczesnych barwnych fotografii. Artykuły naukowe, popularnonaukowe, reportaże, wspomnienia, wywiad, wiersze, recenzje, Kronika oddziałów, Kronika żałobna oraz sprawozdanie z prac Komisji ZG PTT. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 19 (2010) – stron 468

W 19 tomie rocznika Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego dominuje tematyka gorczańska, gdyż w 2010 roku minęła 30 rocznica powstania parku narodowego, na tym terenie. Mamy artykuł o pierwszym dyrektorze, wywiad z obecnym, zarysy monograficzne, impresje, felietony oraz bardzo bogaty materiał historyczny dotyczący Łopusznej.
Poza blokiem gorczańskim na szczególną uwagę zasługują artykuły profesorów Zdzisława J. Ryna i Zbigniewa Jaworowskiego. Wymienieni łączyli udanie alpinizm z badaniami naukowymi w górach, o czym bardzo ciekawie piszą. Równie interesująco o zasłużonych dla turystyki braciach Walerym i Ferdynandzie Goetlach pisze profesor Zbigniew J. Wójcik. Ponadto w tomie omówiona jest książka Ferdynanda „Tatry” i zamieszczone jego młodzieńcze górskie wiersze. Janusz M. Ślusarczyk historyk turystyki w obszernym artykule wstępnym przedstawia dzieje obcowania człowieka z górami. Członek honorowy PZA Stanisław Biel przypomina polską wyprawę w Hindukusz, która miała miejsce w 1960 roku. Z kolei Janusz Foszcz opisuje wyprawę trekkingową wokół Annapurny, jaką odbyło jesienią 2010 roku sześciu naszych kolegów, z młodego ale bardzo dynamicznego oddziału PTT w Tarnowie.
Pamiętnik liczy ponad 470 stron! Ma 24 autorów, wśród bardzo znanych nazwisk pojawia się też debiutantka od dziecka związana z PTT Alina Wilkins (z domu Sebesta), zamieszczono fragment jej pracy magisterskiej pisanej na AWF w Krakowie.
Niestety w roczniku obfita jest kronika żałobna i pożegnania. Opuścili nas nie tylko bardzo zasłużeni, znani seniorzy jak Zdzisław Dziędzielewicz, Józef Niweliński, Wincenty Galica ale też Zofia Jarczewska-Florys dynamiczna, powszechnie lubiana, trzydziestolatka przewodnik tatrzański, z którą wiązaliśmy ogromne nadzieje. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 18 (2009) – stron 470

18 tom rocznika „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” poświęcony jest przede wszystkim podtatrzańskiej stolicy i jej niezwykłym mieszkańcom. Stefan Maciejewski kontynuuje dzieło rozpoczęte przez Ferdynanda Hoesicka i prezentuje „Legendowe Zakopane”. Zbigniew Moździerz pisze o kuźnickim Dworze Homolacsów i Dworcu Tatrzańskim. Mieczysław Mantyka przedstawia dzieje biblioteki, którą serdecznie przez lata opiekował się Stefan Żeromski. Maciej Pinkwart przeprowadza wywiad „Jakie Zakopane” z burmistrzem Januszem Majchrem.
Na szczególną uwagę zasługuje relacja Narcyza Sadłonia (lekarza wojskowego) z wyprawy podjętej w siedemdziesięciolecie pierwszej polskiej ekspedycji w Himalaje zakończonej zdobyciem Nanda Devi East. Zorganizował i kierował nią Jana Lenczowski wnuk zdobywcy Jakuba Bujaka. Relacja przeplatana jest fragmentami niepublikowanych zapisów z 1939 roku oraz wypowiedziami dzieci szefa tragarzy historycznej wyprawy.
Tom rozpoczynają górskie wiersze Bogusława Żurakowskiego i artykuł pióra Antoniny Sebesty omawiający ciekawe kulturowe zjawisko jakim jest inspiracja nietzscheanizmem, ślady jego spotykamy w literaturze tatrzańskiej. Ponadto znajdziemy w nim interesujące artykuły, wspomnienia, szkice, stałych autorów: Jerzego Lefelda, Zdzisława J. Ryna, Janusza M. Ślusarczyka, Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, Józefa Durdena czy nestora Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina, jest nawet list od poczytnego pisarza Zbigniewa Święcha.
Rocznik ma 470 stron! Zapisało je 22 autorów.
Wiele miejsca zajmuje sprawozdanie z obchodów Roku Chałubińskiego, w Radomiu, Warszawie, Zakopanem, Krakowie czy nawet małych Myślenicach, do tekstu dołączono liczne fotografie. Bogata jest kronika oddziałów i kół PTT. Walory tomu podkreślają doskonałe fotografie obiektów w Kuźnicach zrekonstruowanych przez TPN oraz bardzo piękne zdjęcia zarówno spod Nanda Devi East jak i… Beskidu Średniego. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 17 (2008) – stron 436

