• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

SUTW: Szlakiem architektury cerkiewnej w gmine Sękowa

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Beskidzie NIskim. Przewodnik: Wiesław Wcześny. Fot: Józef Bartkowski