PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Facebook

"Beskid" pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Konkursy
Jak się zapisać do PTT?
Polary I podkoszulki
Twój Mount Everest
AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

27.12.2019 NOWOSĄDECKIE SZLAKI SPACEROWE PTT MAJĄ 20 LAT

W 2019 roku mija dwadzieścia lat od powstania Nowosądeckich Szlaków Spacerowych PTT. To, jak dotychczas, największe przedsięwzięcie znakarskie wykonane przez Oddział Beskid PTT. Ich pomysłodawcą był Tadeusz Pogwizd. W 1998 roku za aprobatą Urzędu Miasta w Nowym Sączu i okolicznych gmin Władysław Kowalczyk i Oktawian Duda zaprojektowali szlak i wykonali szczegółową dokumentację wraz z jego opisem. W 1999 roku obydwaj projektanci wraz Andrzejem Zemburą dokonali oznakowania w terenie. Łącznie, okalający pierścieniem miasto szlak posiada długość około 53 km, składa się z pięciu odcinków, a na jego całkowite przejście potrzeba około 16 godz. W 2017 roku Władysław Łoboz z pomocą Macieja Zaremby i Stanisława Pałki dokonał całościowej renowacji oznakowania szlaku. Dwadzieścia lat temu szlak prowadził w zdecydowanej większości po drogach gruntowych, obecnie zastąpionych drogami asfaltowymi. Niezmienne natomiast pozostały piękne widoki jakie oferuje na Kotlinę Sądecką i okalające ją pasma górskie.
                                                                                                                                                                  (ZS)
24.12.2019 KLUB SZALONYCH EMERYTÓW WSPARŁ  AKCJĘ „SERCE – SERCU”

Już po raz dwudziesty piąty Fundacja Sądecka, której założycielem i prezesem jest Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Zygmunt Berdychowski, zorganizowała akcję charytatywną Serce-Sercu. Akcja ta prowadzona jest w sądeckich sklepach przez wolontariuszy, głównie uczniów sądeckich szkół i członków Klubu Szalonych Emerytów, działającego przy Oddziale PTT „Beskid”. Hojni  Sądeczanie do specjalnie oznakowanych wózków wrzucają produkty żywnościowe, z których robione są świąteczne paczki i przekazywane osobom chorym, ubogim i samotnym. Wszystko po to, aby ich święta były weselsze. W akcję Serce-Sercu od trzech lat aktywnie włączają się seniorzy sądeckiego PTT. Przed jej rozpoczęciem przygotowują ulotki, identyfikatory i plakaty dla wolontariuszy. W czasie trwania akcji sukcesywnie swoimi samochodami zwożą zebrane produkty z sądeckich sklepów, a następnie segregują i pakują do paczek. Tych zaangażowanych w charytatywną akcję jest około pięćdziesięciu seniorów, a ich pracę koordynuje szefowa Basia Michalik. Samo segregowanie produktów i pakowanie trwa około tygodnia. Codziennie około piętnastu członków klubu wspólnie z młodymi wolontariuszami zapełnia kilkaset worków, które trafiają do potrzebujących. Bez nich akcja nie mogłaby się odbyć. Jak duże jest to przedsięwzięcie niech odpowiedzą liczby: w tegorocznej akcji wzięło udział 1384 wolontariuszy, w tym członkowie Klubu Szalonych Emerytów, zebrano ponad 25 ton żywności , z których zrobiono 1650 świątecznych paczek.

                                                                                                                                                                  (ZS)

16.12.2019 OPOWIEŚĆ SEBASTIANA CIESIELKI  O KUBIE13.12.2019 MACIEJ ZAREMBA PRZEWODNIKIEM XX-LECIA

W podkrakowskiej Rybnej odbyła się uroczysta gala jubileuszu 20. plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Tradycyjnie wyłoniono laureatów w pięciu kategoriach, a prestiżową nagrodę Grand Prix i tytuł „Miejsca niezwykłego” otrzymała miejscowość Nowa Góra. Podczas gali przyznano także specjalne nagrody 20-lecia „Wielkiego Odkrywania Małopolski”. Wśród wyróżnionych tytułem „Odkrycie XX-lecia” w kategorii przewodnik turystyczny znalazł się Prezes Honorowy Oddziału Beskid PTT Maciej Zaremba. Gratulujemy!


                                                                                                                                                          (ZS)

11.12.2019 XXII MAŁOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

11 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się XXII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych. Wśród ponad 300 uczestników Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego reprezentowała prezes Jolanta Augustyńska, a wraz z Maciejem Zarembą i Zbigniewem Smajdorem także Oddział Beskid PTT. Podczas forum wysłuchaliśmy wykładów zaproszonych ekspertów. Mówiono między innymi o zmieniających się zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, na co zwrócić uwagę w ubieganiu się o dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jak rozgryźć nowe zasady rozliczania zadań publicznych, w których główny nacisk zostaje położony na osiągnięte rezultaty i o wielu innych ważnych dla III sektora sprawach.
Najważniejszym punktem XXII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych było wręczenie dwóch prestiżowych dla środowiska nagród, czyli „Amicus Hominum” dla osób, które działają na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wielką satysfakcją dla nas Sądeczan była nagroda Grand Prix Kryształy Soli 2019 dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza dla najlepszej organizacji pozarządowej.
                                                                                                                                                                    (ZS)

9.12.2019  „TOPR … NA KAŻDE WEZWANIE” – FILM I SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM TOPR MARCINEM KOWALCZYKIEM
W poniedziałek 9 grudnia w siedzibie Fundacji Sądeckiej członkowie i sympatycy Oddziału „Beskid” PTT mieli okazję obejrzeć film „TOPR … Na każde wezwanie”. Produkcja powstała z okazji 110. rocznicy utworzenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeśli na co dzień szukamy bohaterów, to na pewno mogliśmy ich zobaczyć na tym filmie. Dokument ukazał różne aspekty pracy ratowników TOPR i dylematy z jakimi muszą się zmagać ratując ludzkie życie. Są to wielokrotnie, mimo trudów i wyrzeczeń  chwile radosne, gdy ludzkie życie czy zdrowie uda się uratować, są też chwile smutne, gdy mimo wysiłków na pomoc jest już za późno, są też chwile tragiczne, gdy ratując życie innym poświęca się swoje. Gościem na pokazie filmu był Marcin Kowalczyk – ratownik TOPR, przewodnik tatrzański i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich. To, co nie zobaczyliśmy na filmie, a budziło naszą ciekawość, mogliśmy uzyskać w bezpośredniej rozmowie.

