0
1
2
3
4

KSE Sekcja Wysokogórska: Koprowy Szczyt, Tatry Słowackie: 22.07.2020

Popradzkie Pleso Zastawka - Dolina Mięguszowicka - Hińczowy Staw - Koprowy, 2367 m n.p.m. Zejście tą samą trasą. Razem około 20 km i 1200 m przewyższenia
koprowy_md
koprowy_md_02
koprowy_md_03
koprowy_md_04
koprowy_md_05
koprowy_md_06
koprowy_md_07
koprowy_md_08
koprowy_md_09
koprowy_md_10
koprowy_md_11
koprowy_md_12