Wiodący temat to postać Tytusa Chałubińskiego i Muzeum Tatrzańskie jego imienia. Bowiem rok 2009 ogłoszono w PTT rokiem Chałubińskiego. Szereg publikacji jest tym sprawom poświęconych. Należą do nich między innymi artykuł Stefana Maciejewskiego wyjaśniający dlaczego warszawskiego profesora nazywano „Królem Tatr”, oraz Zbigniewa Wójcika przedstawiający dokonania i postać długoletniego dyrektora muzeum Juliusza Zborowskiego.
Mocne punkty XVII tomu to Łukasza Depty relacje z Pamiru-Ałaju, mini monografia orła w Tatrach pióra Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, dwie pozycje Macieja Pinkwarta: o Stefanie Chałubińskim i o „Pęksowym Brzyzku”, artykuł o Bronisławie Czechu autorstwa Zbigniewa Jaskierni, drobiazgowe opracowanie Józefa Durdena poświęcone księżom w Tatrach i PTT.
Niestety w Pamiętniku zamieszczono również relację z tragedii w Dolomitach, pisze o niej prezes Włodzimierz Janusik.
Pozycja zawiera jak zawsze kroniki oddziałów i kół PTT, przegląd najnowszej literatury górskiej i przegląd czasopism wydawanych przez oddziały. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 15/16 (2006-2007) – stron 416

Podwójny numer Pamiętnika PTT (tom XV za rok 2006 i tom XVI za rok 2007) liczący 416 stron poświęcony jest przede wszystkim setnej rocznicy urodzin tzw. „nowego” schroniska przy Morskim Oku. Obiekt zasłużony nie tylko dla turystyki i taternictwa ale również dla kultury polskiej, opisują seniorki Krystyna Sałyga-Dąbkowska, Barbara Morawska –Nowak oraz Andrzej Łapiński. Schronisko dla tego ostatniego było nie tylko miejscem na ziemi do którego się z radością wraca, ale rodzinnym domem, gdyż rodzice jego je prowadzili. Pan Andrzej wspomina jedyne w swoim rodzaju dzieciństwo, obfitujące w niecodzienne zabawy i przygody. Uczestniczyło w nich jego rodzeństwo (siostra Joanna, brat Wojciech) oraz bernardyn Bari, który jak na psa tej rasy przystało okazał się ratownikiem z powołania. Z własnej inicjatywy i samodzielnie wyratował zamarzającą dziewczyny, a także pułkownika – dowódcę WOP.
W tomie między innymi relacja zmarłego w Tatrach w 2006 roku Marka Ciepichała ze wspinaczek w górach Norwegii („W największym urwisku Europy”), pogodne opowieści współzałożyciela Polskiego Klubu Ekologicznego, zmarłego w 2007 roku Jerzego Sawickiego oraz wspomnienie o profesorze Stefania Kozłowskim barwnie, z humorem i pięknie napisane przez przyjaciela profesora Zbigniewa Jaworowskiego.
Ponadto artykuły poświęcony odpowiedzialności w górach pióra Antoniny Sebesty, Janusza M. Ślusarczyka o publikacjach TT i PTT na temat górali beskidzkich oraz Wojciecha W. Wiśniewskiego na temat działalności Mariusza Zaruskiego w jaskiniach tatrzańskich. Przypomnienie Michała Kirkora i Mieczysława hr Reya, a także pierwszego Muzeum Tatrzańskiego.
Tom ilustrowany jest wspaniałymi fotografiami państwa Oli i Eryka Bartoszów oraz Mariana Hanika. Jego walory literackie podnoszą górskie wiersze Anny Skoczylas.
Publikacja zawiera sprawozdanie z działalności TOPR, kroniki oddziałów i kół PTT. Dołączono obszerną informację ona temat stacji turystycznych firmowanych przez PTT. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 14 (2005) – stron 326

