0
1
2
3
4

KSE: Przysietnica, 26.05.2021

Klub Szalonych Emerytów potrafi atrakcyjnie zagospodarować turystyczne marzenia seniorów. Ponad pięćdziesiąt osób na dwudniowej trasie - sanktuaria ziemi jarosławskiej, przeworskiej i rzeszowskiej plus dwudziestu piechurów w rejonie Beskidu Sądeckiego. Sądecczyzna coraz częściej nawiązuje do znanych regionów Europy południowej – podpisany w Łącku projekt Knossos Północy czy planowany przez władze Starego Sącza punkt widokowy Sądecka Toskania w Przysietnicy o tym świadczą. Działka o pow. ok. 0,5 ha jest już zakupiona i będzie doskonałym miejscem dla lokalizacji punktu widokowego. Pod kierunkiem dwu doświadczonych przewodników tj. Marysi Dominik i Olka Grońskiego spod kościoła w Przysietnicy kierujemy się za znakami ścieżki przyrodniczej „W poszukiwaniu buczyny karpackiej”. Wycieczka pouczająca nie tylko krajobrazowo, ale również poszerzająca naszą wiedzę – np. nie wiedziałem co oznacza termin EKOTON (szczegóły na zdjęciu). Przy wiacie na końcowym punkcie ścieżki rozpalamy ognisko z tradycyjną kiełbaską, na południe widok na szczyt Radziejowej z wieżą widokową. Stąd niebieskim szlakiem w kierunku Przehyby i zejście bez szlaku do Przysietnicy. wlz
przysietnica_wlz
przysietnica_wlz_02
przysietnica_wlz_03
przysietnica_wlz_04
przysietnica_wlz_05
przysietnica_wlz_06
przysietnica_wlz_07
przysietnica_wlz_08
przysietnica_wlz_09
przysietnica_wlz_10
przysietnica_wlz_11
przysietnica_wlz_12