Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna


Retezat

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
21.12.2013 TABLICA DLA RYSZARDA PATYKA

tablica


Szanowni członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego! W związku ze zbiórką funduszy na tablicę dla Ryszarda Patyka na  symboliczny cmentarz ofiar Tatr pod Osterwą na Słowacji informujemy, że do 24.12.2013 roku udało się uzbierać 1355 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Jednocześnie zwracamy się do tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do fundatorów tej tablicy a możliwość wpłacania dobrowolnych kwot do biura W. Raj lub na konto oddziałowe. Tablica jest już wykonana, o wymiarach 34/34 cm, waży 13 kg  (zdjęcie wkrótce). Jej cena bez VAT 3800 zł.  Za Zarząd Oddziału Beskid Wojciech Szarota


20.12.2012 WYRÓŻNIENIA ZA XX-LECIE W PTT

Zarząd Główny poprzedniej kadencji zaakceptował do wyróżnienia za XX lecie w PTT honorową odznaką XX lecia w PTT następujące osoby w roku 2013:
 1. Maciej Zarembaodznaka
 2. Leszek Małota
 3. Tadeusz Pogwizd
 4. Jolanta Mikusińska
 5. Józef Orlita
 6. Zdzisław Krzyżanowski
 7. Witold Mikusiński
 8. Barbara Rzepka
 9. Aleksander Berowski
 10. Wojciech Orlita
 11. Stanisław Nieć
 12. Kazimierz Wojnarowski
 13. Jerzy Gałda
 14. Henryka Legutko
 15. Jadwiga Bednarek

Odznakę zaprojektował dla PTT oraz wykonał nasz członek - Maciej Pietrzkiewicz, jubiler-złotnik. Wszystkim XX-latkom serdecznie gratulujemy chyląc czoła dla wytrwałości i lojalności wobec Organizacji.

Zarząd Główny uhonorował okolicznościowymi Dyplomami 10 LECIA W PTT następujące osoby:
 1. Czeslawa Janik
 2. Krystyna Wolak
 3. Grażyna Świerczek
 4. Łukasz Musiał
 5. Wacław Szarota
 6. Wojciech Szarota
 7. Marzena Musiał
 8. Adam Bossy
 9. Marek Wojsław
 10. Józef Gądek
 11. Władysława Motyka
 12. Irena Minicka
 13. Edward Minicki
 14. Aleksander Jarek
 15. Paulina Biernacka
 16. Janina Rams
 17. Stanisław Fidowicz
 18. Barbara Michalik
 19. Teresa Fraczek
 20. Zbigniew Smajdor
 21. Aleksandra Palij
 22. Piotr Jakóbczak
 23. Ryszard Górka
 24. Janusz Wańczyk
 25. Danuta Ludwin
 26. Marek Michno
 27. Leszek Opara
 28. Krystyna Ligęza
I tym wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!
Spotkanie opłatkowe będzie najlepszą okazją do wręczenia specjalych Dyplomów wyróżnionych osób.

Listy te sporządził po weryfikacji dokumentów finansowych Maciej Zaremba, za co Honorowemu Prezesowi pięknie dziękujemy!To była iście tytaniczna praca!  Z wyróżnionymi spotykamy sie na tradycyjnym Oddziałowym Opłatku. Jeżeli dla którejkolwiek osoby uczestnictwo w Opłatku byłoby  niemożliwe (z różnych powodów) prosimy o taką informację do B.T Wakacyjny Raj lub do Wojciecha Szaroty. (WS)

16.12.2013 KURS ZIMOWY

W imieniu słowackiego SVTS, podobnie jak  w roku poprzednim serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTT na Tatrzański Kurs Zimowy, który odbędzie się w dniach 17-19 stycznia i 7-9 marca 2014 r. w okolicy schroniska przy Zielonym Stawie Kieżmarskim w słowackich Tatrach Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i chcących podnieść swoje umiejętności i będzie prowadzony przez instruktorów słowackich organizacji tatrzańskich, a na jednego instruktora będzie przypadać maksymalnie 5 szkolonych.

Program:
Piątek od 19.00 – część praktyczna i teoretyczna
Sobota  8.00 do 17.00 i 19.00 do 22.00 - część praktyczna i teoretyczna
Niedziela 8.00 – 12.00 – praktyczna część lawinowa

Koszt :

nocleg w schronisku: 7 EUR za 1 noc + podatek 1 EUR za 1 noc + ewentualna pościel 2 EUR za pobyt
posiłki: obiadokolacja: 8,50 EUR, śniadanie (zimna płyta): 5,50 EUR
kurs : 35 EUR od osoby

Konieczny własny sprzęt turystyczno-wspinaczkowy.

Zachęcamy to wzięcia udziału w kursie, którego cena jest dużo niższa od analogicznych kursów organizowanych w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są: kurs 17-19.01.2014 - zapisy do 30.12.2013, kurs 7-9.03.2014 - zapisy do 21.02.2014r.
8.12.2013 PAMIĘTNIK PTT

Informujemy, że ukazał się 21. tom „Pamiętnika PTT” o objętości 464 stron.Można go kupić w "Wakcyjnym Raju" w cenie 25zł.
***
W tym roku „Pamiętnik PTT” otwiera artykuł Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna o świstaku tatrzańskim. Tematem przewodnim tomu jest 140 lat dobrej tradycji, poświęcone Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu od 1873 roku po dzień dzisiejszy. Znajdziemy tu artykuł Zbigniewa Wójcika o początkach i pierwszych latach działalności TowarzysPamiętnik PTTtwa Tatrzańskiego oraz tekst Józefa Durdena o tym, jaką organizacją było istniejące pod zaborami Towarzystwo Tatrzańskie. O działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w okresie międzywojennym pisze Janusz Machulik, z kolei ślady pamięci o PTT w latach 1951-1983 przybliża Tadeusz Kiełbasiński. Działalność naszego Towarzystwa od jego reaktywacji w 1988 r. opisuje artykuł Barbary Morawskiej-Nowak.
Drugi w kolejności dział „Człowiek i Góry” zawiera cztery artykuły konkursowe oraz teksty Artura Marcia o Niżnych Tatrach i Józefa Durdena o kolejnej podróży trekkingowej w Himalaje.
Z „Dziedzictwa” dowiemy się z kolei o Władysławie Zamoyskim (A. Sebesta) oraz materiałach historycznych dotyczących Tatr i Podhala w publikacjach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (J.Ślusarczyk i in.).
W części „Ocalić od zapomnienia” znajdziemy ciekawy artykuł Jana Komornickiego pt. „Komorniccy wTatrach”, natomiast Zakopane sprzed lat przybliża Antoni Leon Dawidowicz. Sylwetkę Svena Hedina, szwedzkiego podróżnika, geografa i kartografa przybliża Aleksander Kwiatkowski.
W dziale „Varia” znajduje się kronika TOPR za lata 2011-2012, dwa artykuły o parkach narodowych (Z.Ryn i M.Kozyra) oraz wspomnienie przedwojennej wycieczki Polonii Gdańskiej na Huculszczyznę.
Tom uzupełniają stałe działy: „Recenzje”, „Rocznice”, „Z kroniki żałobnej” oraz obszerna kronika działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2012 z omówieniem czasopism.