Tom XIV jest bardzo starannie wydany i zróżnicowany, lektura dla ducha i ciała… Urzekają w nim, pełne górskiej mądrości, wiersze znanej aktorki Anny Milewskiej (żony śp. himalaisty Andrzeja Zawady) i fotografie artysty Jarosława Majchera. Czytelnik pozna dokonania badaczy i obrońców Tatr związanych z UJ profesorów Maksymiliana Siły – Nowickiego i Władysława Szafera, jaskinię nad jaskiniami czyli Wielką Śnieżną, porosty tatrzańskie. Nauczy się nie nadużywać określenia „Ludzie gór”, pozna legendarnego Staszka Marusarza, a także równie legendarny Oddział Czarnohorski. Będzie mieć okazję przeczytania wspomnień nieodżałowanej pamięci redaktora Adama Liberaka dotyczących Tatr i Podhala oraz fragmentów dziennika pierwszego prezesa odrodzonego PTT Stefana Maciejewskiego, dowie się też o związkach Mickiewicza z górami. Jak zawsze będzie mógł zapoznać się z działalnością oddziałów PTT i pracą ratowników TOPR. Ponadto pozna historię słynnej karczmy „Redykołka”, co powinno zaowocować pokrzepieniem ciała w jej przytulnym wnętrzu. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 13 (2004) – stron 406

Tom XIII poświęcony jest przede wszyskim „Gaździe od Tatrów”, nazywanym też ” Ministrem od Tatr” czyli Waleremu Eljaszowi Radzikowskiemu, postaci nie tylko barwnej ale też niezwykle zasłużonej dla gór i Krakowa… Czytelnik pozna Eljasza jako autora przewodnika, malarza, fotografa, powędruje jego krakowskim szlakiem, dowie się o jego zasługach dla ochrony i kształtowania nazewnictwa tatrzańskiego. Słowo pisane uzupełniają liczne (w tym kolorowe) reprodukcje.
W roczniku na szczególna uwagę zasługują relacje z Polskiej Ekspedycji Karpackiej 2003, trekking andyjskim szlakiem Inków, listy spod Kunyang Chhish. A w dziale „Ocalić od zapomnienia” sylwetki pionierów narciarstwa (Stanisław Barabasz i Mariusz Zaruski) oraz nowy portret Bronisława Piłsudskiego.
W kronice PTT dominuje VI zjazd PTT i obchody 50-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 12 (2003) – stron 354

Rocznik poświęcony jest przypadającej w 2004 roku pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poznajemy sylwetki i programy kolejnych jego dyrektorów. Zmarłego Marcelego Marchlewskiego wspomina Jerzy Zembrzuski, panowie dyrektorzy Leon Niedzielski, Wojciech Gąsienica-Byrcyn i Paweł Skawiński prezentują swoją pracę, dokonania i przemyślenia sami. O dumie ale i problemie TPN (zagraża mu synantropizacja) niedźwiedziu brunatnym pisze Łukasz Pęksa.
Z racji pobytu w Polsce (czerwiec 2004) Sir Edmunda Hillarego, zdobywcy Mt. Everestu, zamieszczona jest relacja z tego wydarzenia. Uzupełnia ją historia walk o zdobycie szczytu świata napisana przez Józefa Durdena.
W tomie znajdujemy miedzy innymi taternickie wspomnienia Tadeusza Orłowskiego, Zbigniewa Jaworowskiego i Stefana Kozłowskiego.
Rocznik jak zawsze uzupełnia obszerna kronika oddziałów, prezentacja bazy turystycznej, przegląd czasopism (biuletynów PTT) i omówienie literatury górskiej tom wydany został starannie liczne fotografie, na specjalnych wkładkach barwne zdjęcia. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 11 (2002) – stron 466