Pytaliśmy o kulisy pracy ratowników, także te osobiste, o najgłośniejsze akcje mijającego roku na Giewoncie i w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Interesowały nas też sprawy przewodnictwa w Tatrach, zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, szczególnie dotyczące interpretacji przepisów.

                                                                                                                                                                  (ZS)
4.12.2019 ZAPROSZENIE NA "OPOWIEŚCI Z PODRÓŻY" SEBASTIANA CIESIELKI I MARCINA ZIELIŃSKIEGO - NORWEGIA30.11.2019  SPOTKANIA „POROZMAWIAJMY O TURYSTYCE”

W październiku i listopadzie miał miejsce cykl spotkań i szkoleń związanych z turystyką, których organizatorem był Małopolski Urząd Marszałkowski. Jolanta Augustyńska i Zbigniew Smajdor reprezentowali Oddział PTT Beskid na trzech z nich. 4 października w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu dyskutowano nad dokumentem pod nazwą „Kierunki rozwoju turystyki w Małopolsce do 2025 roku”. Spotkanie było elementem konsultacji społecznych z przedstawicielami branży turystycznej na temat ich wizji rozwoju turystyki.
18 października, ponownie w Starym Sączu, miało miejsce szkolenie „Ekoturystyka – marką Małopolski”. Liczni prelegenci radzili, jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty ekoturystycznej. Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza mówił o doświadczeniach i inicjatywach Gminy Stary Sącz na rzecz rozwoju ekoturystyki, turystyki aktywnej oraz turystyki dziedzictwa opartej o muzykę i sztukę. Bardzo interesująca była prezentacja Alberta Pacha z Towarzystwa Beskidu Niskiego o pakietach ekoturystycznych, jakie oferują gospodarstwa agroturystyczne tego regionu oraz Danuty Mołek z Chełmca o rodzinnym pomyśle na ekobiznes, oparty na ofercie pakietów rowerowych.
22 listopada miejscem kolejnego spotkania był Ratusz w Nowym Targu. Było to seminarium informacyjno – promocyjne „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko – słowackim”. Mówiono o projektach, których celem jest wspieranie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu, odbyły się też warsztaty w tym temacie oraz wizyta studyjna w Muzeum Drukarstwa, które powstało dzięki jednemu z takich projektów.
                                                                                                                                                  (ZS)
6.11.2019 WYCIECZKI RODZINNE wycieczki
               rodzinne

Zarząd oddziału postanowił wprowadzić do naszego kalendarza wycieczek nowy typ wycieczek -  dedykowanych specjalnie dla określonej grupy: dla rodzin, np. rodzic/opiekun (babcia, dziadek, ciocia, wujek, starsze rodzeństwo) wraz z dzieckiem czy z dziećmi. Trasa wycieczki będzie dobrana do możliwości dzieci. W najbliższym czasie pojawi się pierwsza propozycja. Wycieczki będą oznaczane w spisie ikonką zamieszczonego tu obrazka.

1.11.2019  „RATUJMY SĄDECKIE NEKROPOLIE”
GALERIA1 listopada odwiedzamy groby swoich najbliższych. Na sądeckich cmentarzach jest to również dzień troski o zachowanie reliktów przeszłości, jakimi są nagrobki Sądeczan, którzy swoim życiem pozostawili ślad w naszej tożsamości i których pamięć otaczamy szacunkiem. To tym Sądeczanom ofiarowana jest idea przywrócenia piękna starym grobom i przypomnienia o zasługach naszych przodków. W XIX kweście służącej tym celom uczestniczyło 18 stowarzyszeń i zarządów osiedli, w tym Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid”. W osiemnastu dotychczasowych kwestach zebrano ponad 273 tysiące złotych, co pozwoliło na odnowienie 114 zabytkowych nagrobków. Dzięki hojności Sądeczan, w przyszłym roku zostaną odnowione kolejne.         
(ZS)

31.10.2019  PAMIĘTAJĄC O ZMARŁYCHW przeddzień Święta Zmarłych w kilkanaście osób zebraliśmy się przy grobie Patrona Oddziału „Beskid” PTT prof. Feliksa Rapfa, aby zapalić znicze i złożyć wiązankę kwiatów. Zapaliliśmy też światełko pamięci na grobach przewodników, koleżanek i kolegów z górskich szlaków, których ziemskie wędrowanie dobiegło celu i niebieskim szlakiem wspięli się na szczyty o wiele wyższe niż Korona Himalajów.    (ZS)

21.10.2019 ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI
GALERIA
21 października 2019r odbyły się Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki podczas uroczystej gali zorganizowanej w hotelu IBIS Styles w Nowym Sączu połączone z obchodami jubileuszu 20 lecia działalności Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Podczas gali wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył zasłużonym dla turystyki osobom i organizacjom Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, odznaki honorowe „Za zasługi dla turystyki” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, zostały również wręczone dyplomy gratulacyjne od Starosty nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
 

Srebrnym Krzyżem Zasługi został uhonorowany sekretarz naszego Oddziału Zbigniew Smajdor, natomiast odznakę honorową otrzymały: Barbara Michalik, Maria Dominik i Jolanta Augustyńska.
Uroczysta gala była również okazją do wręczenia dyplomów, które przyznał za działalność na rzecz rozwoju turystyki na naszym terenie Prezydent Miasta Ludomir Handzel, otrzymał go Maciej Zaremba i Oddział Beskid PTT.