Szymon Baron
6.12.2013 PREZENT  MIKOŁAJOWY OD WŁADKA ŁOBOZA

Nasz kolega, Władek Łoboz, opracował niezwykły kalendarz, który można we własnym zakresie edytować, drukować, wreszcie oprawić i mieć zawsze pod ręką. Jest to materiał w postaci prognostyków ludowych na poszczególne dni roku oraz bardziej lub mniej ważnych sentencji czy nietypowych świąt. Tutaj zamieszczamy przykładowy miesiąc - do pobrania. Zaś cały kalendarz można pobrać w formie spakowanej .rar.

6.12.2013 WERNISAŻ W RATUSZOWEJ: "ALPY W WIELU OBRAZACH"

"Alpy w wielu
                  obrazach" 6.12.2013
Jak co roku, pokłosiem wakacyjnej wyprawy PTT jest wystawa fotografii pokazująca wspaniałe widoki, niecodzienne wydarzenia, emocje uczestników. Tym razem zapraszamy na "Alpy w wielu obrazach". Wernisaż odbędzie się 6 grudnia 2013 (piątek) w gościnnych salach restauracji "Ratuszowej" w Nowym Sączu, Rynek 1.
5.12.2013 PLAN OCHRONY POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

    
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid zostało zaproszone do konsultowania programu Ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego przez Dyrekcję Małopolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Tarnowie. Na pierwszym posiedzeniu konsultacyjnym w Krościenku nad Dunajcem był aktywnie obecny Paweł Myślik. Sprawozdanie Pawła zamieszczamy poniżej. Ewentualne uwagi proszę kierować mailowo do webmastera, który przekaże  je zespołowi konsultacyjnemu.

***

    We środę 27 listopada 2013 w gościnnych salach Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku spotkał się kwiat leśników Sądecczyzny aby debatować nad planem ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Działająca na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego firma KRAMEKO z Krakowa przedstawiła przygotowane materiały. Na aktualnym etapie dokumenty odnosiły się prawie wyłącznie do obszarów leśnych i to wyjaśniło obecność Naczelnika Wydziału Ochrony Lasu z krakowskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych z jednostek gospodarujących w lasach sądecczyzny a więc z Krościenka, Piwnicznej i Nawojowej.
    Ponieważ PTT jako zaproszona organizacja turystyczna nie otrzymało dokumentów wyjściowych ani projektu planu ochrony, mogliśmy się odnieść tylko do problemów ogólnych występujących na styku turystyki i statutowych zadań Parku. Statutowe cele i zadania Parku na interesującym nas obszarze działania to zabezpieczenie warunków dla zgodnego z wymogami ekologii rozwoju turystyki i rekreacji parków i obszarów chronionego krajobrazu oraz zagospodarowania przestrzennego parków.
   Mając na uwadze rozwój i bezpieczeństwo turystyki na obszarze Parku zgłosiliśmy następujące tematy do uwzględnienia a przynajmniej zasygnalizowania w przygotowywanym Planie Ochrony:
 • Ochrona powietrza wymaga systemowego wsparcia ekonomicznego dla ludności miejscowej w tym dla kwaterodawców i gestorów małych i średnich schronisk turystycznych. Brak systemowego wsparcia, przy kolejnych wzrostach cen nośników paliw doprowadzi do spalania odpadów i najgorszych gatunków węgla, a to z kolei do kolejnego pogorszenia się jakości powietrza. Klasycznym przykładem takiego zjawiska jest turystyczna wieś Szczawnik w Gminie Muszyna.
 • W zakresie planowania przestrzennego należy zapewnić obowiązek niezwłocznego opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak aby ukrócić praktyki zabudowy atrakcyjnych terenów na „WZ-ki”. Wytyczne do planów powinny zablokować powstawanie takich obiektów jak monstrualny hotel GOŁĘBIEWSKI w Karpaczu. Z kolei plany miejscowe powinny wspierać powstawanie małych schronisk górskich i gospodarstw agroturystycznych.
 •  Należy kontynuować na terenach leśnych i gminnych zagospodarowanie turystyczne lasu poprzez tworzenie parkingów, wiat i bezpiecznych pożarowo miejsc ogniskowych. Wytyczne zawarte w planie powinny wspierać zatrzymanie turystycznego ruchu zmotoryzowanego na skraju kompleksów leśnych. Na uwagę zasługują tworzone obecnie przez gminy, wandaloodporne, otwarte (polowe) siłownie.
 • Z ostrożności należy zapisać w planie ochrony utrzymanie a w razie potrzeby poszerzenie ochronnych funkcji lasu z jednoczesnym ograniczeniem funkcji produkcyjnych. Realizacja funkcji ochronnych lasu powinna być systemowo wspierana w systemie finansowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego.
 • Należy wyartykułować potrzebę uporządkowania prawnego statusu szlaków turystycznych. (Ustawa o ochronie szlaków). Wskazanym jest przy tym przyjęcie zasady uzgadniania przebiegu i oznakowania szlaków z gospodarzem terenu (lasu) ale także z ogólnopolskimi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.
 • W Planie Ochrony należy stanowczy nacisk położyć na ochrone Parku przed niekontrolowaną i agresywną penetracją przez pojazdy mechaniczne a w szczególności motocykle krosowe i quady. Ochrona ta wymaga bezwzględnego współdziałania powołanych do tego służb : policji, straży leśnej i straży granicznej. W skali Kraju brak nadal dostatecznej metodyki zwalczania bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pieszych na szlakach turystycznych. Motocykle i quady zazwyczaj  nie są zarejestrowane a zatem nie są ubezpieczone. Sprawcy naruszeń są anonimowi poprzez korzystanie z pełnych kasków i okularów lub szyb ochronnych. Poprawa tej sytuacji wymaga zmian w prawie a mianowicie wprowadzenia obowiązku rejestrowania motokrosów i quadów już przy wjeździe na polski obszar celny, obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz znakowania kombinezonów numerami identyfikującymi pojazd lub kierowcę. Równie ważnym zagadnieniem jest właściwa kwalifikacja występujących naruszeń. Jazda motocyklem czy innym pojazdem po ścieżce na której urządzony jest szlak turystyczny stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla pieszych użytkowników dróg i ścieżek. Ściganie szkodnictwa leśnego jako wykroczenia, w przypadku gdy mamy do czynienia z zagrożeniem życia i zdrowia turystów, jest działaniem niewystarczającym.

Dla pełnego zaopiniowania przedstawionego planu ochrony konieczne jest przedstawienie przynajmniej w wersji elektronicznej, projektu tego planu wraz z załącznikami

Paweł Myślik

4.12.2013  MSZA W INTENCJI CZŁONKÓW PTTmszaW dniu 04.12.2013 o godz. 17 w Kaplicy przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (Parafia P.W. Miłosierdzia Bożego Straży Granicznej) odbyła się msza w intencji wszystkich żyjących członków PTT Oddział Beskid oraz tych, którzy zmarli.
Msza za żyjących była z inicjatywy Aleksandra Paprockiego, zaś Oddział uzupełnił intencję także o nieżyjących.


