1% Podatku dla PPT/O Beskid

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w zeszłym roku i latach poprzednich przekazali nam 1% podatku. Pieniądze te, zgodnie z zapisami ustawy o OPP są przez nas przeznaczane na działalność statutową, m.in. na finansowanie wydawnictw. Zwracamy się również z prośbą o przekazanie w bieżącym roku 1% na PTT O/Beskid w Nowym Sączu, nr KRS – 0000343564