0
1
2
3
4

8-9.06.2019 Zakopane: XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT

W dniach 8 - 9 czerwca 2019 roku w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W Zjeździe uczestniczyło 92 delegatów, a Oddział Beskid w Nowym Sączu reprezentowali: Jolanta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Barbara Michalik, Beata Lorek, Aneta Durałek, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Piotr Połomski, Jacek Bereziński i Zbigniew Smajdor. Obrady otworzył Prezes PTT Wojciech Szarota. Nasi delegaci zostali wybrani do komisji Zjazdu: Władysław Łoboz został członkiem Komisji Mandatowo – Wyborczej, Barbara Michalik pracowała w Komisji Skrutacyjnej, a Paweł Myślik i Piotr Połomski w Komisji Wnioskowej. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, przyjął sprawozdania za 2018 rok, dokonał zmian w Statucie PTT oraz wybrał nowe władze na następną kadencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego została Jolanta Augustyńska. Także inni członkowie nowosądeckiego oddziału zostali wybrani na zaszczytne funkcje we władzach PTT. Katarzyna Hejmej została skarbnikiem, Paweł Myślik sekretarzem, a Wojciech Szarota członkiem Zarządu Głównego PTT. Ponadto Zbigniew Smajdor i Jacek Bereziński zostali członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego. (ZS)
zjazd_zs
zjazd_zs_02
zjazd_zs_03
zjazd_zs_04
zjazd_zs_05
zjazd_zs_07
zjazd_zs_08
zjazd_zs_09
zjazd_zs_10
zjazd_zs_11
zjazd_zs_12
zjazd_zs_13