Polskie  Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna


Retezat


ODZNAKA Z KOZICĄ TYLKO DLA PTT


Odznaka PTT

Sąd Apelacyjny w Warszawie 14 lutego 2008r uznał skargę PTTK za bezzasadną i oddalił ją, tym samym zakończył się proces odwoławczy od wyroku przyznającego na wyłączność Odznakę z Kozicą dla PTT.

WYROK SĄDU:
strona 1  strona 2   strona 3    strona 4   strona 5


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze utraciło prawo do historycznej odznaki z głową kozicy. Nie może jej używać jako znaku towarowego. Wygasił go Urząd Patentowy na wniosek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PTTK.

Utworzone w 1873 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zostało rozwiązane w 1950 r. i połączone z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w jedno PTTK. Reaktywowało się dopiero w 1981 r. w Krakowie. W 1990 r. uzyskało formalne prawo do posługiwania się tradycyjną odznaką z kozicą i biegnącą wokół nazwą: Polskie Tow. Tatrzańskie 1873. Tymczasem taką właśnie odznakę zarejestrowało dla siebie PTTK jako znak towarowy.

Po kilkuletnich sądowych sporach z PTTK Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu udało się potwierdzić swoje prawa do odznaki kwestionowane przez PTTK. Na jego też wniosek Urząd Patentowy zdecydował w 2006 r. o wygaszeniu praw PTTK do używania odznaki z kozicą jako znaku towarowego. Stwierdził, iż nie udowodniło ono, choć prawo własności przemysłowej nakłada taki obowiązek, że przez minione pięć lat posługiwało się odznaką jako znakiem towarowym.

W skardze do WSA w Warszawie PTTK zakwestionowało interes prawny PTT w wygaszeniu znaku. Powoływało się też na dowody używania odznaki w reklamowych folderach, materiałach informacyjnych i drukach firmowych. Sąd uznał jednak, że interes prawny został przez PTT wykazany. Zgodnie ze statutem i rejestrem sądowym jest ono kontynuatorem stowarzyszenia powstałego w 1873 r. i ma prawo do posługiwania się wspomnianą odznaką. Ponieważ jest ona identyczna ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez PTTK, może to powodować mylenie obu organizacji.

Zgodnie z art. 169 prawa własności przemysłowej znak towarowy podlega wygaszeniu, jeżeli nie był używany przez pięć lat wstecz. Używanie znaku polega na nakładaniu go na towary i usługi oraz umieszczaniu w reklamie. Stosowanie go w korespondencji nadrukach firmowych i w materiałach informacyjno-historycznych nie spełnia tego wymogu - stwierdził sąd. Musi być ono realne, rzeczywiste i wiązać się z wprowadzeniem towarów lub usług do obrotu gospodarczego. Nie ma jakichkolwiek dowodów, ażeby PTTK sprzedawało pod tym znakiem towary i usługi wymienione w jego rejestracji. Wyrok (sygn. VI SA/Wa 455/07) jest nieprawomocny.
W 2006 r. UP zarejestrował wizerunek kozicy jako znak towarowy na rzecz PTT.

Danuta Frey 15.05.2007 Dziennik Rzeczypospolita"