0
1
2
3
4

KSE: Marcinkowice i Białowodzka Góra, 11.03.2020

Kwiatkowscy i Jadwiga Tobiasz – mieszkańcy Marcinkowic mocno zaangażowali się kulturalnie i kulinarnie w dzisiejszą wycieczkę. Rozpoczynamy od zwiedzenia Dworku w Marcinkowicach, który nabył w 1891 roku Arbert Fauck – poszukiwacz nafty, później właścicielem był Stanisław Morawski. Ks. Sebastian rzeczowo i krótko przybliża nam historię obiektu i rodzin, które nim administrowały. Oglądamy zbiory archiwaliów zgromadzonych przez Józefa Gościeja. Na parterze nauczycielka historii w ciekawy sposób opisuje Bitwę Marcinkowicką w dniach 5 – 6 grudnia 1914 r. między wojskami rosyjskimi a legionami polskimi dowodzonymi przez J. Piłsudskiego i Władysława Belimę - Prażmowskiego. Po strawie duchowej następuje część turystyczna. Andrzej Kwiatkowski początkowo naszym czerwonym szlakiem PTT, później swoimi drogami i ścieżkami wyprowadza nas na Białowodzką Górę 550 m n.p.m. Nieco poniżej szczytu rozpalamy ognisko z tradycyjnym już rytuałem konsumpcyjnym. Prestiżu naszej wycieczce dodała Jolanta Augustyńska – Prezes Oddziału i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, która poświęciła czas, aby osobiście wręczyć legitymacje członkowskie PTT dziesięciu członkom KSE a otrzymali je: Maria Pałubiak, Krzysztof Pałubiak, Maria Kogut, Kazimierz Kogut, Kazimiera Roch, Barbara Boczoń, Mieczysław Gutowski, Maria Czuba – Szewczyk, Stanisław Jeleński i Jadwiga Tobiasz. Po tak doniosłej uroczystości deszcz przestał padać i zaświeciło słońce. Większość z 43- osobowej ekipy schodzi do Tęgoborzy, pozostali wracają nową trasą do Marcinkowic.
bialowodzka_wlz
bialowodzka_wlz_02
bialowodzka_wlz_03
bialowodzka_wlz_04
bialowodzka_wlz_05
bialowodzka_wlz_06
bialowodzka_wlz_07
bialowodzka_wlz_08
bialowodzka_wlz_09
bialowodzka_wlz_10
bialowodzka_wlz_11
bialowodzka_wlz_12