26.11.2013 ZIMOWA KORONA BESKIDÓW

Zimowa Korona Beskidów
Celem nowej akcji PTT o/Beskid jest zachęcenie do zdobywania Zimowej Korony Beskidów. Na Koronę składa się dziewięć obowiązkowych szczytów: Babia Góra, Skrzyczne, Czupel, Mędralowa lub Lubomir, Mogielica, Turbacz, Radziejowa, Lackowa, Tarnica. Udział w wycieczkach organizowanych przez nasz oddział umożliwi wejście na w/w szczyty (wycieczki oznaczone Zimowa Korona
               Beskidów, ale jest też możliwość zdobywania Korony na własną rękę. Zamieszczamy arkusz potwierdzeń, który można pobrać ze strony. Zdobywcy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie Zimowej Korony Beskidów. Zapraszamy do wspólnego odkrywania Beskidów pod zimową pierzyną!


16-17.11.2013  IX ZJAZD PTT - ZAKOPANE

      IX Zjazd PTT już za nami... Zaczęło się na Wiktorówkach, gdzie przed rozpoczęciem Zjazdu, w kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej została odprawiona msza i odsłonięta tablica Macieja Mischke, pierwszego prezesa reaktywowanego PTT.  Potem Delegaci udali się do siedziby TPN, aby rozpocząć dwa dni intensywnych obrad. Były momenty merytoryczne, podniosłe i emocjonujące. Ale po kolei.
Po wysłuchaniu sprawozdań zapadła uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego. Zanim doszło do wyboru nowych władz uhonorowano zasłużonych członków godnościami, medalami i odznakami.  Wśród odznaczonych byli też koledzy z naszego oddziału, m.in: Tadeusz Pogwizd (Srebrny Krzyż Zasługi)  i Zbyszek Smajdor (medal "Za Zasługi dla Turystyki"). Wyróżnieni Złotą Odznaką PTT z Kosówką zostali: Jolanta Augustyńska, Maria Dominik, Joanna Król, Leszek Opara, Krystyna Smajdor, Zbigniew Smajdor.Najbardziej oczekiwanym momentem obrad w pierwszym dniu był wybór nowego prezesa PTT. Został nim Józef Haduch z Oddziału w Chrzanowie. Wieczór i część nocy Delegaci poświęcili na integrację i kuluarowe rozmowy.

IX Zjazd PTT, Zakopane: 16-17.11.2013
      W niedzielę odbyły się kolejne wybory.  Z Nowego Sącza wybrani zostali: do Zarządu -  Wojtek Szarota i Joanna Dryla-Bogucka, do Głównej Komisji Rewizyjnej - Joanna Król i Władysław Łoboz, do Głównego Sądu Koleżeńskiego - Jolanta Augustyńska i Zbigniew Smajdor. Kolejnymi punktami porządku obrad była dyskusja i uchwały w sprawie programu Towarzystwa oraz zgłoszonych wniosków.

6.11.2013 "MAŁA CODZIENNOŚĆ" URSZULI GAWRON

ZAPROSZENIE
Urszula Gawron, serdecznie zaprasza wraz z Dyrekcją Pałacu Młodzieży na wernisaż kolejnej wystawy fotografii pt. "Mała codzienność", który odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu (Rynek 14) we środę, 6 listopada o godzinie  17:30.

1.11.2013 NA CMENTARZACH
kwesta
 
 
 W czwartkowy wieczór przed Świętem Zmarłych przedstawiciele Zarządu Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego odwiedzili no
wosądeckie cmentarze i zapalili znicze na grobach  zmarłych Kolegów. Światełko zapłonęło między innymi na grobie patrona naszego Oddziału  prof. Feliksa Rapfa, Ryśka Patyka, Janka Krajewskiego, Władka Kowalczyka i Gienka Mrówki.
    1 listopada natomiast przedstawiciele PTT "Beskid" kwestowali w ramach akcji "Ratujmy sądeckie nekropolie".

25.10.2013 WALNE ZGROMADZENIE PTT

W dniu 25.10.2013 o godzinie 17:00 w Civitas Christiana, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTT "Beskid". Zostały przedstawione sprawozdania oraz przeprowadzono wybory zarządu, komisji, sądu koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd PTT.

walnewalne


Oto wyniki wyborów:

ZARZĄD
Wojciech Szarota - prezes
Jerzy Gałda - v-ce prezes
Wiesław Wczesny - v-ce prezes
Jolanta Augustyńska - sekretarz
Teresa Frączek - skarbnik:
Zbigniew Smajdor
Joanna Król
Joanna Dryla-Bogucka
Łukasz Musiał
Władysław Łoboz
Józef Orlita

Komisja Rewizyjna
Barbara Michalik - przewodnicząca
Czesława Janik - sekretarz
Leszek Małota
Tadeusz Pogwizd

Sąd Koleżeński
Paweł Myślik - przewodniczący
Maria Dominik - sekretarz
Leszek Opara - v-ce
Sławek Głąbowski

Delegaci
Wojciech Szarota
Jerzy Gałda
Wiesław Wczesny
Jolanta Augustyńska
Teresa Frączek
Zbigniew Smajdor
Joanna Król
Joanna Dryla-Bogucka
Łukasz Musiał
Władysław Łoboz
Stjepan Jurasovic
Paweł Myślik
Sławek Głąbowski
Leszek Opara

Delegaci rezerwowi:
Barbara Michalik
Czesława Janik
Krystyna Wolak
Grażyna Gałda
Tadeusz Pogwizd


17.10.2013 PAMIĘĆ O ZMARŁYCH TOWARZYSZACH

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych  zwracamy się do członków PTT o darowizny w formie pieniężnej przeznaczone  na upamiętnienie zmarłych Kolegów i Koleżanek. Chcemy również opłacić teblicę   upamiętniającą zmarłego Ryszarda E. Patyka, która ma być umieszczona na Symbolicznym Cmentarzu Ofiar Tatr pod Osterwą. Datki prosimy składać w B.T. "Wakacyjny Raj" lub wpłacać na konto PTT "Beskid" z dopiskiem: "darowizna dla PTT związana z tablicą Ryszarda E. Patyka i 1 listopada"  (WSz)

Jednocześnie informujemy, że opracowujemy informacje o kolegach i koleżankach z PTT "na niebieskich szlakach"  - jeśli ktoś ma zdjęcia, lub zechciałby napisać krótkie wspomnienie, prosimy o kontakt z webką.(JDB)

14.10.2013 ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ URSZULI GAWRON
Zaproszenie na wernisaż - Urszula
              Gawron

 


Nasza koleżanka ze szlaków, wielokrotnie nagradzana artystka i autorka wielu wystaw grafiki i fotografii - Urszula Gawron, serdecznie zaprasza na wernisaż kolejnej wystawy, który odbędzie się tym razem w Tarnowie, w Galerii "Piwnica" Muzeum Okręgowego, w poniedziałek, 21 października o godzinie 18:00.
11.10.2013 ENCYKLOPEDIA GÓR I ALPINIZMU
ENCYKLOPEDIA GÓR I ALPINIZMUW ubiegłym miesiącu ukazał się VI tom monumentalnego i unikalnego w skali światowej wydawnictwa "Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu - Ludzie Gór". Wśród nich znajdujemy nazwiska związane z Nowym Sączem, jak dawni działacze Towarzystwa Tatrzańskiego Kazimierz Sosnowski, Ignacy Król i Roman Gdesz, kartograf Eugeniusz Romer, wspinacz Jacek Jurkowski, grotołaz Anna Antkiewicz-Hancbach, taternicy Maria Olech i Krzysztof Tomaszewski, fotograf i kolekcjoner Bogusław Wolski, himalaista Walenty Fiut i Maciej Zaremba.