I wreszcie podczas gali został rozstrzygnięty XX Konkurs „Sądecki Laur Turystyczny”. Wyróżnienie w kategorii około turystycznej za najlepsze inicjatywę i ofertę około turystyczną w 2019r za imprezę „Bieg i Rajd Kurierów” otrzymał nasz Oddział wspólnie ze współorganizatorem tej imprezy Stowarzyszeniem Visegrad Maraton Rytro, natomiast Barbara Michalik otrzymała dyplom za uczestnictwo w kategorii -osobowość sądeckiej turystyki –„za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystycznej”
Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej wręczył także piękne grawertony jako podziękowanie za 20 lat przynależności do branżowego samorządu gospodarczego i wspieranie Nowosądeckiej Izby Turystycznej w działaniach na rzecz rozwoju turystyki na Sądecczyźnie przyznane dla Oddziału Beskid PTT oraz indywidualny dla Macieja Zaremby.
PTT O/Beskid reprezentowali: Maciej Zaremba, Wojciech Lippa, Maria Dominik, Barbara Michalik, Zbigniew Smajdor i Jolanta Augustyńska.

09.10.2019 INFORMACJE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 1 października 2019 roku podjęto szereg ważnych uchwał i decyzji. Podjęte uchwały dotyczą m.in. zmian w Regulaminie wycieczek, zmiany wysokości składki członkowskiej oraz wyboru przewodniczących sekcji i klubów.
Zmiany w Regulaminie wycieczek odnoszą się do punktu 4 i 10. W ciągu roku jako oddział możemy zorganizować tylko dziewięć wycieczek wielodniowych. Do zmiany w Regulaminie jak i do ograniczenia ilości wycieczek wielodniowych obliguje nas ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku „O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku składka członkowska zostanie podniesiona z 24 zł na 30 zł – składka normalna i z 12 zł na 15 zł – składka ulgowa. Pomimo podniesienia kwoty, składka będzie nadal najniższa w całym PTT.
Ustalono tryb wyboru przewodniczących sekcji i klubów. Wybory takie będą się odbywać co trzy lata, każdorazowo po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Oddziału „Beskid” PTT, najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym Walne Zgromadzenie miało miejsce. W wyborach mogą brać udział wyłącznie członkowie PTT. Pierwsze wybory w Sądeckiej Grupie Rowerowej PTT już 10 października.
Z radością komunikujemy, że sztandar oddziału jest już niemal gotowy. Do wykonania pozostał drzewiec i pozostałe akcesoria.
Członkowie PTT „Beskid” otrzymali zniżkę na ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym
„Boulder Zone”. Na podstawie legitymacji z opłaconą aktualnie składką, jednorazowe wejście wyniesie 15 zł (zamiast 19 zł).

                                                                                                                        Zarząd Oddziału

26–29.09.2019 FESTIWAL NOWOSĄDECKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
GALERIA

Przedstawiciele Oddziału „Beskid” PTT uczestniczyli w czterodniowych wydarzeniach Festiwalu Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych. W czwartek prezydent miasta Ludomir Handzel uroczyście otworzył Miejsce Aktywności Mieszkańców. Lokal mieści się przy ulicy Żółkiewskiego i będzie służył organizacjom jako miejsce spotkań i realizacji swoich działań. W piątek liderzy organizacji spotkali się w ratuszu na X Forum Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych. Podczas Forum została wręczona nagroda dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej, którą otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Odbyły się także warsztaty na temat wolontariatu. W sobotę na płycie rynku miał miejsce piknik Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele organizacji zaprezentowali mieszkańcom Nowego Sącza swoją działalność w formie stoiska lub innego działania: pokazów sportowych, artystycznych, warsztatów, wystaw malarskich i fotograficznych, pokazów zwierząt egzotycznych itp. Nasz oddział przygotował stoisko o tematyce turystycznej, gdzie Nowosądeczanie mogli obejrzeć wyposażenie górskiego turysty, które powinno znajdować się w plecaku, sprzęt do wspinaczki górskiej, wydawnictwa i odznaki turystyczne, kroniki z naszej działalności i wiele innych ciekawych eksponatów. Prezentacja chyba się podobała, czego dowodem było drugie miejsce przyznane naszej organizacji w głosowaniu przeprowadzonym wśród gości odwiedzających stoiska i cenna nagroda z tym związana. Każde wyróżnienie cieszy, ale zwycięzcami są wszystkie nowosądeckie organizacje, bo wszystkie w swojej różnorodności robią coś pięknego i potrzebnego dla lokalnej społeczności. W sobotę wieczorem na spotkaniu integracyjnym organizacje mogły się lepiej poznać, wymienić doświadczenia i przybliżyć wzajemnie swoją działalność. W niedzielę organizacje prezentowały się na targach w Galerii Trzy Korony.
                                                                                                                                                                  (ZS)

12.09.2019  TWÓJ MOUNT EVEREST

Prosimy uczestników naszych wycieczek o składanie wypełnionych arkuszy potwierdzeń na „Swój Mount Everest”. Zaliczamy najwyższe szczyty z każdej wycieczki począwszy od wycieczki na Kopec w dniu 7 października 2018 roku. Arkusze oraz zasady wypełniania są dostępne na stronie internetowej oddziału w zakładce „Twój Mount Everest”. Arkusze można składać w formie elektronicznej do Władysława Łoboza (w.loboz@gmail.com) lub w formie papierowej do Wakacyjnego Raju w terminie do 8 października 2019 r. Podsumowanie zdobywania „swoich” Everestów wraz z nagrodzeniem i wyróżnieniem najlepszych nastąpi podczas zakończenia sezonu.
                                                                                                                                         Zarząd Oddziału

