Polskie  Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Koło przewodników PTT
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
PTT O/Beskid im. prof. Feliksa Rapfa
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Poniedziałek-Piątek 8:00 - 18:00 Sobota: 9:00-13:00
tel./fax.(0-18) 444-29-22; 513-017-830
(lokal Biura Turystycznego "Wakacyjny Raj")
webmaster

PTT NS


RELACJA Z WYPRAWY 2011
POD SŁOŃCEM MACEDONII I BŁĘKITEM GRECJI

Tegoroczna wyprawa Oddziału Beskid Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego planowana była już od roku 2004, kiedy to odwiedziliśmy góry Riła, Piryn i Masyw Olimpu. Dopiero w 2011 udało się przygotować i zrealizować wyprawę w góry leżące poza utartymi i modnymi kierunkami trekkingowymi, a więc: Góry Szar Planina, Masyw Korabu, Pelister, Galicica, Góry Pindos i  Parnas. Masyw Olimpu, który tak naprawdę jako jedyny dobrze znany i eksplorowany przez turystę polskiego masyw w Grecji,  zostawiliśmy na

zakończenie, jakby do "poprawki". Teren naszych planów górskich rozpościerał się na długości ponad 400 km i ok 200 km szerokości. Obejmował dwa kraje: Macedonię i Grecję. Oprócz wędrówek górskich tradycyjnie zwiedzaliśmy obiekty i miasta znajdujące się w pobliżu naszych 4, a w zasadzie 5 bazach noclegowych. Dwóch w Macedonii i 3 w Grecji.

"TWÓJ  MOUNT EVEREST IV" - ZMIANA W REGULAMINIE

Twój Mount Everest IV

Informujemy, że od edycji IV zdobywamy "Twój Mount Everest" od razu po zakończeniu poprzedniej edycji. Jako, że edycja III została zakończona 15.10.2011, tak więc zliczanie szczytów do kolejnej edycji - IV,  rozpoczynay od wycieczki z dnia 16.10.2011

11.10.2011 KRONIKA ODRODZENIA PTT

    Kronika Odrodzenia PTTStefan Maciejewski oraz Pracownia Wydawnicza PTT oddaje w państwa ręce „Kronikę Odrodzenia PTT”.  Była ku temu świetna okazja ponieważ 8 października, w klubie  dziennikarskim  „Pod gruszką” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 30 lecia odrodzenia PTT. Wydawnictwo to jest kronikarsko-historycznym kalendarium  reaktywacji PTT. Wydawnictwo będzie dostępne do w biurze „Wakacyjny Raj” w cenie 30 zł za egzemplarz.


NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Prof. Feliks Rapf
Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
[więcej]

Maciej Zaremba


SPRAWOZDANIE (skrót)
z działalności Oddziału ”Beskid” PTT za 2010 r.

W styczniu otrzymaliśmy decyzję Sądu Rejonowego w Krakowie o uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej z dniem 18 grudnia 2009 roku.  W marcu  Oddział wystąpił z wnioskiem o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na bezpośrednie pozyskiwanie kwot pochodzących z 1 % podatku.
W trakcie 2010 roku do Oddziału wstąpiło 59 osób, w tym 45 w Nowym Sączu a 14 do Koła w Tarnobrzegu. Oddział na dzień 31 grudnia 2010 roku liczy 364 członków, w tym 250 w Nowym Sączu oraz 114 w Tarnobrzegu.
W myśl zasady że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalność Oddziału. Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego wypoczynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wycieczki te pełnią funkcje rekreacyjne, zdrowotne, poznawcze,  patriotyczne oraz integracyjne, zarówno wśród samych uczestników jak i pomiędzy nimi  a Towarzystwem.
W Nowym Sączu zorganizowano 75 ogólnodostępnych imprez dla 2918 osób. Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i odbyło się ich 60. Zorganizowano też 4 imprezy 2-dniowe, 6 imprez 3-dniowych, 2 imprezy 5-dniowe oraz po jednej 4, 6 i 18 -dniowej. Tradycyjnie najczęściej wędrowano po Beskidzie Sądeckim bo 12 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie: Pogórze – 7 razy, Beskid Niski – 6 razy, Gorce – 5 razy, Tatry – 4 razy, Beskid Wyspowy, Bieszczady i Pieniny – po 3 razy, Beskid Żywiecki, Makowski i Jurę – po 2 razy oraz Spisz i Karkonosze – po jednym razie. Odbywały się także wyjazdy poza granice kraju. 9 razy w słowackie  Tatry, 8 razy w inne słowackie góry a ponadto 2 razy do Czech i po jednym – do Hiszpanii z Francją, na  Węgry, do Niemiec, Mołdawii z Rumunią i na Ukrainę.
W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne dla ich uczestników, co miało szczególne znaczenie dla kilkuosobowych rodzin, młodzieży szkolnej czy emerytów.
Kolejny rok kontynuowana była współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Odbyło się 5 niedzielnych wycieczek zorganizowanych przez Wiesława Wcześnego, w których wzięły udział 94 osoby. W październiku odbył się w Tatrach  IV Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku w którego przygotowaniu brał udział nasz Oddział i który także zapewnił obsługę przewodnicką.
Czwarty rok działała nieformalna grupa zwana „szalonymi emerytami”. W 2010 roku 51 wycieczek zorganizował i poprowadził jako przewodnik Stanisław Pałka. Odbywają się one w środku tygodnia i dojazdy do gór odbywają się komunikacją lokalną.
W 2010 roku ukazały się dwa numery pisma „Beskid”. Opracował je Maciej Zaremba a druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka, obydwa w nakładzie po 600 egzemplarzy. Pismo poświęcone jest górom, turystyce górskiej, ekologii oraz działalności PTT, a przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. 

Maciej Zaremba

(...) mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze
[W.Szymborska]
WYCIECZKI 2011
    Nordic Walking  NORDIC WALKING
     Sekcja Rowerowa SEKCJA ROWEROWA

 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  PKO SA:  45 1020 3453 0000 8002 0056 8576

COPYRIGHT by JDB - 2007stat4u