8.10.2013 TERMIN SKŁADANIA "MOUNT EVERSTÓW"

Informujemy, że 18.10.2010 mija termin składania wykazów zdobytych szczytów sumujących się na "Twój Mount Everest". Wypełnione arkusze potwierdzeń  prosimy składać w "Wakacyjnym Raju" lub bezpośrednio u naszego Prezesa - Wojtka Szaroty.

7.10.2013 LAURY PODCZAS ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI
Światowy Dzień Turystyki, Krynica,
                7.10.2013

7 października w Krynicy odbyły się XIV Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki, zorganizowane przez Nowosądecką Izbę Turystyczną. Podczas tych uroczystości ogłoszono wyniki konkursu "Sądecki Laur Turystyczny 2013". W kategorii okołoturystycznej wyróżnienie otrzymał Oddział PTT "Beskid" w Nowym Sączu, a w kategorii "Osobowość Sądeckiej Turystyki" statuetkę otrzymał Maciej Zaremba. Ponadto Oddział wyróżniony został odznaką "Jabłko Sądeckie" przyznane przez Starostę Nowosądeckiego.13.09.2013  "NOWY SĄCZ - OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI"

Wystawa historyczna: 13.09.2013

Zapraszamy na wystawę fotografii historycznej Roberta Drobysza, której wernisaż odbędzie się 13.09.2013, w piątek o godz. 13:00 w Centrum Informacji Turystycznej na rogu ul. Szwedzkiej 2 i Jagiellońskiej. Wernisażowi towarzyszyć będą prelekcje i wykłady nt historii Nowego Sącza.
20.08.2013 DWA TYGODNIE W ALPACH

W minioną niedzielę, po 16 dniach powróciła do Nowego Sącza kolejna wyprawa wakacyjna miłośników gór spod znaku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
- Tegoroczna wyprawa skoncentrowała się na Alpach, aby poznać choć część oblicza tych największych i najwyższych gór Europy. Porównując do gatunków literackich to przedsięwzięcie, wyprawa ta była prawdziwym zbiorem opowiadań krajobrazów Alp Wschodnich – opowiada Wojciech Szarota, prezes PTT „Beskid” Nowy Sącz.
Sądeczanie odwiedzili: Masyw Dachsteinu z najwyższym szczytem: Hoher Dachsteinem 2995 m npm, MasywWyprawa 2013 Kaisergebirge (Góry Książęce) z najwyższym wierzchołkiem: Elmauer Halt 2344 m npm, Masyw Weterrstein z najwyższym szczytem Niemiec- Zugspitze 2962 m npm, Alpy Julijskie z najwyższym włoskim szczytem tych gór - Jof di Montasio 2754 m npm (Szpik nad Policami po słoweńsku), Wysokie Taury z najwyższym Grosglocnerem 3798 m npm, obecnie najwyższym szczytem Austrii, nazwanym imieniem Franza Jozefa, z jubileuszowym krzyżem na wierzchołku ustawionym z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego cesarza Franza Jozefa z cesarzową Sisi. Na zakończenie wyprawy turyści z Nowego Sącza odwiedzili Karawanki z najwyższym ich szczytem Hohsthulem 2236 m npm.
- Geograficznie rejony tych gór zaliczają się do Alp Wschodnich – wyjaśnia Wojciech Szarota. - Wysokie Taury zaliczane są do Centralnych Alp Wschodnich, pozostałe do Wschodnich Alp Wapiennych Północnych i Południowych. Każde z tych masywów miało inne oblicze, zawsze ciekawe krajobrazowo i geograficznie. Masyw Dachsteinu wpisano na listę UNESCO jako „krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein Salzkammergut”.
Oprócz wspinaczki Sądeczanie zwiedzili urocze miasteczka alpejskie:  Hallstatt, Salzburg, Insbruk czy Garmisch Partenkirchen oraz malownicze wioski: Ramsau, Kulm czy Elmau. We Włoszech, w Alpach Julijskich obserwowali akcję gaszenia lasu na stromym niedostępnym zboczu przez zespoły samochodowo - śmigłowcowo-samolotowe.
Wysokie góry jak zawsze są kapryśne pogodowo, w tym roku jednak pogoda okazała się łaskawa i tylko w jeden dzień chmury i deszcz zasłoniły alpejskie widoki. W pozostałe dni, słońce i delikatny wiatr dodawały uroku trudom wspinania się szlakami i ferratami alpejskimi.
- Najlepsze zdjęcia z wyprawy pokażemy, zwyczajem minionych lat, na wystawie fotograficznej w restauracji „Ratuszowa” pod koniec roku, na którą już teraz zapraszam – mówi Wojciech Szarota.

"Sądeczanin" 20.08.2013

9.07.2013 NIE ŻYJE  JAN KRAJEWSKI

Jan Krajewski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9.07.2013 zginął tragicznie  Jan Krajewski. Tyle w nim było życia, radości i werwy, kiedy jeszcze w sobotę i niedzielę przemierzał z nami Bieszczady... Wierzymy, że teraz kroczy już po Niebieskich połoninach  i zapytany jak mu tam, odpowiedziałby tak  jak na ostatniej wycieczce "Super jest!". Tylko nam będzie tęskno...   

Miał 70 lat. Z wykształcenia był geografem, a z zamiłowania turystą górskim, bardzo dobrze znającym Karpaty. Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w 1994 r. i był bardzo aktywnym członkiem nowosądeckiego Oddziału Beskid, m.in. przez dwie kadencje był członkiem zarządu Oddziału, prowadził społecznie wycieczki organizowane dla mieszkańców Nowego Sącza, brał udział w wyprawach Sekcji Wysokogórskiej. Był również członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT.

