Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
O kursie
Przewodnicy: regulamin
Przewodnicy: program
Przewodnicy: wycieczki
Piloci: regulamin
Piloci: program
Materiały
Harmonogram
Prowadzący
GALERIA
Strona główna

Kurs przewodników i pilotów

PROGRAM KURSU
NA PILOTÓW WYCIECZEK


CZĘŚĆ TEORETYCZNA


1. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie: (2 godz.) a w tym:
 • Podstawowe definicje związane z turystyka wg. Terminologii Światowej Organizacji Turystyki.- (1 godz)
 • Przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne i paraturystyczne w Polsce i w świecie.(1/2 godz.)
 • Organizacja turystyki w Polsce- rola i zadania władz terytorialnych i państwa.(1 godz.)
 • Polityka państwa w zakresie rozwoju i promocji turystyki.(1/2) godz.)

2. Struktura społeczno-polityczna Polski, Polska na tle Europy i świata (4 godz.) a w tym:
 • Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka władz samorządowych. (1godz)
 • Znaczenie zagadnień społeczno-politycznych w obsłudze grup turystycznych. (1 godz.)
 • Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne.(1 godz.)
 • Polska w Unii Europejskiej. (1 godz.)

3. Obsługa ruchu turystycznego ( 24 godz.) a w tym:
 • Zasady programowania imprez turystycznych. (2 godz.)
 • Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami. (2 godz.)
 • Zasady odpraw grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych. (2 godz.)
 • Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych. (2 godz.)
 • Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej, hobbystycznej itp. (2 godz.)
 • Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne nietypowe grupy. (2 godz.)
 • Zasady rozliczania imprez turystycznych. (2 godz.)
 • Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy. (2 godz.)
 • Dostępność komunikacyjna Polski; rodzaje i specyfika transportu turystycznego. (2 godz.)
 • System informacji turystycznej w Polsce. (2 godz.)
 • Warunki uczestnictwa i rezygnacji; przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów. (2 godz.)

4. Geografia turystyczna Polski i Europy oraz Historia kultury i sztuki. (20 godz.) a w tym:
 • Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie (1 godz.)
 • Metodyka przygotowania tras turystycznych i ich opisu (2 godz.)
 • Walory turystyczne Polski i wybranych regionów Polski (4 godz.)
 • Główne miasta i regiony turystyczne Europy (4 godz.)
 • Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce (2 godz.)
 • Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp. (2 godz.)
 • Zarys historii kultury i sztuki style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie. (2 godz.)
 • Skarby kultury w Polsce i Europie ( Lista UNESCO). (2 godz.)
 • Religie w Polsce i na świecie w zarysie- miejsca pielgrzymkowe, wyznania. (1 godz.)
 • Mniejszości narodowe w Polsce- główne ośrodki. (1 godz.)

5. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne ( 8 godz.) a w tym:
 • Turystyczny Kodeks Etyczny (1 godz.)
 • Prawa i obowiązki pilota wycieczek (1 godz.)
 • Zawód pilota w świetle obowiązujących przepisów prawnych (1/2 godz.)
 • Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy (1/2 godz.)
 • Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek (1/2 godz.)
 • Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami. (1/2 godz.)
 • Umowy zawierane w turystyce (1/2 godz.)
 • Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe (1 godz.)
 • Opieka konsularna (1 godz.)
 • Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód. (2 godz.)

6. Pilot a grupa (18 godz.)
 • Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą (2 godz.)
 • Procesy grupowe i techniki negocjacji (2 godz.)
 • Cechy psychofizyczne pilota wycieczek (1 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu , język ciała. (2 godz.)
 • Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem (2 godz.)
 • Postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych (2 godz.)
 • Zasady sporządzania protokołów zdarzeń (1 godz.)
 • Animacja grupy (2 godz.)
 • Elementy savoir- vivre`u i protokołu w biznesie (2 godz.)
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura turystycznego podczas imprezy (2godz.)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Realizowana na sali wykładowej oraz podczas trzydniowej wycieczki autokarowej "Szlakami zabytków i atrakcji turystycznych północnej Słowacji"

1. Bezpieczeństwo profilaktyka i ochrona zdrowia higiena w turystyce ( 4 godz) a w tym:
 • Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych (1 godz.)
 • Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc (2 godz.)
 • Skład podstawowej apteczki (1 godz.)
2. Przemysł turystyczny
 • ćwiczenia dotyczące definicji związanych z turystyką wg. Terminologii Ś.O.T. (2 godz.)
 • pojęcie produktu turystycznego oraz jego planowanie i konstrukcja (2 godz.)
3. Obsługa ruchu turystycznego: (12 godz.)
 • Planowanie wycieczki szkoleniowej (4 godz.)
 • Zasady odpraw grup przyjazdowych i wyjazdowych (2 godz.)
 • korzystanie z dostępnych systemów informacji turystycznej  w opracowywaniu planu wycieczki szkoleniowej (2 godz.)
 • Zapoznanie z przykładowymi umowami zawieranymi w turystyce (2 godz.)
 • Zasady i praktyczne rozliczanie wycieczki szkoleniowej (2 godz.)

4. Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury (10 godz.)
 • Posługiwanie się mapą w terenie (podczas wycieczki) (2 godz.)
 • Metodyka opracowania trasy wycieczki szkoleniowej i jej opisu (2 godz.) /zajęcia na sali/
 • Skarby kultury i sztuki style architektoniczne na przykładzie odwiedzanych miast  północnej Słowacji  (Bardejowa, Spiskiego Zamku, Starej Lubowali, Popradu, Orawskiego Zamku) (3 godz.)
 • Religie w Polsce i na Słowacji - próba wykorzystania mijanych miejsc (Kwiatoń, Zdynia, Bardejów, Poprad, Twardoszyn (2 godz.)
 • Mniejszości narodowe na przykładzie tygla narodowościowego Spisza. (1 godz.) - podczas wycieczki
5. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne (zajęcia na Sali) (4 godz.)
 • Omówienie i ćwiczenia na wybranych fragmentach reklamacji turystycznych (2 godz.)
 • Rozpoznanie ofert ubezpieczeniowych, sporządzenie umowy z agentem ubezpieczeniowym na przykładzie wycieczki szkoleniowej (2 godz.)
6. Pilot a grupa (10 godz.) - podczas wycieczki szkoleniowej
 • Podstawy komunikowania się pilota z grupą (2 godz.)
 • Autoprezentacja, praca z mikrofonem (2 godz.)
 • Emisja głosu warsztaty (4 godz.)
 • Animacja grupy, organizacja czasu wolnego (2 godz.)