11.09.2019 ODSZEDŁ RUDOLF GAWLIK

Rudolf Gawlik


9 września odszedł na niebieskie szlaki, w wieku 82 lat Rudolf Gawlik. Był wśród tych którzy na początku 1990 roku podpisali wniosek o reaktywowanie Oddziału PTT w Nowym Sączu. Bardzo aktywnie i z wielką energią włączył się w działania Oddziału. Między innymi prowadził jako przewodnik 16 górskich wycieczek. Był niezastąpiony w imprezach gdy w programie było ognisko. Słynne były, do dzisiaj pamiętane, jego znakomite grochówki. Był autorem wniosku o reaktywowanie GOT PTT. Jego działalność była doceniana przez Oddział i władze. W 1992 roku otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Turystyki. Dwukrotnie wyróżnił go też  Wojewoda Nowosądecki. Był bardzo charakterystyczną postacią. Rozsadzany energią, wesoły, widoczny wszędzie. Był duszą towarzystwa podczas imprez PTT. Z zawodu był nauczycielem. Przez lata był bardzo aktywny fizycznie. Regularnie chodził po górach a także jeździł po nich na rowerze, a były to czasy gdy nie było jeszcze rowerów górskich. Od kilku lat nękały go choroby które uniemożliwiały mu prowadzenie dotychczasowego trybu życia. Pożegnaliśmy go 11 września na cmentarzu przy ul. Lwowskiej. Żegnaj Rudku. Będziemy Cię pamiętać

                                                                                          Maciej Zaremba

9.09.2019 PROMOCJA ALBUMU JANUSZA WAŃCZYKA: "SĄDECCZYZNA - SKARBY NATURY I ARCHITEKTURY"

Zapraszamy na wernisaż wystawy i promocję albumu fotografii naszego kolegi, Janusza Wańczyka, która odbędzie się 9 września 2019 o godzinie 16:30 w Centrum Informacji Turystycznej.

Album „ Sąd
ecczyzna – skarby natury i architektury”,  publikacja jest kontynuacją pierwszego Albumu: „ Sądecczyzna bliska i daleka” wydanego w 2015 roku. Na 230 fotografiach ukazano piękno krajobrazu, natury, regionalne osobliwości a także wybrane obiekty architektury sakralnej, lokalne przydrożne kapliczki.

Autor, Janusz Wańczyk jest rodowitym sądeczaninem, wieloletnim członkiem PTT, uczestnikiem wielu wycieczek i wypraw. Z wykształcenia inż. elektrykiem, absolwentem Politechniki Rzeszowskiej.  Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, elektrycznych i samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Jego zdjęcia były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych a także zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach fotograficznych.

5.09.2019  URSZULA GAWRON ZAPRASZA

Urszula Gawron zaprasza członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na wernisaż swojej wystawy pt. „Wokół miniatury – konfrontacje”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 5 września 2019 r. o godz. 18:00 w Małej Galerii, ul. Jagiellońska 35.
                                                                                                                                                                     (ZS)24.08.2019  ZAPROSZENIE NA MUZYCZNE BABIE LATO

Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu zaprasza członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w sobotę 24 sierpnia 2019 r. o godz.16:30 do Parku Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju na ucztę muzyczną w Krainie Łagodności . W ramach 6. Festiwalu „Babie Lato” na scenie wystąpią: NaŚi – muzyczna grupa twórcza, ElOHEH, PILAR, Lubelska Federacja Bardów oraz gwiazda wieczoru – Stanisław Soyka. Wstęp wolny.
                                                                                                                                                                (ZS)


23.07.2019 PAMIĘTNIK PTT


Najnowszy "Pamiętnik PTT tom 27 jest do nabycia w cenie 20 zł w "Wakacyjnym Raju". Członków Towarzystwa zachęcamy do zainteresowania się tym wydawnictwem. Tematem przewodnim jest 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego oraz Adam Asnyk. Oprócz tego dużo ciekawych artykułów a także recenzje, w tym "Rocznika Sadeckiego" a w dziale sprawozdań znajdziemy nasz Oddział.

 
28.06.2018  WOJCIECH SZAROTA CZŁOWIEKIEM BRANŻY TURYSTYCZNEJ ROKU 2018

Podczas uroczystej gali II Salonu Przemysłu Turystycznego Sądecczyzny, która odbyła się 28 czerwca w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, ogłoszono wyniki plebiscytu na Markę Turystyczną, Atrakcję Turystyczną i Człowieka Branży Turystycznej Roku 2018. Miło nam poinformować, że Człowiekiem Branży Turystycznej Sądecczyzny Roku 2018 został wybrany wieloletni Prezes Oddziału „Beskid” PTT Wojciech Szarota. Marką Turystyczną zostało sądeckie PTTK, a Atrakcją Turystyczną Sądecki Park Etnograficzny.

                                                                                                                                                                (ZS)

9.06.2019  ANNA CZERWIŃSKA I ZYGMUNT BERDYCHOWSKI HONOROWYMI CZŁONKAMI PTT

XI Zjazd Delegatów przyznał Annie Czerwińskiej – wybitnej alpinistce i himalaistce oraz Sądeczaninowi Zygmuntowi Berdychowskiemu godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To najwyższe wyróżnienie PTT przyznawane jest  za zasługi na rzecz gór i wspieranie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Obydwoje zdobyli Koronę Ziemi oraz ośmiotysięczniki zaliczane do  Korony Himalajów i Karakorum. Anna Czerwińska stanęła na szczycie Nanga Parbat, Mount Everestu, Lhotse, Czo Oju, Gaszerbruna II i Makalu, a Zygmunt Berdychowski na Mount Evereście, Czo Oju, Manaslu i Sziszapangmie. Z inicjatywą uhonorowania Zygmunta Berdychowskiego wystąpił prezes Wojciech Szarota i Oddział „Beskid” PTT w Nowym Sączu. Zygmunt Berdychowski od wielu lat wspiera osobiście i poprzez Fundację Sądecką działalność nowosądeckiego oddziału. Ze swoich górskich wypraw wielokrotnie organizował prelekcje i pokazy slajdów dla naszych członków i Sądeczan. Gratulujemy!
                                                                                                                                                             (ZS)8.06.2019  „KOSÓWKI” DLA CZŁONKÓW PTT „BESKID”