Za swoją działalność został wyróżniony Złot ą Odznaką PTT z Kosówką a przez ministra sportu odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”. - Był wspaniałym kolegą i bardzo d obry m człowiekiem – wspomina Zmarłego Maciej Zaremba, honorowy prezes PTT O/Beskid Nowy Sącz.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 13 lipca 2013 (sobota) o godzinie 9:00 w Bazylice św. Małgorzaty. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu o godzinie 11:00  na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

Nekrolog
22-23.06.2013 ZJAZD I OBCHODY ROCZNICOWE PTT W ZAKOPANEM

Wojtek Szarota, Maciek Zaremba, Asia Król, Asia Bogucka, Jurek Gałda, Sławek Kołsut, Stjepan Jurasović, Zbyszek Smajdor  reprezentowali Oddział "Beskid" PTT na obchodach 140 rocznicy powstania Polskiego  Towarzystwa Tatrzańskiego. Niedzielne uroczystości rocznicowe W Zakopanem poprzedził sobotni Zjazd PTT.  53 przybyłych delegatów jednogłośnie przyjęło sprawozdanie merytoryczne przedstawione przez prezesa PTT Szymona Barona, jak również sprawozdanie finansowe zaprezentowane przez skarbnika PTT Joannę Król. Po wyczerpaniu oficjalnego programu Zjazdu, spotkaliśmy się przy wieczornym ognisku. Chociaż Zjazd rozpoczynał się o godzinie 17:00, to byliśmy w Zakopanem już w godzinach przedpołudniowych. Planowaliśmy przy okazji wyskoczyć na Nosal i Kopieniec. Nasze plany pokrzyżowała burzowTablica pamiątkowa na 140 lat PTTa pogoda nad Tatrami. Alternatywą był spacer po Krupówkach, a dla Asi i Stjepana baseny termalne na Antałówce. Przechadzka  głównym deptakiem Zakopanego przyniosła wymierne korzyści. Natrafiliśmy na świetne promocje butów górskich i kilkoro z nas skorzystało z tej okazji.  W niedzielę obchody rocznicowe rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele Świętego Krzyża, podczas której homilię wygłosił kapelan PTT ks. Józef Drabik. Następnie przeszliśmy do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, gdzie na terenie byłego Zwierzyńca miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, oraz otwarcie ciekawej wystawy "Jak dawniej po Tatrach chadzano". Wśród eksponatów mogliśmy także zobaczyć pierwsze odznaki PTT i dokumenty z rejestracji Towarzystwa. Jak to przy takich jubileuszach bywa, nie  obeszło się bez odznaczeń. Między innymi członek naszego Koła Przewodników Jurek Zieliński z Tarnowa, został wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki odznaką "Za Zasługi dla Turystyki". Jurkowi, jak i pozostałym wyróżnionym gratulujemy! Ostatnim akcentem obchodów rocznicowych była sesja poświęcona 140-leciu PTT. Prelegentami byli:  Józef Durden z tematem "Jaką organizacją było TT", Janusz Machulik przypomniał o dziejachł "PTT w okresie międzywojennym", Barbara Morawska-Nowak omówiła okres "Od reaktywowania PTT do I Zjazdu", zaś Tomasz  Kwiatkowski przedstawił "Działalność PTT od I Zjazdu do chwili obecnej". 140 lat wspaniałej historii oraz plejada znakomitych osobistości ją tworzących to dorobek, który powinien nas motywować do dalszej pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.  (ZS)
10.06.2013 DELEGACI NA ZJAZD PTT

22 i 23 czerwca 2013  w Zakopanem odbędzie się Zjazd PTT i obchody 140 rocznicy powstania  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Przypominamy, że aktualny mandat na Zjazd posiadają delegaci wybrani na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału PTT "Beskid"  w Nowym Sączu w dniu 2 października 2010 roku. Są to następujące osoby: Joanna Dryla-Bogucka, Teresa Frączek, Dariusz Gogoc, Jerzy Gałda, Mateusz Łukasik, Sławomir Kołsut, Jan Krajewski,  Joanna Król, Jolanta Serafin, Zbigniew Smajdor, Wojciech Szarota, Marta Treit, Wiesław Wcześny,   Maciej Zaremba. Rezerwowymi delegatami są: Iwona Kowalczyk-Tudaj, Leszek Małota, Małgorzata Przybylska, Adam Przybylski. Zainteresowanych wyjazdem do Zakopanego prosimy o wcześniejszy zapis w Biurze Turystycznym  "Wakacyjny Raj", w celu zapewnienia transportu i miejsc noclegowych.


4.06.2013 SZKOLENIE PRZED WYPRAWĄ

Szkolenie zimowe dla uczestników wyprawy  oraz dla innych chętnych odbędzie się w Tatrach w dn. 8.06.2013,  wyjazd o godz. 7.00 spod MOK. Koszt: 25zł (członkowie PTT), 28zł (pozostali). Proszę zabrać ze sobą: czekan, kijki, raki, kask, uprząż biodrową, karabinki hms 2szt.

3.06.2013  ZJAZD DELEGATÓW PTT

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego celem zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012. Zjazd odbędzie się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a w dniu 22 czerwca 2012 r. (sobota) o godz. 17:00 w pierwszym lub o 17:15 w drugim terminie. Sprawami, dla których zwoływany jest Zjazd Delegatów jest przyjęcie sprawozdań (merytorycznego i finansowego) PTT za rok 2012. Informujemy, że materiały robocze związane ze Zjazdem zostaną przesłane w najbliższym czasie.

Proponowany porządek obrad oraz program Zjazdu w załączniku
program

3.06.2013  JUBILEUSZ 140 LAT PTT - OBCHODY W ZAKOPANEM

140 lat – to już ładny szmat czasu. Zaczęło się jeszcze w XIX wieku, pod zaborami, gdy 3 sierpnia 1873 roku zrodziła się inicjatywa założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, zrealizowana w ciągu niespełna roku – poprzez wypracowanie statutu, rejestrację i wybory pierwszego Wydziału (Zarządu Głównego) Towarzystwa z prezesem hr. Mieczysławem Reyem (maj 1874). To cały wiek XX z dwoma wojnami światowymi, powołaniem w 1950 roku PTTK w miejsce dwóch rozwiązanych towarzystw PTT i PTK, reaktywowaniem PTT w 1981 roku aż po jego działalność już w XXI wieku. Mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich bardzo ważna rocznica, dlatego zapraszam wszystkich członków i sympatyków PTT do udziału w jej obchodach, 23 czerwca 2013 roku w Zakopanem. W dawnym Towarzystwie Tatrzańskim odbywały się doroczne (zwykle w sierpniu) wiece członków ze wszystkich trzech zaborów, dla których ówczesne Zakopane jawiło się jako oaza wolności. Poczujmy się spadkobiercami tej wspólnoty!
Gorąco zachęcam do udziału w uroczystych obchodach 140. rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich.