W tomie dominuje stulecie alpinizmu czyli obchody utworzenia Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. W cyklu poświęconym dokonaniom naszych alpinistów stanowczo przeczytać należy wspomnienie córki zdobywcy Nanda Devi East Jakuba Bujaka, Relacje profesora Ryszarda Wiktora Schramma, Macieja Mischke, Stanisława Worwy, Mariana Bały, Wandy Henisz-Kamińskiej. Z okazji Dni Gór poznajemy Żywiecczyznę. Baca z Mładej Hory – Józef Michlik uczy jak zatrzymać czas. O ochronie przyrody, rekreacji i turystyce wypowiadają się Roksana Krause i Tomasz Dzierga. Na temat jaskiń pisze Jerzy Pukowski a Janusz Ślusarczyk przedstawia historię Babiogórskiego Oddziału TT (1905-1918). W cyklu „Ocalić od zapomnienia” interesujący artykuł na temat „Ognia” czyli Józefa Kurasia pióra Pawła Zawadzkiego oraz portret profesora Stefana Myczkowskiego kontynuatora dzieła Władysława Szafera i Walerego Goetla autorstwa Krzysztofa Czesaka tom dopełnia kronika, na łamach której oddział w Radomiu składa obszerną relację z 75-lecia. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 10 (2001) – stron 434

Trudne losy Bukowiny i osiedlających się w niej górali czadeckich są tematem wiodącym rocznika. Poznajemy geografię i historię tej bogatej krainy zamieszkałej przez bardzo biednych ludzi.
W tomie znalazła się relacja z badań naukowych przeprowadzonych na lodowcach przez profesora Zbigniewa Jaworowskiego, dotyczyły one skażenia ziemi w przeszłości. Zamieszczono też dokładny opis tradycji pasterskich w Tatrach i na Podhalu. Kolejną porcję alpinistycznych wspomnień. Między innymi migawki ze Śląskiej Wyprawy „HINDUKUSZ 1973” pióra Waldemara Betlejewskiego. Z racji Dni Gór PTT poświęconych Bieszczadom pokaźną dawkę tematów ich dotyczących. Wojomir Wojciechowski Prezentuje BPN u progu trzeciego tysiąclecia. Andrzej Burghardt porównuje góry te do dzikiego zachodu, Antonina Sebesta pisze o fenomenie wolności w nich, Jacek Hołub o bieszczadzkiej grupie GOPR, a Antoni Leon Dawidowicz snuje wspomnienia dotyczące części wschodniej tych gór tom dopełnia kronika. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 9 (2000) – stron 340

Dominujący w tomie temat to I Światowy Zjazd Górali Polskich (odbył się 12-15 sierpnia 2000 w Zakopanem, Nowym Targu i Ludźmierzu). W „Pamiętniku” z jego okazji możemy przeczytać o góralach w Europie i Ameryce, ruchu podhalańskim, a także generale Andrzeju Galicy i mundurach strzelców podhalańskich. Kolejny blok tematyczny stanowią referaty wygłoszone z okazji Dni Gór PTT-TPN (tematyka historyczno-rocznicowa). W roczniku znalazła się również rozmowa z dr Wojciechem Byrcynem dyrektorem TPN oraz ciekawe materiały na temat tatrzańskich kozic. Jak zawsze trochę wspomnień naszych alpinistów (Uszba, Alpy). Wszystkich miłośników Czarnohory winien zainteresować artykuł Stanisława Janochy – Czy ma sens powrót „Białego słonia”? (czyli odbudowa obserwatorium na Pop Iwanie). Numer uzupełnia dokładna kronika. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 8 (1999) – stron 410

