• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

KSE: Gorce, 8.08.2018

Mateusz Skupień - młody wiekiem - przewodnik PTT z Nowego Targu zaproponował nam ścieżkę edukacyjną “Z Łopusznej na Jankówki” , która udostępnia teren Gorczańskiego Parku Narodowego od strony południowej. Trasa jest bardzo urozmaicona. Z niewielkiej, lecz urokliwej doliny Chłapkowego Potoku wyprowadza na lokalny grzbiet górski z kulminacją Wyszniej. Duża część ścieżki biegnie przez buczynę karpacką z okazami sędziwych buków i jodeł. Szczególnie atrakcyjne miejsca to trzy polany: Biedowa Młaka z oczkami wodnymi, Wysznia z punktem widokowym na Tatry i Pieniny oraz Jankówki – polana o wybitnych walorach florystycznych i krajobrazowych. Osobliwością jest okazała wychodnia skalna ukryta w lesie. Ostatni etap wędrówki to malownicza dolina potoku Łopuszna, w której znajduje się terenowa baza edukacyjna GPN „Gajówka Mikołaja” (tekst GPN). Już na początku wysłuchujemy historii o gorczańskich szałasach, w kolejności mamy okazję poznać świat roślin GPN na przykładzie buczyny karpackiej, by z kolei trafić nad urokliwy Pucułowski Staw na polanie Srokówki. Osobliwością jest imponująca wychodnia skalna ukryta w leśnym uroczysku pod polaną Wysznia. Zwieńczeniem pięknej trasy jest Gajówka Mikołaja z jej tragiczną powojenną historią. Podziękowania od wszystkich uczestników wycieczki. Już prosimy o kolejne. (WLZ)