Szymon Baron, Prezes PTT
25.05.2013 KURS WYSOKOGÓRSKI

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zaprasza na letni kurs turystyki wysokogórskiej organizowany w dniach 25-26 maja 2013 r. przez współpracujący z nami Slovensky Vysokohorsky Turisticky Spolok - Prešovský Vysokohorský Klub w skałach w pobliżu dawnego zamku Bodoń koło Preszowa we wschodniej Słowacji. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani taką górska działalnością, zarówno początkujący (dla nauki), jak i doświadczeni (dla poszerzenia i utrwalenia umiejętności i wiedzy).
Program (od soboty - godz. 8:45 do niedzieli - ok. godz. 12:00): praca z liną, węzły na linie, zakładanie stanowiska asekuracyjnego na skale, zjazd na linie, asekuracja, prusikowanie, działania ratunkowe w górach i z lodowej szczeliny, feraty, teoria działania w górach wysokich, morfologia terenu, niebezpieczeństwa, biwaki, wspinaczka na drogach do IV UIAA .
Koszt: członkowie SVTS: 5 EUR, pozostali: 7 EUR.
Wymagane wyposażenie własne uczestnika: kompletna uprząż (góra i dół), kask wspinaczkowy, 2 repsznury na prusiki (dł. 1-2 m, fi 4-6 mm), 2 taśmy alpinistyczne zszyte lub związane (dł. 80 – 120 cm), 1 taśma dł. ok. 2 m. do łączenia uprzęży, ósemka zjazdowa, 3 karabinki z zabezpieczeniem (w tym min. 1 HMS),  na zespół lina wspinaczkowa,  apteczka pierwszej pomocy, gwizdek, - nieobowiązujące, ale przydatne : komplet na feraty, niezszyta taśma (dł. 4 m), expresy.
Pobyt: własny namiot lub biwak w lesie, wyżywienie z własnych środków; źródło z wodą ok. 10 min. od biwaku.
Ubezpieczenie od HZS nie jest potrzebne, obcokrajowcy zwykłe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Zgłoszenia: Jan Nogaś (Oddział PTT w Bielsku-Białej) e-mail:alpolexjano(at)wp.pl, tel.: 502-346-442

24.05.2013 KURS FOTOGRAFII

Zapraszamy na spotkanie ze znanym sądeckim fotografikiem - Sylwestrem Adamczykiem, który zgodził się na poprowadzić dla nas, członków PTT KURS FOTOGRAFII. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek, 24 maja 2013r, o godz. 17:00 w sali Civitas Christiana przy ul. Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu.


W imieniu organizatorów spotkania z Panem Adamczykiem przepraszam wszystkich zawiedzionych nie odbytym spotkaniem w dniu 24 maja 2013 roku. Pan Sylwester Adamczyk wyraża chęć spotkania w późniejszym terminie, a jego nieobecność spowodowana była brakiem potwierdzenia terminu spotkania ze strony PTT. Przepraszam Pana  Sylwestra Adamczyka za zaistniałe nieporozumienie i jeszcze raz przepraszam tych, którzy bezskutecznie oczekiwali w miniony piątek na to spotkanie.
Wojciech Szarota

20.05.2013 NAGRODA DLA JANUSZA WAŃCZYKA

Nagroda dla Janusza
                   Wańczyka

Miło nam poinformować, że Janusz Wańczyk po raz kolejny zwyciężył w konkursie fotograficznym. Tym razem I nagrodę otrzymał   w XIII edycji konkursu fotograficznego pt. „Skarby Małopolski – zatrzymany w kadrze świat... który odchodzi" w  kategorii: fotografia artystyczna  za cykl pt. "W teatrze cieni". Gratulacje! Wystawę prac konkursowych ze wszystkich kategorii można oglądać do 18 sierpnia 2013 w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226.

10.05.2013 MAJÓWKA HISTORYCZNA W ZAKLICZYNIE

Odpowiadając na zaproszenie Urszuli Gawron, wybraliśmy się do Zakliczyna na wernisaż Jej wystawy  fotograficznej "Przeniesieni w czasie". Wystawa Urszuli to jeden z elementów II Historycznej Majówki  pod hasłem "Zakliczyńskie Ślady Wiktorii Wiedeńskiej". Majówka rozpoczęła się Mszą Świętą i nabożeństwem majowym bez naszego udziału. Zdążyliśmy na  Wystawa Urszuli Gawron,
                  Zakliczyn: 10.05.2013wykład pani historyk Ewy Jednorowskiej pt. "Odsiecz Wiedeńska - zwycięstwo i powrót". Była to znakomita lekcja historii na temat króla Jana III Sobieskiego  i zwycięskiej Bitwy pod Wiedniem, której 330 rocznicę obchodzimy w tym roku. Wystawa Urszuli, której kontynuacja będzie w tarnowskim ratuszu  rzeczywiście przeniosła nas w czasie. Jej dopełnieniem była  plenerowa inscenizacja potyczki, w wykonaniu Małopolskiej Zgrai Sarmackiej w ogrodach Klasztoru  oo. Franciszkanów. Po tym oficjalnym programie przyszedł czas na zabawę. Chętni mogli spróbować swoich sił w pojedynku na gumowe szabelki pod okiem fachowców. Skorzystali z tej możliwości nasi prezesi - Wojtek i Jurek. Wyniku nie zdradzę, ale zabawa była świetna. Urszula miała w tym szczególnym dla Niej dniu tak liczną grupę przyjaciół i znajomych, że długo musieliśmy czekać na stosowną chwilę do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Dziękujemy naszej koleżance z górskich  wędrówek za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Znając Jej "artystyczną duszę" możemy być pewni, że wkrótce zaskoczy nas nowymi pomysłami.  (ZS)

10.05.2013 "PRZENIESIENI W CZASIE" URSZULI GAWRON

wernisaż Urszuli


Zakliczyńskie centrum Kultury oraz autorka wystawy Urszula Gawron serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy fotografii pt: "Przeniesieni w czasie" 10 maja 2013r. godz. 19:00 Dziedziniec Klasztorny oo. Franciszkanów w Zakliczynie, ul. Klasztorna 2. Mile widziane stroje historyczne.

Dla chętnych zostanie podstawiony bus o godz. 17:30, na Al. Wolności pod MOK. Koszt przejazdu tam i z powrotem 10 zł, zgłoszenia w "Wakacyjnym Raju"
7.05.2013 PEJZAŻ. 10 LAT W OBIEKTYWIE JANUSZA WAŃCZYKAPLAKAT


Janusz Wańczyk zaprasza 7.05.2013 o godz. 17:00 do Pałacu Młodzieży (Rynek 14) na wernisaż wystawy fotografii: "Pejzaż.10 lat w  obiektywie". Wystawę można będzie oglądać do 31.05.2013.
1.05.2013 SZEŚĆ SZCZYTÓW W JEDEN DZIEŃ  

