• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Obóz w Białym Dunajcu: 29.06-13.07.2018   RELACJA

Z założeń programowych, zgodnych ze Statutem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wynikało, że: „uczestnicy obozu letniego w Białym Dunajcu będą poznawać piękno i bogactwo Podhala oraz Tatr ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania i popularyzowania walorów przyrodniczych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami. Obóz letni i zastosowane formy pracy będą też doskonałym narzędziem w upowszechnianiu wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr i Podtatrza. Zasobność ziemi podhalańskiej i tatrzańskiej mierzona jest nie tylko urokliwymi krajobrazami i kilometrami tras turystycznych, ale również bogactwem historycznym, architektonicznym i kulturowym. Dlatego program obozu oparty będzie na wyprawach: wycieczkach pieszych tatrzańskimi szlakami i autokarowych, które posłużą do poznania walorów małej ojczyzny i wyrobieniu nawyku zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnych wyborów spędzania wolnego czasu." W obozie wzięło udział 41 młodych ludzi, a kierownikiem obozu była Dorota Wolanin. Wypoczynek obfitował w wiele atrakcji, odbyło się kilka wycieczek w Tatry, krajoznawcza wędrówka wokół Białego Dunajca i zwiedzanie Zakopanego. Szczegółowy opis w RELACJACH i sprawozdaniu.