Numer poświęcony jest przede wszystkim „Złotemu wiekowi alpiznizmu” czyli osiągnięciom Polaków w Hindukuszu. O górach tych i działalności w nich nie tylko sportowej ale też poznawczej i naukowej piszą Jerzy Wala, Ludwik Kaszowski, Waldemar Betlejewski. Ponadto niezwykłe spotkanie z „Ogniowcami” kwaterującymi na Waksmundzkiej wspomina Zbigniew Jaworowski. W tomie rozbudowany jest dział „W kręgu kultury”. O rzeźbiarzach Józef Janos, malarzach, literatach i poetach piszą Zygmunt Maćkowiak, Aleksander Schiele, Jan Hodóra i Antonina Sebesta, poznajemy bliżej Janosa, Malczewskiego, Witkiewicza i Harasymowicza. Kronika PTT poświęcona jest głównie IV Zjazdowi Delegatów PTT, który odbył się 21 listopada 1998 roku. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 7 (1998) – stron 316

W roczniku dominuje tematyka tatrzańska, bowiem w 1997 roku towarzystwo obchodziło 125 rocznicę powstania PTT. Z tej okazji redakcja prezentuje pełną listę honorowych członków. Oprócz prezesów i założycieli górskich towarzystw w Europie oraz ludzi zasłużonych dla Tatr, Zakopanego i Towarzystwa odnajdujemy na niej czołowych pisarzy: J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, K. Tetmajera, S. Żeromskiego, J. Kasprowicza, artystów: L. Wyczółkowskiego, S. Witkiewicza, I. Paderewskiego, K. Szymanowskiego. Z artykułów naukowych na uwagę zasługuje praca Jerzego Lefelda „O Kształtowaniu się gór”. Ciekawa jest też pozycja będąca podsumowaniem badań sondażowych przeprowadzonych w Tatrach i Zakopanem na temat nastawienia turystów wobec polityki TPN („Tatrzański Park Narodowy: między ekonomią a ekologią”). Stanowczo polecić należy wspomnienia i opowiadania taternickie (kilka w tomie). Wszystkich członków winna zainteresować obszerna kronika, a w niej wspomnienie o Juliuszu Jerzym Preislerze ze śmiercią którego odrodzone PTT poniosło ogromna stratę. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 6 (1997) – stron 334

Wiodący temat tomu to Himalaje widziane okiem turysty, Józef Durden dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem z podróży do Nepalu. W roczniku miejsce znalazło się zarówno dla azjatyckich olbrzymów (Marian Bała, Krystyna Konopka), Alp o których piszą Stanisław Worwa, Grzegorz Kreiner i Maciej Mischke jak i Beskidu Małego (Andrzej Skotnicki). Na uwagę zasługuje artykuł „Wody w Karpatach Polskich” ważna ta problematyka została w nim przystępnie omówiona przez Antoniego S. Kleczkowskiego. Redaktor Adam Liberak rozmawia z dr Zofią Radwańską-Paryską, która w 1995 roku została członkiem honorowym PTT, tematem rozmowy są Tatry, taternictwo, ratownictwo, botanika, praca naukowa. Numer uzupełnia kronika. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 5 (1996) – stron 426

Dzięki temu tomowi czytelnik ma możliwość zapoznania się z podstawową wiedzą potrzebną turyście dotyczącą gór Rumunii (Karpat Wschodnich i Karpat Południowych), co stanowczo powinno go zachęcić do ich odwiedzenia. Rocznik rozpoczyna artykuł Haliny Piękoś-Mirkowej „Rośliny Karpat Polskich” (ilustracje, rysunki, kolorowa wkładka). W tomie między innymi relacja z Kilimandżaro (autorzy Małgorzata Kieres, Maciej Zaremba), wspomnienie o Jerzym Wawrzyńcu Żuławskim – „Z Wawą na linie” Jana Staszla, ciekawe refleksje nad współczesnością i jak zawsze kronika. (> CZYTAJ ONLINE <)