Pierwszomajowy Tour Mszana Dolna "Sześć szczytów w jeden dzień", to prolog do czwartej już edycji Akcji "Odkryj Beskid Wyspowy". Jest to cykl pieszych wędrówek po szczytach Beskidu Wyspowego i Gorców, odbywający się w każdą niedzielę od czerwca do września. Na tegoroczny Tour z naszego Oddziału wybrały się trzy osoby: ja oraz Olek Groński z synem Pawłem. Największą trudność sprawiło nam nie przejście trasy, ale pobudka o trzeciej w nocy, aby o piątej rano wstawić się w Parku Miejskim w Mszanie Dolnej na miejscu startu. Ponad 100 uczestników z całej Polski mając do pokonania 27 km, przy różnicy wzniesień 1875 m przeszło kolejno przez Adamczykową i Potaczkową w 
6 szczytów w
               jeden dzieńGorcach, następnie Luboń Wielki, Małą Górę, Szczebel i Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Zważywszy na specyfikę Beskidu Wyspowego kosztowało to troszkę wysiłku. Pogoda na wędrówkę była wyśmienita: temperatura około 15 stopni, niebo zachmurzone. Jedyny mankament to brak dalekich widoków. Zakończenie Touru odbyło się tradycyjnie w Bazie "Lubogoszcz". Pomysłodawca i główny koordynator Akcji "Odkryj Beskid Wyspowy" pan Czesław Szynalik pogratulował wszystkim uczestnikom i wręczył pamiątkowe odznaki. Koło Pszczelarzy w Mszanie Dolnej, którego pan Czesław jest Prezesem ufundowało grillowane kiełbaski i gorącą herbatkę. Tradycyjnie na imprezach w Beskidzie Wyspowym przyznawane są nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika, dla osoby z najdalszego zakątka Polski i dla najsympatyczniejszej i najsympatyczniejszego uczestnika. Najsympatyczniejszą wybierają panowie, zaś najsympatyczniejszego panie. Miło mi donieść, że nasza trzyosobowa grupa PTT odniosła sukces.Panie zdecydowały, że najmilszym uczestnikiem Touru został Paweł Groński - członek naszego Oddziału. Nic nie ujmując walorom osobistym Pawła, myślę że znakomicie prezentujący się polar organizacyjny PTT, w którym przemierzył całą trasę też miał wpływ na werdykt pań. 
Zbyszek Smajdor
17.04.2013 ARCHIWUM ZDJĘĆ PTTNS

Postanowiliśmy zarchiwizować zdjęcia, jakie uczestnicy wycieczek przekazywali na www.pttns. Wszystkie płyty CD i DVD zostały zgrane do pamięci - jak na razie mamy 174GB. Niestety zdjęcia przesyłane e-mailem nie ocalały (nie licząc tych w galeriach)., bo się nie mieściły na dysku Gdyby ktoś chciał przekazać jeszcze jakieś starsze zdjęcia w oryginalnych rozmiarach, to bardzo proszę o zgranie je na płycie lub pendrive i pozostawienie w Raju (z zaznaczeniem, że to dla mnie, do archiwum obrazków PTTNS).          
Pozdrawiam - WW Joanna

Foty PTT
12.04.2013 OPOWIEŚĆ MULTIMEDIALNA O IRANIE HENRYKI LEGUTKO I GOSI ADAMUS

IranMuzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na kolejne spotkanie pn. "Slajdowisko - tajemnicze podróże - Iran", które odbędzie się w piątek 12 kwietnia o godz. 18:00 w Miasteczku Galicyjskim.

Slajdowisko poprowadzą  Henryka Legutko i Małgorzata Adamus, podróżniczki kochające podróże  te bliższe i te dalsze. Henryka Legutko uważa, że jej podróże są po  to "(...) by podziwiać piękno Ziemi - doskonałe dzieło stworzenia i wspaniałe dzieła rąk ludzkich, poznać inne kultury, tak odmienne od tej, w której żyjemy i   nabrać dystansu do rzeczywistości, która nas otacza na co dzień". Małgorzata Adamus podróżuje dlatego, że każda podróż to poznanie  innych ludzi, ich kultury, ich kraju,  czy regionu,  w którym żyją.  Mówi:  „Czasami nie doceniamy tego, co mamy i gdzie żyjemy. I takie podpatrzenie życia innych ludzi bardzo dużo mi daje, zmienia mój stosunek do otoczenia, a podziwianie i poznawanie świata, i tego ogromnego dalekiego, ale także tego bardzo bliskiego nigdy się nie kończy."
Tematem przewodnim slajdowiska będzie  podróż do Iranu, który -jak mówią podróżniczki- jest tak odległy kulturowo od nas, ma tak wielką historyczną wartość, bo tak bardzo jednoznacznie przedstawiany jest w mediach, i wreszcie, co jest najważniejsze, ma wspaniałych ludzi, którzy bardzo ciepło się do nas odnosili."

28.03.2013 NOWY NUMER "BESKIDU"
BeskidInformujemy, ze ukazał się kolejny numer "Beskidu" Jest do odebrania od czwartku w "Wakacyjnym Raju" i w Centrum Informacji Turystycznej. Jest to drugi numer opracowany przez Marysię Dominik. Zawiera kilkanaście pozycji na 44 stronach. M.in. kolezanki i koledzy wspominają zmarłego tragicznie Ryśka Patyka, publikujemy tam jego unikalne zdjęcia sprzed ponad 40 lat, przekazane przez Jacka Zarembę. Wrażeniami z naszej lipcowej wyprawy hiszpańsko-alpejskiej dzieli się Wojtek Szarota, Marysia Dominik przepytuje kolejnych pięciu przewodników prowadzacych społecznie oddziałowe wycieczki, jest też dział recenzji oraz sprawozdanie z działalności Oddziału w 2012 roku. Niestety, ze względów oszczędnościowych, większość nakładu ukazała się w wersji czarno-białej.15.03.2013 OPOWIEŚĆ MULTIMEDIALNA Z PERU I BOLIWII

Bezpośrednio po zebraniu PTT (15.03, godz. 17:00, Civitas Christiana) zapraszamy na opowieść multimedialną Krystyny Wolak z wyprawy do Peru i Boliwii, którą odbyła jesienią 2012r. Spotkanie odbędzie się w Civitas Christiana przy ul. Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu o godz. 17:45.

peru

14.03.2013 KOSZULKI ROWEROWE

Informacja dla wszystkich, którzy by chcieli mieć takie podkoszulki na rower jak Sądecka Grupa Rowerowa PTT.  W czwartek będą takowe podkoszulki w Lidlu - 29,99zł. Jak w zeszłym roku Dziewczyny kupują różowe, a Panowie czerwone. Każdy we własnym zakresie.  Nadruk loga jest w trzech miejscach (z tyłu największy, na piersi i na ramieniu). Trwały i w jednym kolorze. W zeszłym roku koszt nadruku wynosił 15zł. Jeśli ktoś jest chętny na nadruk, to bardzo proszę dostarczyć do poniedziałku bezposrednio do mnie (będę też na niedzielnej wycieczce)  lub do Wakacyjnego Raju i podpisać na metce (papierowej przy podkoszulku) imię i nazwisko. Pozdrawiam
Małgorzata Poręba

medal9.03.2013 JUBILEUSZOWY MEDAL DLA PTTW związku z jubileuszem XXV-lecia  Pielgrzymowania  "Ludzi Gór"  na Jaworzynę Kruynicką w noc sylwestrową, zostało wydane okolicznościowe wydawnictwo poetycko-wspomnieniowe autorstwa Danuty Reśko (początek tekstu poniżej), a PTT otrzymało medal i dyplom od Duszpasterstwa Turystycznego Diecezji Tarnowskiej.
6.03.2013 KLUB SZALONYCH EMERYTÓW

kse


Klub Szalonych Emerytów regularnie co tydzień wędruje po górach. 6 marca odbyła się już 10-ta wycieczka w tym roku. Tym razem wędrowano po Beskidzie Wyspowym, a dokładniej po Paśmie Łososińskim. Na zdjęciu grupa stoi przy wieży widokowej pod Jaworzem.5.02.2013  WALNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

W dniu 15 marca  2013 (piątek) o godz.17:00 - I termin, 17:15 - II termin, w sali Civitas Christiana, ul. Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu  zwołujemy Walne Nadzwyczajne Zebranie Oddziału w celu przedstawienia i rozpatrzenia realizacji budżetu Oddziału za rok 2012.