W pierwszym dniu XI Zjazdu PTT w Zakopanem zasłużonym członkom Towarzystwa zostały wręczone Honorowe Złote Odznaki PTT z Kosówką przyznane przez Zarząd Główny PTT. Wśród odznaczonych było troje członków Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu: Katarzyna Hejmej, Czesława Janik i Paweł Myślik. Odznaki i dyplomy wyróżnionym wręczyli prezes ZG PTT Wojciech Szarota i sekretarz ZG PTT Jolanta Augustyńska. Gratulujemy!  (ZS)      

          

 
8-9.06.2019 ZAKOPANE: XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY PTT
GALERIA
W dniach 8 - 9 czerwca 2019 roku w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W Zjeździe uczestniczyło 92 delegatów, a Oddział Beskid w Nowym Sączu reprezentowali: Jolanta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Barbara Michalik, Beata Lorek, Aneta Durałek, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Piotr Połomski, Jacek Bereziński i Zbigniew Smajdor. Obrady otworzył Prezes PTT Wojciech Szarota. Nasi delegaci zostali wybrani do komisji Zjazdu: Władysław Łoboz został członkiem Komisji Mandatowo – Wyborczej, Barbara Michalik pracowała w Komisji Skrutacyjnej, a Paweł Myślik i Piotr Połomski w Komisji Wnioskowej. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, przyjął sprawozdania za 2018 rok, dokonał zmian w Statucie PTT oraz wybrał nowe władze na następną kadencję.W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  została Jolanta Augustyńska. Także inni członkowie nowosądeckiego oddziału zostali wybrani na zaszczytne funkcje we władzach PTT. Katarzyna Hejmej została skarbnikiem, a Paweł Myślik sekretarzem, a Wojciech Szarota  członkiem Zarządu Głównego PTT. Ponadto Zbigniew Smajdor i Jacek Bereziński zostali członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego.               
  (ZS)1.06.2019 RUN 4 A SMILE - BIEG PO UŚMIECH DAWIDA
GALERIA

W Dzień Dziecka na terenie Miasteczka Galicyjskiego odbył się VI Międzynarodowy Bieg Charytatywny „Run 4 a Smile”. Tym razem biegano po uśmiech dla 3,5-letniego Dawida Cebuli, a środki finansowe zebrane przy tej okazji w kwocie 25.450 zł zostały przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację. Organizatorami biegu byli studenci WSB-NLU przy wsparciu patronów, wśród których był Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wzięło w nim udział 615 uczestników. O międzynarodowym charakterze biegu świadczy udział 45 obcokrajowców z 10 państw: Indonezja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Indie, Nigeria, Maroko, RPA i Wybrzeże Kości Słoniowej. Na tą wspaniałą charytatywną imprezę złożyły się biegi dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych oraz bieg główny dla dorosłych. Miejsce w tych zawodach było sprawą drugorzędną, najważniejszy był cel. Mimo to, wszyscy uczestnicy, szczególnie ci najmłodsi, bardzo swój występ przeżywali, wkładając w niego wiele serca i zaangażowania. Nagrodą był uśmiech Dawidka, który podziękował wszystkim przesyłając urocze całusy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a dla uzupełnienia utraconych kalorii pyszne lody, słodycze i grillowane kiełbaski. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach ponadto cenne nagrody ufundowane przez sponsorów. Specjalnym muzycznym gościem imprezy była Kapela Góralska Ciupaga oraz Kruca Banda i The Sunflowers. Przy ich muzyce bawiono się świetnie. Z Oddziału „Beskid” PTT w organizację biegu włączyli się: Jolanta Augustyńska, Agnieszka Szeliga , Izabela Popiela-Berezińska, Łukasz Mikulski, Małgorzata i Robert Biernaccy. Wielu naszych członków i sympatyków wzięło też czynny udział w biegach. (ZS)

24.05.2019   XX ROCZNICA PTT W TARNOBRZEGU
W dniach 24-26.05.2019 r. nasi Przyjaciele, którzy przez 18 lat byli członkami Koła PTT przy Oddziale Beskid w Nowym Sączu, obchodzili 20 rocznicę działania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnobrzegu. Oddział PTT w Tarnobrzegu został powołany 13.05.2017r na mocy Uchwały Zarządu Głównego. Obchody jubileuszowe odbyły się w Zakopanem. Część zaproszonych gości, m.in. wiceprezesi Tomasz Kwiatkowski i Szymon Baron przebyła już w piątek, natomiast reprezentacja naszego Oddziału, a zarazem Zarządu Głównego Wojciech Szarota i Jolanta Augustyńska uczestniczyli w uroczystościach w sobotę oraz we Mszy św. w niedzielę.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych jubileuszy!


GALERIA
18.05.2019  „WSZYSCY WYGRYWAMY, GDY NOWY SĄCZ SPRZĄTAMY”
GALERIA

W ciepłą, słoneczną sobotę liczna grupa członków i sympatyków Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Prezesem Jolantą Augustyńską  na czele uczestniczyła w pierwszej, ale z pewnością nie ostatniej, akcji sprzątania terenów nad Dunajcem. Na zbiórkę pod „Panoramą” przybyło wiele osób, dorosłych i dzieci. Tym najmłodszym, którzy przybyli pod opieką rodziców i dziadków należą się szczególne pochwały. Ubrały robocze rękawice, które niejednokrotnie spadały z małych rączek, ale dzielnie, z wielką radością i zaangażowaniem wrzucały do kolorowych worków napotkane śmieci. Na pewno zaowocuje to w przyszłości ich proekologiczną świadomością . Wzdłuż ścieżki rowerowej od Mostu Piłsudskiego do Mostu Kolejowego oczywiście najwięcej było szklanych butelek, puszek aluminiowych i opakowań plastikowych. Uzbierało się tego kilkadziesiąt worków. Znalazła się też wersalka, okulary i inne dziwne akcesoria.Akcji pod hasłem „wszyscy wygrywamy gdy Nowy Sącz sprzątamy” patronował Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, który osobiście przybył na jej rozpoczęcie, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy również panu Krzysztofowi Krawczykowi – Prezesowi Spółki Nova, który udzielił instrukcji jak należy zbierać i segregować śmieci oraz zapewnił samochód i obsługę do ich wywozu. Naszą akcję wsparła czynnie także pani Marta Poremba – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Wojciech Szarota – Prezes Zarządu Głównego PTT.  Bezcenna okazała się pomoc chłopaków ze Stowarzyszenia Grupa 4x4, którzy swoimi terenowymi pojazdami transportowali zapełnione worki z trudno dostępnych terenów nad Dunajcem. Patronem medialnym akcji sprzątania przez PTT Nowego Sącza było Radio ESKA oraz Dobry Tygodnik Sądecki.