 

Pamiętnik PTT – tom 4 (1995) – stron 300

Tom ten w sposób udany łączy tematykę tatrzańską (karpacką) z Pirenejami. O tych ostatnich pisze zarówno Michał Ronikier jak i uczestnicy łódzkiej wyprawy – Pireneje 1994. Stanowczo warto przeczytać artykuł wstępny o faunie Karpat pióra Jacka Wasilewskiego i Andrzeja Góreckiego, jak i „Bieszczadników” Andrzeja Burghardta. Na uwagę zasługują też wspomnienia taterników, zwłaszcza „Wschodnia Mnicha” Zbigniewa Jaworowskiego i „Niebezpieczna grań” Stanisława Worwy. W części „Ocalić od zapomnienia” sylwetki Leopolda Świerza (autor Stanisław Wasilewski) Stanisława Zdyba (autorka Maria Gumińska) oraz artykuł Józefa Durdena „Dawna pocztówka tatrzańska”. Dużo miejsca zajmuje III Zjazd Delegatów PTT, który miał miejsce 2-3 grudnia 1995 w schronisku na Polanie Chocholowskiej. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 3 (1994) – stron 374

Trzeci tom Pamiętnika PTT nosi tytuł „Karpaty Wschodnie” poświęcony bowiem jest Huculszczyznie i tym górom. Zawiera wiadomości od geograficznych, etnograficznych, historycznych po architektoniczne i językowe. W numerze na szczególną uwagę zasługuje „Lawina” S. Worwy i „Białe oczy śmierci” R. W. Schramma. Przedstawiona jest też historia krzyża na Giewoncie i sylwetka zmarłego Kazimierza Mischke (starszego brata i mistrza sprawach górskich Macieja Mischke). Numer uzupełnia kronika. (> CZYTAJ ONLINE <)

 

Pamiętnik PTT – tom 2 (1993) – stron 327

Drugi tom Pamiętnika PTT jest znacznie bardziej zróżnicowany tematycznie niż tom pierwszy, na uwagę zasługują w nim przede wszystkim artykuły z pierwszej części noszącej tytuł „Człowiek i góry” np. „Co się zmieniło w himalaizmie” pióra M. Bały czy C. Klimczyka „W górach Turcji i Iranu”. Mamy materiały poświęcone rocznicom (120 lat TT i 40 lat TPN) oraz przypomnienie bardzo ciekawej pracy J. G. Pawlikowskiego „Przyszłe zadania Towarzystwa Tatrzańskiego”. W numerze zamieszczone są wywiady redaktora naczelnego Adama Liberaka przeprowadzone z pilotem ratownikiem Tadeuszem Augustyniakiem i ratownikiem Józefem Uznańskim. Osobną część stanowi kronika PTT czyli opis prac oddziałów i prezentacja wydawanych w nich czasopism. (> CZYTAJ ONLINE <)

Pamiętnik PTT – tom 1 (1992) – stron 310

Pierwszy tom Pamiętnika PTT poświęcony jest przede wszystkim sprawom związanym z reaktywowaniem organizacji, jej prezentacją oraz przygotowaniom do obchodów 120-tej rocznicy powstania TT. Zamieszczony został w nim Statut PTT i Program PTT oraz wzór deklaracji członkowskiej, a także opis działalności oddziałów. Artykuły szczególnie zasługujące na przeczytanie to: Z. Grzegorzewskiego „Powrót do krainy wspomnień (Znów w Gorganach i Czarnohorze)”, A. Liberaka „Akcja Waga” i W. Midowicza „Najważniejsze były schroniska” i „83 lata TOPR”(są to ostatnie publikowane za życia autora prace w periodyku). (> CZYTAJ ONLINE <)