22.02.2013 ODZNACZENIA Z OKAZJI DNIA PRZEWODNIKA

Odzanaczenie


W dniu 22 lutego na zamku w Niepołomicach odbyły się Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika. Na uroczystej gali, Oddział PTT "Beskid" w Nowym Saczu reprezentowała Joanna Król która została wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki odznaką "Za Zasługi dla Turystyki" oraz Maciej Zaremba który od Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymał dyplom "Za wkład w rozwój i promocję turystyki". Gratulujemy!

14.02.2013 POMOC DLA MARYSI PIETRZKIEWICZ

Drodzy Przyjaciele! W imieniu naszego kolegi przewodnika, Macieja Pietrzkiewicza zwracamy się do Was  z prośbą o dar serca dla jego córeczki. Historię Marysi już wielu z nas zna, ale pokrótce przypomnijmy -  Marysia urodziła się  bardzo chora na serce, przeszła już 3 operacje i dla Jej prawidłowego funkcjonowania potrzebna jest kolejna kosztowna, specjalistyczna operacja. Szczegóły - na plakacie. (klikając w obrazek otwieramy plik z informacjami)  Przypominamy jednocześnie, że dar 1% można dzielić na pół, np. na dwa cele.

1% dla Marysi Pietrzkiewicz
12.02.2013 SALEWA DODAJE NAM SKRZYDEŁ

Salewa i PTTNasz oddział PTT nawiązał współpracę ze sklepem SALEWA Mountain Shop Nowy Sącz. Rynek 30, reprezentowanym przez panią Bożenę Kadłubowską. Salewa jest firmą  produkującą odzież i sprząt górski, która "żyje dla gór, pracuje z ludźmi, którzy żyją dla gór. Testerami produktów są najwybitniejsi przedstawiciele międzynarodowego alpinizmu, ludzie ci, nie testują tylko samych siebie i swojej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, testują także nasze (Salewy) produkty. w najcięższych, bezkompromisowych warunkach.  Ich ocena trafia bezpośrednio do  teamu disignerskiego, który wspiera proces ciągłego ulepszania odzieży oraz sprzętu. Dzięki temu Klienci SALEWY mogą być pewni, że otrzymują precyzyjnie zaprojektowane oraz wysoce funkcjonalne produkty."

Teraz członkowie PTT (mający opłacone skłądki) otrzymują rabat 20% na wszystkie dostępne produkty w sądeckim sklepie  Oprócz tego podczas zimowej wycieczki w Bieszczady zorganizowany będzie pokaz mody "Salewy", zostanie również przeprowadzona loteria, w której nagroda zostanie ufundowana przez tę firmę. To jednak nie wszystko. Staraniem naszego Prezesa oraz pani Bożeny Kadłubowskiej wyprodukowane zostaną górskie koszulki ze wspólnym logo PTT i Salewy. Już można je wstępnie zamawiać.

7.02.2013 NIE TYLKO KOBIETY ZAPRASZAJĄ NA TŁUSTY CZWARTEK

BAL

5.02.2013  WALNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

W dniu 15 marca  2013 (piątek) o godz.17:00 - I termin, 17:15 - II termin, w sali Civitas Christiana, ul. Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu  zwołujemy Walne Nadzwyczajne Zebranie Oddziału w celu przedstawienia i rozpatrzenia realizacji budżetu Oddziału za rok 2012.

1.02.2013 GŁOSOWANIE NA SĄDECZANINA ROKU 2012
Anna Totoń

Głosujmy na panią Anię w plebiscycie Sądeczanin Roku 2012! Gazetki z kuponami będą do pobrania w BT. Można też głosować elektronicznie wchodząc na stronę Pleiscytu. Wakacyjny Raj lub w miesięczniku Sądeczanin. Poza innymi zasługami, wiele dała też PTT Oddział Beskid - przez wiele lat pisała Kronikę PTT, była w Zarządzie PTT, prowadziła wycieczki.
"Anna Totoń, przewodnik - społecznik, pasjonatka historii Nowego Sącza i Sądecczyzny kocha życie i ludzi, a ją kocha praca. Niezwykle sobie ceni prawdomówność, słowność i punktualność. Jej życiowe motto zamyka się w stwierdzeniu: Żyj tak, aby każda minuta dana Ci od Boga nie została zmarnowana."
-WYWIAD W "SĄDECZANINIE"

31.01.2013 OPISY I PROFILE TRAS

Od kilku miesięcy na  naszej stronie internetowej, w opisach wycieczek pojawia się dodatek "Profil trasy". Wiele osób wyraża opinię, że takie dane, jak: długość trasy, przewyższenia, czasy przejścia i inne,  ułatwiają im bardzo podjęcie decyzji o zapisie na wycieczkę. Nie wszyscy wiedzą, że pod tajemniczymi  inicjałami [wlz] kryje się Władek Łoboz, który dla nas to przygotowuje. Bardzo dziękujemy!

22.01.2013 KURS WYSOKOGÓRSKI

W imieniu słowackiego SVTS, serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTT na Tatrzański Kurs Zimowy, który odbędzie się w dniach 22-24 marca 2013 r. w okolicy schroniska przy Zielonym Stawie Kieżmarskim w słowackich Tatrach Wysokich. Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i chcących podnieść swoje umiejętności i będzie prowadzony przez instruktorów słowackich organizacji tatrzańskich, a na jednego instruktora będzie przypadać maksymalnie 5 szkolonych.

Program :
Piątek od 19.00 – część praktyczna i teoretyczna
Sobota  8.00 do 17.00 i 19.00 do 22.00 - część praktyczna i teoretyczna
Niedziela 8.00 – 12.00 – praktyczna część lawinowa
Koszt :
- nocleg w schronisku: 7 EUR za 1 noc + podatek 1 EUR za 1 noc + ewentualna pościel 2 EUR za pobyt,
- posiłki: obiadokolacja: 8,50 EUR, śniadanie (zimna płyta): 5,50 EUR
- kurs : 35 EUR od osoby
Konieczny własny sprzęt turystyczno-wspinaczkowy.
Zachęcamy to wzięcia udziału w kursie, którego cena jest dużo niższa od analogicznych kursów organizowanych w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2013 r.
stat4u