Pojawiły się pytania czemu PTT wybrało sobie do sprzątania teren Nowego Sącza, a nie szlaków górskich po których nieustannie wędruje. Odpowiedź jest prosta. Trzeba zacząć od swojego podwórka. Tu mieszkamy, tu po uliczkach i skwerach spacerujemy, jeździmy na rowerze. To miasto pokazujemy turystom, oprowadzamy po nim swoich znajomych. Niech będzie piękne i czyste! 
                                                                                                                                                                      (ZS)

1.06.2016 RUN 4 A SMILE

PTT zaprasza 1 czerwca 2019 do Miasteczka Galicyjskiego  na VI Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile którego PTT jest współorganizatorem

Rejestracja online potrwa do 19.05.2019
Dlaczego warto zarejestrować się online:
 • Niższa opłata (cegiełka) za udział w biegu:
  • 10 zł dla osób zarejestrowanych online do dnia 19.05.2019 (niedziela),
  • 20 zł dla osób rejestrujących się w dniu imprezy (01.06.2019) w Biurze Biegów w godzinach: 9.00-9.45,
 • Tylko osoby zarejestrowane online mają zagwarantowany pakiet startowy
 • W obu przypadkach opłatę należy wnieść podczas potwierdzenia rejestracji w dniu 01. 06. 2019 w Biurze Biegów w godzinach: 9.00-9.45;
 • Dodatkowe informacje: http://bieg.wsb-nlu.edu.pl/

18.05.2018 SPRZĄTANIE NOWEGO SĄCZA Z PTT
15.05.2019 ZMARŁ STANISŁ
AW SARATA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 maja 2019 zmarł Stanisław Sarata. Msza święta i pogrzeb odbędą się na cmentarzu komunalnym w czwartek, 16 maja o godz 13.00.
27.04.2019 NIE BÓJ SIĘ PRZYGODY W WSB


„Nie bój się przygody” - pod tym hasłem przewodnim 27 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w Nowym Sączu ze studentami Dziecięcego Uniwersytetu I-go wieku WSB-NLU. Dziecięcy Uniwersytet I-go Wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny, polegający na zabawie dzieci w studiowanie.

Podczas prezentacji młodzi studenci mieli okazje dotknąć, zobaczyć, a nawet wypróbować sprzęt turystyczny jaki jest używany na wycieczkach i wyprawach górskich. Wysłuchali opowieści o różnorakich formach spędzania wolnego czasu, od wycieczek górskich w małe i większe góry, wycieczek na nartach skiturowych, zdobywaniu szczytów na ubezpieczonych drogach Via ferrata oraz o wyprawie na najwyższą górę Europy. PTT O/Beskid reprezentowała familia Augustyńskich: Piotr, Piotruś i Jolanta.


18.04.2019 KOSZULKI ORGANIZACYJNE PTT


Rusza nabór na II turę produkcji koszulek organizacyjnych PTT. Osoby zainteresowane proszone są o skłądanie zamówień w Wakacyjnym Raju do końca kwietnia 2019. Prawdopodobnie będzie to cena ok. 35 zł/szt. (cena zależy od ilości zamówień). W WR zapisy na razie bez wpłat.

Nie przewidujemy w najbliższym czasie kolejnej realizacji koszulek (bo tu się nie da zamawiać pojedynczych sztuk...). Przy zapisie prosimy też podać rozmiar (prosimy o zwrócenie uwagi, że rozmiarówka jest zaniżona, dokładne rozmiary podane są w załączniku) ROZMIARY


12.04.2019: NOWE WŁADZE ODDZIAŁU BESKID PTT

12 kwietnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Beskid Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, podczas którego dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Zarządu Oddziału została wybrana Jolanta Augustyńska
.

Skład Zarządu tworzą: Wojciech Szarota – wiceprezes, Władysław Łoboz – wiceprezes, Katarzyna Hejmej – skarbnik, Zbigniew Smajdor – sekretarz, Joanna Bogucka Jurasović – webmaster oraz członkowie: Joanna Król, Agnieszka Szeliga, Krzysztof Jankowski, Adam Płaneta i Piotr Połomski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Lucyna Migacz, Agnieszka Sznajder, Barbara Michalik, Wiesław Słyś i Grażyna Zapiór.

Skład Sądu Koleżeńskiego tworzą: Paweł Myślik, Krystyna Wolak, Jan Liber, Jadwiga Dąbrowska i Iwona Kowalczyk  – Tudaj.

DELEGACI NA ZJAZD PTT:

Jolanta Augustyńska, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Katarzyna Hejmej, Zbigniew Smajdor, Agnieszka Szeliga, Piotr Połomski, Jerzy Gałda, Paweł Myślik, Barbara Michalik, Jacek Bereziński, Robert Biernacki, Aneta Durałek.
Delegaci rezerwowi: Tadeusz Pogwizd, Iwona Kowalczyk-Tudaj, Anna Czerwińska, Janusz Czerwiński, Beata Lorek.12.04.2019 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU „BESKID” PTT

Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień  12 kwietnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 o godzinie 17:15 – pierwszy termin, lub 17:30 – drugi termin.
 
Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia:
 1. Przywitanie przybyłych Członków Oddziału i otwarcie Zgromadzenia w I lub II terminie
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 26 kwietnia 2018 r.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjno – Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za 2018 rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Stwierdzenie prawomocności obrad
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 12. Wybór Prezesa i Zarządu Oddziału oraz podjęcie uchwał zatwierdzających wynik wyborów
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz podjęcie uchwał zatwierdzających wynik wyborów
 14. Wybór Delegatów na Zjazd PTT oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów
 15. Sprawy wniesione i wolne wnioski
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Dokumenty będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą do wglądu w Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału jest dostępne na stronie internetowej  i w 75 numerze pisma BESKID.


22.03.2019 POGROMCY DUCHÓW


W piątek 22 marca w miejscowości Winne Podbukowina na Pogórzu Dynowskim obyła się impreza biegowa pn. Duch Pogórza. W ramach imprezy w piątek odbyły się prelekcje m.in. nt. swimrunningu. W całych zawodach do wyboru było kilka dystansów, które można było pokonać na 30km pętli, która dwukrotnie przecinała San.

Połączone siły Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro, PTT Nowy Sącz, a także GOPR Krynica wystawiły do walki na dystansie sztafetowym 3 x 30km pn. Zmora dwie ekipy. Drużyna numer 1: Krzysiek, Łukasz, Mariusz oraz Drużyna numer 2: Jola, Ziemowit i Sebastian. Start nastąpił o godzinie 23 przy temperaturze powietrza oscylującej w okolicach 0C. Trasa wiodła przez leśne ścieżki zasłane gałęziami, potoki, a także pola i łąki na których nawigacja przy ogromnej mgle była nie lada wyzwaniem. Pierwszą zmianę obsadzili Łukasz z Sebastianem, którzy pętle skończyli kolejno w czasie: 3:53:56 i 4:34;01. Na drugą zmianę wybiegli Krzysiek i Jola, którym pokonanie pętli zajęło kolejno: 4:09:55 oraz 4:33:06. Poranną zmianę obstawili Mariusz i Ziemowit, którzy trasę tę pokonali kolejno w czasie: 3:11:02 oraz 3:47:16.  Sumarycznie drużyna pierwsza na pokonanie Zmory potrzebowała 11 godzin 14 minut 54 sekundy,  a druga drużyna 12 godzin 54 minuty 23 sekundy co dało kolejno drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji open Zmory.
 
Podsumowując: wyjazd fajny, fajne miejsce, fajni ludzie, fajne tereny
Łukasz Mikulski


22.02.2019 WYRÓŻNIENIE DLA MARII DOMINIK


Podczas XII Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Maria Dominik została wyróżniona Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce”. Na uroczystej gali pamiątkowe dyplomy wyróżnionym wręczył wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Gratulujemy!

(ZS)
10.02.2019 JACEK NOWAK NOMINOWANY DO TYTUŁU „SĄDECZANIN ROKU 2018”Jacek Nowak, gospodarz Pasieki „Barć” w Kamiannej, został wspólnie z piętnastoma innymi kandydatami nominowany w plebiscycie organizowanym przez Fundację Sądecką do tytułu „Sądeczanin Roku 2018”. Wielu z nas doświadczyło Jego gościnności w Miodowej Kawiarence podczas tradycyjnego corocznego kolędowania w Trzech Króli, czy też podczas spotkania opłatkowego przewodników. Zawsze wita PTT z otwartymi rękami lampką dwójniaka bądź trójniaka oraz dzbanem miodu. Teraz mamy doskonałą sposobność, aby za tą gościnność podziękować, głosując w plebiscycie na Jacka Nowaka. Można oddać trzy głosy na jednego kandydata, głosując na trzy sposoby: poprzez email, sms i kupon. Głosowanie trwa do 22 lutego. Szczegóły na www.sadeczanin.info.
 (ZS)
22.01.2019 POKAZ SLAJDÓW Z LIBANU

Pokaz slajdów  z Libanu z wyprawy Krystyny Wolak, odbędzie  się  w dniu  22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.30 w budynku  Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej  (obok kaplicy  Przemienienia Pańskiego). Po wejściu  kierujemy  się  po schodach  na pierwsze piętro. Serdeczne  zapraszamy  chętnych do zapoznania  się  z tym  niezwykłym krajem.


17.01.2019 OPŁATEK PRZEWODNIKÓW W KAMIANNEJ
GALERIA

Już blisko 35 lat trwa tradycja Opłatka Przewodnickiego w Pasiece „BARĆ” w Kamiannej. Zapoczątkował ją ks. Henryk Ostach, a teraz kontynuują Państwo Emilia i Jacek Nowakowie. W styczniowy czwartek do zasypanej śniegiem Kamiannej zaprosili przewodników z Krynicy, Nowego Sącza i Szczawnicy. Spotkanie rozpoczęto mszą św. w intencji Przewodników i Gospodarzy, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Grzegorz Sowa oraz księża przewodnicy - ks. Andrzej Jedynak i ks. Piotr Bartnik. Dalsza część noworocznego spotkania przewodnickiej braci miała miejsce w Miodowej Kawiarence, która z trudem pomieściła zaproszonych gości. Po modlitwie, wzajemnych życzeniach i łamaniu się opłatkiem obejrzeliśmy jasełka na wesoło w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bereście pod artystycznym kierunkiem Mariusza Kłapacza. Później były kolędy w wykonaniu Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej. Gdy do śpiewu dołączyła reszta gości i doniosłe głosy Wojtka Lippy i Asi Król, to sople lodu spadały z dachu. Dopełnieniem ciepłej i towarzyskiej atmosfery był wyśmienity poczęstunek i słynna beczułeczka z grzanym miodem, która w rękach Jurka Gałdy wędrowała po sali nieustannie. Na zakończenie spotkania, wszyscy jego uczestnicy zostali przez Gospodarzy obdarowani miodowymi upominkami i kalendarzem na 2019 rok.
                                                                                                                                                                        (ZS)

17.01.2018 NOWY NUMER BESKIDU


Ukazał się kolejny nr Beskidu 1/75 2018. Przedstawia dokonania wszystkich sekcji naszego Oddziału PTT/Beskid w poprzednim roku. O swojej przygodzie z PTT i miłości do gór opowiada nasza jubilatka Czesia Janik, oraz Maciek Zaremba i Ania Totoń. W numerze znalazły się aż trzy relacje z podróży: Wojtek Szarota opisuje przygody i wrażenia z wyprawy PTT do Gruzji i Azerbejdżanu, Marysia Dominik przedstawia osiągnięcia 9-osobowej grupy członków KSE w Dolomitach, natomiast Ania Dominik dzieli się wrażeniami z kolejnej podróży, tym razem do Chin. W numerze znalazła się również galeria "pozytywnie zakręconych". Kogo w niej zobaczymy? Aby się o tym  przekonać, trzeba sięgnąć do lektury nowego nr. Beskidu.


9.01.2019 XIX NOWOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ SĄDECCZYZNY

W środę 9 stycznia w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się XIX Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny, zorganizowane przez Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Oddział PTT „Beskid” reprezentowali Maciej Zaremba, Władysław Łoboz i Zbigniew Smajdor. Spotkanie otworzył Prezes NIT Andrzej Danek, po czym Prezes Honorowy NIT Aleksander Giertler zreferował dokonania sądeckiej turystyki w minionym roku. Życzenia noworoczne przybyłym gościom złożył ks. Mariusz Żaba – gospodarz spotkania i kapelan sądeckiej branży turystycznej, sądeccy parlamentarzyści oraz Leszek Zegzda – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Lampką szampana wzniesiono toast za pomyślność branży turystycznej w 2019 roku  i złożono sobie życzenia. Spotkanie zakończono wspólnym uroczystym obiadem.
                                                                                                                                                                   (ZS)

5.01.2019  WYRÓŻNIENIA ZA STAŻ W PTT

Zarząd Główny PTT przyznał 13 członkom naszego oddziału odznaki i dyplomy za staż w PTT. Wyróżnieni zostali:
 • Za 25 lat – Jadwiga Bednarek, Henryka Legutko, Jerzy Gałda, Kazimierz Wojnarowski
 • Za 20 lat – Paulina Biernacka, Janina Rams, Stanisław Fidowicz
 • Za 10 lat – Jolanta Woźniak, Renata Chlewicka, Piotr Chlewicki, Jan Bogucki, Józef Tomanek, Stanisław Wańczyk
Wyróżnionym gratulujemy wytrwałości i przywiązania do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
                                                                                                                                                                             (ZS)

2.01.2019 NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Zarząd Oddziału PTT „Beskid” na zebraniu w dniu 7 grudnia 2018 roku podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru Deklaracji Członkowskiej dostosowanej do wymogów RODO. Wzór deklaracji został wcześniej zatwierdzony przez Zarząd Główny PTT.  W związku z tym prosimy wszystkie osoby, które już są członkami PTT o powtórne wypełnienie deklaracji, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dotyczących przetwarzania wizerunku. Nowa deklaracja będzie potraktowana jako aneks uaktualniający deklarację pierwotną.
Druk nowej deklaracji można pobrać ze strony www.pttns.pl w zakładce „Jak się zapisać do PTT” lub w siedzibie oddziału. Deklarację proszę wydrukować na jednej kartce dwustronnie, wypełnić z datą aktualną  i pozostawić w „Wakacyjnym Raju” lub przekazać skarbnikowi  bądź sekretarzowi oddziału. Nowo wstępujący członkowie wypełniają już nową deklarację. Sprawę proszę potraktować poważnie, a wypełnione deklaracje złożyć do końca lutego 2019 r.
Zarząd Oddziału

1.01.2019 NA NIEBIESKI SZLAK ODSZEDŁ PAWEŁ DULAKZe smutkiem przekazuję informację o niespodziewanym odejściu Pawła Dulaka. Był członkiem PTT, pasjonatem górskich wędrówek i wycieczek rowerowych, ale przede wszystkim wielkim miłośnikiem swojej rodzinnej miejscowości Żegiestowa. Swój Magiczny Żegiestów utrwalał na licznych fotografiach i prezentował na wystawach. Był wielkim lokalnym społecznikiem  działającym w Towarzystwie Przyjaciół Żegiestowa. Zawsze uśmiechnięty i radosny. Pamiętamy wycieczkę na Pustą Wielką w styczniu ubiegłego roku, kiedy Paweł czekał na nas i poprowadził sobie tylko znaną ścieżką do myśliwskiej chaty na ognisko, a później do Księżycowej Jaskini.  ŻEGNAJ PAWLE!

                                                                                                                                                                
 (ZS)

30.12.2018 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Przypominamy Członkom Oddziału Beskid PTT, którzy nie zapłacili składek członkowskich za 2018 rok i lata wcześniejsze, o obowiązku ich uregulowania. Zgodnie ze Statutem PTT, kto zalega z opłaceniem składek dłużej niż jeden rok traci prawa członkowskie. Tak więc, kto na dzień 1 stycznia 2019 roku będzie zalegał ze składkami za lata 2017 i 2018, przestaje być członkiem PTT.

Zarząd Oddziału

30.12.2018 KOSZULKI PTT


Zarząd Główny postanowił, że PTT będzie miał jednolite koszulki. Zamówienia prosimy składać w Wakacyjnym Raju do 5.01.2019 (do Opłatka). Koszt koszulki: 30 zł (wplata przy zapisie). Przy zapisie prosimy też podać rozmiar (prosimy o zwrócenie uwagi, że rozmiarówka jest zaniżona, dokładne rozmiary podane są w załączniku)

ROZMIARY


30.12.2018 ZAPROSZENIE OD URSZULI GAWRON

zaproszenie